Về mặt lý thuyết, một chiếc đồng hồ cơ có thể tồn tại mãi mãi. Một người thợ chế tác điêu luyện có thể tự chế tạo những linh kiện cần thiết cho một chiếc đồng hồ cơ. Những chiếc đồng hồ chính hãng bỏ túi thế kỷ 18 lúc đầu đã được làm ra bằng cách này và những chiếc được bảo quản tốt vẫn có thể hoạt động tới tận ngày nay. (Đồng hồ tự động còn có tên gọi khác là đồng hồ cơ)

33.880.000
18.610.000
NEW
19.800.000
NEW
94.820.000
NEW
89.320.000
NEW
99.000.000
NEW
89.320.000
HOT
92.400.000
HOT
62.260.000
NEW

Đồng hồ Automatic

Đồng hồ CITIZEN NY0083-14X

8.900.000
NEW

Đồng hồ Automatic

Đồng hồ CITIZEN NY0080-12X

8.500.000
NEW

Đồng hồ Automatic

Đồng hồ CITIZEN NY0075-12L

17.900.000
NEW

Đồng hồ Automatic

Đồng hồ CITIZEN NY0070-83L

17.900.000
NEW

Đồng hồ Automatic

Đồng hồ CITIZEN NY0070-83E

17.900.000

Đồng hồ Automatic

Đồng hồ BULOVA 98A139

10.900.000
NEW

Đồng hồ Automatic

Đồng hồ CITIZEN NY4050-03L

8.400.000