Giới Tính
Mặt Đồng Hồ
Màu Mặt Số
Loại Dây
Màu Dây
Bộ Máy
Kích Thước
55.000.000
45.320.000
45.320.000
55.000.000
45.320.000
51.920.000
42.240.000
58.520.000
51.920.000
42.240.000
42.240.000
107.360.000
42.240.000
55.000.000
72.600.000
62.700.000