Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Citizen Eco-drive BL5 với nhiều chức năng chỉnh giờ báo thức, giờ địa phương, tính giờ thể thao trong các cuộc chạy đua. Áp dụng chỉnh chức năng cho các máy Cal: E81 & E82

Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Citizen Eco-drive BL5

RESET

– Kéo nút giữa ra 1 nấc, vặn nút giữa chuyển qua CHR.

– Kéo nút giữa ra nấc thứ 2, chờ kim giờ ngừng hẳn. Bấm giữ (khoảng 2 giây) cùng lúc 2 nút (A) và (B), nghe tiếng chuông reo.

– Bấm nút (A) thấy kim phút di chuyển, vặn nhẹ nút giữa cho kim giờ và kim phút tự động quay, khi kim giờ về số 12, đồng thời đồng hồ nhỏ phía trên bên trái về số 24, vặn nhẹ nút giữa để kim ngừng lại.

– Bấm nút (A), vặn nút giữa chỉnh kim giây về số 12.

– Bấm nút (A), vặn nút giữa lên xuống cho kim đồng hồ nhỏ bên phải quay để lịch về 1 tây, đồng thời kim đồng hồ nhỏ về số 0, ấn vào 2 nấc trả về vị trí cũ.

Chỉnh giờ, ngày, tháng, năm:

– Kéo nút giữa ra 1 nấc, vặn nút giữa về chức năng TME.

– Kéo nút giữa ra nấc thứ 2, bấm nút (A) thấy kim phút di chuyển, vặn nhẹ nút giữa kim giờ tự động quay,

khi đến đúng giờ hiện tại thì vặn nhẹ nút giữa để kim ngừng lại (đồng hồ nhỏ bên phải: nữa vòng màu đen

là giờ ban đêm, màu trắng là giờ ban ngày).

Chỉnh năm: Bấm nút (A), vặn nút giữa thấy đồng hồ nhỏ bên phải lệch nấc đầu tiên là năm nhuần thứ nhất, ở

nấc đầu tiên là năm nhuần thứ 2, ở nấc đầu tiên là năm nhuần thứ 3 (chỉnh theo năm nhuần hiện tại).

Chỉnh tháng: Bấm nút (A) thấy kim giây di chuyển, vặn nút giữa để chỉnh tháng (kim giây ở vị trí giờ số nào là tương đương tháng đó).

– Bấm  nút (A) thấy kim của đồng hồ bên phải di chuyển, vặn nút giữa lên xuống thấy kim tự động quay, mỗi 2 vòng là 1 ngày, tiếp tục quay đến chỉnh đến ngày hiện tại. Ấn vào 2 nấc trả về vị trí cũ.

Chỉnh giờ thể thao:(CHR) Sử dụng tính thời gian trong các cuộc chạy đua

Muốn bấm để tính giờ thể thao, trước hết cần:

– Kéo nút giữa ra 1 nấc, vặn nút giữa về chức năng CHR. Đóng nút giữa lại.

Sau đó, để bắt đầu tính giờ:

– Bấm nút (A): Kim dài đếm giây, đồng hồ nhỏ bên phải đếm phút và đếm giờ.

– Bấm nút (A) 1 lần nữa kim ngừng : để xem thời gian.

– Bấm tiếp giữ 2 giây. Trả về số 0.

Chỉnh giờ địa phương: (LTM)

– Kéo nút giữa ra 2 nấc, vặn lên đi 1 tiếng, vặn xuống trả về 1 tiếng, dùng cho giờ địa phương khác.

Chỉnh giờ báo thức: (ALM)

– Kéo nút giữa ra 1 nấc, vặn nút giữa về chức năng ALM.

– Kéo nút giữa ra nấc thứ 2, vặn nút giữa lên xuống để ấn định giờ muốn báo thức.

– Bấm nút (A) chỉnh kim giây về ON hoặc OFF để mở hoặc tắt báo thức

* Lưu ý: Khi đồng hồ bị lệch kim, muốn trả các kim về số “ 0 ”, ta phải cài đặt lại đồng hồ từ bước Reset như trên.

Xem thêm ==> Các mẫu đồng hồ Citizen Eco-drive BL5.

Call Now Button
Nhắn tin qua Facebook