Những chiếc đồng hồ cơ là một thách thức rất lớn trong lĩnh vực chế tác, bởi bên trong cấu tạo của chúng là hàng trăm bộ phận chuyển động cực nhỏ phải hoạt động và liên kết nhịp nhàng. Những người thợ chế tác phải mất nhiều tháng ròng mới thiết kế xong một cơ chế chuyển động cơ học thông thường của đồng hồ cơ và thời gian có thể lên đến vài năm với những chuyển động cơ học phức tạp. Hãng đồng hồ Citizen luôn cố gắng nghiên cứu cao và sâu hơn công nghệ mới, thiết kế thêm nhiều mẫu mã đẹp đáp ứng như cầu ngày càng cao của một bộ phận công dân toàn cầu yêu thích đồng hồ.

HOT

Đồng hồ Automatic

Đồng hồ CITIZEN PD7150-03L

8.400.000
HOT

Đồng hồ Automatic

Đồng hồ CITIZEN PD7136-80A

8.600.000
HOT

Đồng hồ Automatic

Đồng hồ CITIZEN PD7131-83A

7.400.000
NEW

Đồng hồ Automatic

Đồng hồ CITIZEN NY0083-14X

8.900.000
NEW

Đồng hồ Automatic

Đồng hồ CITIZEN NY0080-12X

8.500.000
NEW

Đồng hồ Automatic

Đồng hồ CITIZEN NY0075-12L

17.900.000
NEW

Đồng hồ Automatic

Đồng hồ CITIZEN NY0070-83L

17.900.000
NEW

Đồng hồ Automatic

Đồng hồ CITIZEN NY0070-83E

17.900.000
HOT

Đồng hồ Automatic

Đồng hồ CITIZEN PC1003-58X

12.500.000
NEW

Đồng hồ Automatic

Đồng hồ CITIZEN NY4050-03L

8.400.000

Đồng hồ Automatic

Đồng hồ CITIZEN PC1009-51D

12.100.000

Đồng hồ Automatic

Đồng hồ CITIZEN PC1003-15L

11.300.000

Đồng hồ Automatic

Đồng hồ CITIZEN NP1010-01L

12.200.000

Đồng hồ Automatic

Đồng hồ CITIZEN NP1023-17L

9.050.000

Đồng hồ Automatic

Đồng hồ CITIZEN NP1026-86A

10.700.000

Đồng hồ Automatic

Đồng hồ CITIZEN NP1020-82A

9.050.000