Hướng dẫn sử dụng Đồng hồ Citizen Eco-Drive Promaster JR4 với

Các chức năng

 – Chỉnh giờ, lịch

– Chỉnh giờ thể thao, giờ báo thức

– Chỉnh giờ lùi, cài đặt khu vực

 Hướng dẫn sử dụng Đồng hồ Citizen Eco-Drive Promaster JR4

  Chỉnh giờ :

 – Vặn nút giữa lên hay xuống và chọn TME.

– Bấm nút (A) để chọn nước ( màn hình bên trái)

– Kéo nút giữa ra 1 nấc để mở hay tắt giờ mùa hè (màn hình bên phải nhấp nháy: SMT  ON /OF)

– Bấm nút (B) để chọn chế độ

– Bấm nút (A) phút nhấp nháy, vặn nút giữa lên xuống để chỉnh phút

– Bấm nút (A) lần nữa, giờ nhấp nháy, vặn nút giữa lên xuống để chỉnh giờ

– Bấm nút (A) tiếp tục, chọn giờ 12 hay 24, bấm nút (B) để chọn

– Đẩy nút giữa trở lại chế độ bình thường.Kéo ra 1 nấc bấm cùng lúc 2 nút (A) và (B) nghe reo, đồng hồ lớn sẽ quay theo đồng hồ màn hình.Đóng nút lại, bấm (A) chỉnh về BKK

Chỉnh lịch :

 – Vặn nút giữa để chọn CAL

– Bấm nút (A) hay (B) để chọn nước tương ứng (màn hình bên trái)

– Kéo nút giữa ra 1 nấc, tháng nhấp nháy ,vặn nút giữa lên xuống để chọn tháng

– Bấm nút (A) lần nữa, ngày nhấp nháy, vặn nút giữa lên xuống để chọn ngày

– Bấm nút (A) lần nữa, năm nhấp nháy, vặn nút giữa lên xuốn để chọn năm

 Ở cách vặn nút chọn ngày tháng năm, có thể vặn nút lên nhanh để chọn và khi dừng lại chỉ cần vặn nút giữa xuống.

Chỉnh giờ báo thức:

 – Vặn nút giữa lên xuống chọn AL1

– Bấm nút (A) hay (B) để chọn nước

– Kéo nút giữa ra 1 nấc, ON/OFF nhấp nháy, bấm nút (B) để chọn tắt mở

– Bấm nút (A), giờ nhấp nháy, vặn nút giữa lên xuống để chọn giờ

– Bấm nút (A) lần nữa, phút nhấp nháy, vặn nút giữa lên xuống để chọn phút

– Đẩy nút giữa vào vị trí bình thường

Chỉnh giờ thể thao:

 – Vặn nút giữa lên xuống chọn CHR

– Bấm nút (A) để bắt đầu đếm giờ.Bấm nút (B) để dừng lại.(chú ý đồng hồ bên phải)

– Bấm nút (B) lần nữa kim giây trả về số 12

Chỉnh đếm giờ lùi:

 – Kéo nút giữa ra 1 nấc, màn hình bên trái nhấp nháy, vặn nút giữa lên xuống để chọn giây

– Bấm nút (A) để đếm giờ lùi

– Bấm nút (B) để reset

Chỉnh đếm giờ lùi:

 – Vặn nút giữa chọn TMR.

– Kéo nút giữa ra 1 nấc, màn hình bên trái nhấp nháy

– Vặn nút giữa lên xuống để đếm phút

– Đẩy nút giữa vào để kết thúc

– Bấm nút (A) để đếm giờ lùi

– Bấm nút (B) để dừng lại

Reset toàn bộ :

 – Vặn nút giữa lên xuống chọn CHR

– Kéo nút giữa ra 1 nấc, bấm cùng lúc 3 nút A,B,C cả hai màn hình nhấp nháy

– Đẩy nút giữa vào lại, cả hai màn hình hiện lên 0

– Kéo nút giữa ra, màn hình bên trái hiện F-H

– Vặn nút giữa lên xuống để chỉnh

– Bấm nút  (A),màn hình bên trái hiện HR, vặn nút giữa lên xuống để chỉnh kim giờ về số 12

– Bấm nút (A), màn hình hiện SEC, vặn nút giữa lên xuống để chỉnh kim giây về số 12./

Call Now Button
Nhắn tin qua Facebook