Citizen – và ý nghĩa thông điệp: Better Starts Now

Đồng hồ Citizen và ý nghĩa thông điệp: Better Starts Now.

Năm 1930, chúng tôi đặt tên công ty là CITIZEN, một sự nỗ lực dành cho thế hệ mới của Nhật Bản. Một thế hệ mà muốn thay đổi mọi thứ một cách tốt hơn. Một thế hệ với sự tin tưởng bây giờ là thời điểm tốt để làm việc đó. Rất nhiều thời gian đã trôi qua sau đó nhưng chúng tôi vẫn luôn nhìn thế giới đang trong quá trình phát triển, một nơi chốn cần được cải tạo, và mỗi một thời điểm “hiện tại” đưa chúng tôi đến con đường hướng tới những điều đặc biệt.

Quan điểm này luôn hiện hữu trong suy nghĩ của chúng tôi, sau 84 năm với niềm tin vào nguồn năng lượng vô tận, chúng tôi tự hào giới thiệu thông điệp thương hiệu toàn cầu đầu tiên: Better Starts Now

ý nghĩa thông điệp: Better Starts Now

Sự sáng tạo trong việc kết hợp với Wieden+Kennedy, Better Starts Now với niềm tin đơn giản, không cần quan tâm bạn là ai, bạn làm gì, bạn luôn luôn có thể làm mọi thứ tốt hơn từ bây giờ.

Chúng tôi tin tưởng rằng luôn luôn có thể tốt hơn đến vô hạn, luôn có một sự tốt hơn kế tiếp và một điều mới “ngay bây giờ” cái mà bạn có thể theo đuổi. Đây là thông điệp rõ ràng từ khi chúng tôi khởi động dự án, chúng tôi đã nỗ lực cho ý tưởng này, không chỉ từ quá khứ mà còn cả hiện tại, với tất cả các cách thức mà chúng tôi có thể cải thiện.

ý nghĩa thông điệp: Better Starts Now

Để truyền tải thông điệp về niềm tin này đến thế giới, chúng tôi sẽ sáng tạo ra một bộ phim về thương hiệu đồng hồ Citizen toàn cầu, nhận diện thương hiệu và website cũng với triết lý Better Starts Now.

Bộ phim diễn ra tại một nơi làm việc của Citizen, sử dụng một cái camera cho tất cả các năm để mô tả sự đổi mới từ những hình ảnh trắng đen trong lịch sử, với những hình ảnh từ năm 1930 bằng camera 35mm, thể hiện được điều cốt lõi của thông điệp Better Starts Now ở mỗi thời điểm mang lại cho cuộc sống.

Một vài mẫu đồng hồ Citizen tiêu biểu tại cửa hàng Tân Tân

Đồng hồ CITIZEN

Đồng hồ CITIZEN FE1010-57H

5.310.000 

Đồng hồ CITIZEN

Đồng hồ CITIZEN FD4005-57A

10.820.000 

Đồng hồ CITIZEN

Đồng hồ CITIZEN EX1102-55W

10.710.000 

Đồng hồ CITIZEN

Đồng hồ CITIZEN EX1100-51A

10.080.000 

Đồng hồ CITIZEN

Đồng hồ CITIZEN EX1122-58D

38.500.000 

Đồng hồ CITIZEN

Đồng hồ CITIZEN BM6880-53E

9.910.000 
New

Đồng hồ Automatic

Đồng hồ CITIZEN NY0088-11E

8.050.000 
New

Đồng hồ CITIZEN

Đồng hồ CITIZEN EM0659-17E

22.500.000 
New

Đồng hồ CITIZEN

Đồng hồ CITIZEN EM0658-87E

21.200.000 
New

Đồng hồ CITIZEN

Đồng hồ CITIZEN EM0656-15A

19.500.000