Ánh sáng là món quà của tự nhiên, được ban tặng cho tất cả mọi người, mọi vật trên trái đất. Đồng hồ Citizen dòng L, được thiết kế dựa trên sự kết hợp giữa cảm hứng cảm từ thiên nhiên và sự cải tiến chức năng nhận năng lượng bằng ánh sáng của dòng đồng hồ Citizen Eco-drive.

NEW

Đồng hồ CITIZEN

Đồng hồ CITIZEN EM0676-85X

8.500.000
NEW

Đồng hồ CITIZEN

Đồng hồ CITIZEN EM0674-81A

9.200.000
NEW

Đồng hồ CITIZEN

Đồng hồ CITIZEN EM0673-83D

9.200.000
NEW

Đồng hồ CITIZEN

Đồng hồ CITIZEN EM0668-83A

9.500.000
NEW

Đồng hồ CITIZEN

Đồng hồ CITIZEN EM0666-89D

10.500.000
NEW

Đồng hồ CITIZEN

Đồng hồ CITIZEN EM0643-84X

12.500.000
NEW

Đồng hồ CITIZEN

Đồng hồ CITIZEN EM0642-87P

12.500.000
NEW

Đồng hồ CITIZEN

Đồng hồ CITIZEN EM0640-82D

11.300.000

Đồng hồ CITIZEN

Đồng hồ CITIZEN EM0579-14A

5.530.000

Đồng hồ CITIZEN

Đồng hồ CITIZEN EM0578-17A

5.300.000

Đồng hồ CITIZEN

Đồng hồ CITIZEN EM0571-16A

4.710.000

Đồng hồ CITIZEN

Đồng hồ CITIZEN EM0558-81Y

8.170.000

Đồng hồ CITIZEN

Đồng hồ CITIZEN EX1498-87L

7.140.000

Đồng hồ CITIZEN

Đồng hồ CITIZEN EX1498-87A

6.560.000

Đồng hồ CITIZEN

Đồng hồ CITIZEN EX1496-82A

7.710.000

Đồng hồ CITIZEN

Đồng hồ CITIZEN EX1493-13A

7.140.000