Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Citizen Eco-drive AT9 hoặc FC0

Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Citizen Eco-drive AT9 hoặc FC0 với các chức năng:

– Đồng hồ nhận năng lượng từ mọi nguồn sáng

– Nhận tín hiệu từ trạm phát Radio để điều chỉnh thời gian tại nước sở tại

– Không cần thay pin

Sạc năng lượng cho đồng hồ. Để đồng hồ có thể hoạt động tối đa, bạn nhớ:

– Cung cấp năng lượng cho đồng hồ của mình trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời tối thiểu 5 hoặc 6 giờ trong một tháng

– Tránh đặt đồng hồ ở nơi tối trong một thời gian dài nhé.

– Khi đồng hồ gần hết năng lượng dự trữ, kim giây sẽ nhảy 2 giây một lần thay vì từng giây một, khi thấy dấu hiệu này nên sạc cho đồng hồ nếu không hoạt động của đồng hồ sẽ dừng.

Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Citizen Eco-drive AT9

I.Cách chỉnh chức năng ở đồng hồ Citizen FC0 – H820

Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Citizen Eco-drive AT9

City indication: Các thành phố

Hour hand: kim giờ

24-hour hand: kim chỉ giờ 24, để phân biệt thời gian ngày – đêm

Second hand: kim giây

Reception result indication (OK/RX/NO): tiếp nhận kết quả

Local time 24-hour hand: kim giờ 24 theo giờ địa phương

Function hand: kim chức năng để chỉnh các ngày trong tuần, mức năng lượng, giờ mùa hè

Minute hand: kim phút

Upper right button (B) : nút bên phải phía trên , kí hiệu là nút (B)

Crown: nút vặn giữa

Lower right button (A): nút bên phải phía dưới, kí hiệu là nút (A)

Alarm (ON/OFF) : chuông báo (Bật/Tắt)

Local time minute hand: kim phút theo giờ địa phương

1. Xem mức năng lượng

 Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Citizen Eco-drive AT9

Để kiểm tra mức năng lượng hiện tại, bạn hãy chắc chắn rằng:

1. Nút giữa đang ở đúng vị trí không

2. Nhấn nút (A) bên phải phía dưới → mức dự trữ năng lượng ở đồng nhỏ chỉ chức năng cho thấy điều này ( như hình vẽ trên)

3. Nhấn nút (A) để hoàn tất quá trình kiểm tra mức năng lượng

Level: Các mức năng lượng

Charge indicator position: vị trí kim chỉ mức năng lượng hiện diện trong đồng hồ

Level 0: Năng lượng không đủ. Hãy sạc cho đồng hồ ngay lập tức.

Level 1: Đồng hồ dự trữ năng lượng đủ cho hoạt động  từ 30 đến 2 ngày, hãy sạc khi nào bạn có thể để cung cấp thêm năng lượng cho đồng hồ hoạt động liên tục

Level 2: Mức dự trữ trong khoảng 220 đến 30 ngày. Là mức dự trữ tốt cho đồng hồ.

Level 3: Đồng hồ đầy đủ năng lượng.

Chỉnh giờ thế giới

Đồng hồ có thể chỉ ngày giờ của 26 thành phố

Khi sử dụng đồng hồ để xem thời gian ở những nơi không có trong danh sách trên, chọn và chỉnh thành phố có cùng múi giờ

Đồng hồ có thể hiển thị 2 múi giờ cùng lúc: một giờ ở địa phương bạn đang đứng, hai là giờ ở nhà (home time)

Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Citizen Eco-drive AT9

  Kiểm tra nút giữa ở vị trí 0

Nhấn và thả nút B: kim giây sẽ di chuyển đến thành phố hiện tại đang được cài đặt., kim chức năng hiện thị thông tin giờ mùa hè

Nhấn và thả nút B. Kim giây sẽ thay đổi vị trí mỗi lần nhấn nút B

 • (1) giờ chính → (2) giờ địa phương

 • kim giây giữ cho thời gian hoạt động bình thường

Chỉnh giờ chính/ giờ địa phương

Kéo nút giữa ra vị trí 1

Vặn nút giữa để chọn thành phố mà bạn muốn thiết lập thời gian ngày giờ

Nhấn và thả nút A, giờ chính và giờ địa phương sẽ chuyển đổi mỗi lần nhấn nút A

Xoay nút giữa để chọn thành phố

Đẩy nút giữa về vị trí 0 hoàn thành quá trình

Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Citizen Eco-drive AT9

Chức năng chuyển đổi giờ chính và giờ địa phương

Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Citizen Eco-drive AT9

Thời gian và lịch có thể chuyển đổi giữa giờ chính và giờ địa phương

Kiểm tra vị trí nút vặn giữa ở vị trí 0

Đồng thời nhấn và thả nút A và B

Summer time (SMT)

Giờ mùa hè là hệ thống được chấp nhận ở một số quốc gia, khu vực để tăng thêm một giờ thời gian ban ngày trong suốt mùa hè. Ở nơi mà giờ mùa hè có hiệu lực, tín hiệu thời gian chứa đựng tín hiệu kiểm tra thời gian mùa hè. Đồng hồ  citizen FC0 tự động cập nhật thời gian SMT/STD  khi nhận thông tin  từ sóng radio

 • Giờ mùa hè có thể chuyển sang chế độ OFF nếu bạn rời khỏi khu vực có loại giờ này

 • Giờ mùa hè có thể được thiết lập sang ON nếu bạn ở ngoài khu vực nhận sóng radio

Chỉnh giờ mùa hè

 • Nút vặn ở vị trí 0

 • Nhấn và thả nút B: kim giây chỉ thành phố hiện tại của giờ chính và kim chức năng chỉ thông tin thời gian mùa hè

 • Nhấn và thả nút B: kim giây chỉ thành phố hiện tại của giờ địa phương và kim chức năng chỉ thông tin thời gian mùa hè

 • Có 4 chế độ chỉnh giờ mùa hè

Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Citizen Eco-drive AT9

Chỉnh báo thức

Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Citizen Eco-drive AT9

Hình 1: Chuyển đổi giữa ON – OFF

Chuyển đổi giữa ON và OFF

Kéo nút giữa đến vị trí 2

Nhấn và thả nút A để chỉnh ON hoặc OFF

Đóng nút vặn về lại vị trí 0 hoàn thành quá trình

Hình 2: Thiết lập báo giờ

Chức năng báo thức được chỉnh bằng giờ 24

Kéo nút giữa đến vị trí 2

Vặn nút giữa để chỉnh thời gian báo giờ: khi vặn thì các kim sẽ di chuyển theo

Đẩy nút vặn giữa về vị trí 0

Âm báo khoảng 15 giây khi nút vặn giữa ở vị trí 0. Để dừng lại thì nhấn nút A hay B.

Âm báo sẽ tự động dừng sau 15 giây

Kiểm tra tín hiệu nhận sóng

Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Citizen Eco-drive AT9

Nút giữa ở vị trí 0

Nhấn và thả nút A, kim giây di chuyển và hiển thị kết quả nhận tín hiệu

Nhấn và thả nút A để hoàn thành quá trình kiểm tra. Đồng hồ hoạt động lại bình thường sau khoảng 10 giây.

Kết quả như trong bảng gồm 3 trạng thái OK/NO/RX

Có thể điều chỉnh đồng hồ nhận sóng radio bất kỳ thời gian nào khi giờ và ngày không chính xác hoặc khi kết quả nhận sóng là NO

 • Kiểm tra vị trí nút giữa để nằm ở vị trí 0

 • Nhấn và giữ nút A từ 2 giây trở lên: kết quả nhận tín hiệu mới nhất sẽ hiển thị, kèm theo 1 âm báo xác nhận hoạt động. Kim giây ở vị trí RX.

 • Đồng hồ sẽ không  nhận được tín hiệu khi năng lượng hoạt động yếu

 • Nếu vị trí hiện tại của bạn không nằm trong khu vực tiếp nhận, sẽ không thể nhận được sóng radio. Hãy đổi múi giờ đến 1 trong các khu vực tiếp nhận ở địa phương hiện tại

 • Nhấn và giữ nút A từ hơn hai giây để hủy quá trình

 • Quá trình hoàn thành khi hiển thị thời gian bình thường khôi phục

Chỉnh giờ, lịch

Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Citizen Eco-drive AT9

Kéo nút giữa đến vị trí 1

Nhấn và giữ nút B từ 2 giây trở lên: kim giây di chuyển đến vị trí 30 giây

Kéo nút giữa đến vị trí 2: kim giây di chuyển đến vị trí 0 chỉ thời gian và lịch có thể điều chỉnh thủ công

Nhấn và thả nút B để chọn đúng mục tiêu, vị trí sẽ thay đổi mỗi lần thực hiện thao tác này, mục tiêu sẽ thay đổi theo sự di chuyển của các kim tương ứng

 1. Thời gian (phút – giờ – giờ 24)

 2. Ngày

 3. Các thứ trong tuần

 4. Năm và tháng

Vặn nút giữa để điều chỉnh cho mỗi thiết lập ở trên

Nhấn nút vặn về vị trí 0 hoàn thành quá trình

Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Citizen Eco-drive AT9

Kiểm tra vị trí tham chiếu

Là vị trí cơ bản của tất cả các kim, nếu sai sẽ làm đồng hồ hiển thị không chính xác

Kim chức năng: Sunday

Các kim khác: đều ở vị trí 12 giờ

Ngày: giữa ngày 31 và 1

Kiểm tra và điều chỉnh vị trí  các kim hiện tại

Kiểm tra nút giữa ở vị trí 0

Nhấn và giữ nút B khoảng 10 giây

 • Tất cả các kim và ngày di chuyển đến vị trí tham chiếu

 • Nếu không đúng thì điều chỉnh theo các bước sau

Kéo nút giữa ra vị trí 2 để chỉnh sửa vị trí tham chiếu

Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Citizen Eco-drive AT9

Nhấn và thả nút B để chọn đúng đối tượng cần chỉnh, mỗi lần nhấn và thả nút B thì sẽ thay đổi đối tượng theo như lịch trình sau:

 1. Kim giờ địa phương, kim phút , kim giờ 24 →

 2. Kim chức năng/ ngày →

 3. Kim phút/ kim giờ/ kim giờ 24 →

 4. Kim giây → trở lại (1)

Xoay nút giữa để vặn đúng các vị trí tham chiếu của các kim

Đóng nút giữa hay đẩy trở về vị trí 0 để hoàn thành quá trình

Nhấn và thả nút B để trở về thời gian hiện tại./

Nhắn tin qua Facebook