Hướng dẫn sử dụng Đồng hồ Citizen Eco-drive Promaster JY8
Đồng hồ CITIZEN JY8069-88E

Hướng dẫn sử dụng Đồng hồ Citizen Eco-drive Promaster JY8 với:

Chức năng chính

 • Thu sóng thời gian
 • Hiển thị giờ địa phương và giờ thế giới
 • Cài đặt giờ thế giới
 • Hai giờ báo thức
 • Đếm giờ lùi và giờ thể thao

 Hướng dẫn sử dụng Đồng hồ Citizen Eco-drive Promaster JY8

Reset toàn bộ

 • Kéo nút giữa ra 1 nấc chuyển đến chức năng CHR
 • Kéo nút giữa ra nấc tiếp theo, kim về số 12. Bấm A và B cùng lúc
 • Bấm nút giữa B 2 giây, nhìn màn hình bên trái hiện chữ CHR
 • Vặn nút giữa kim đỏ bên trái về số 6
 • Bấm nút B nhìn bên trên màn hình bên trái chuyển qua UTC. Vặn nút giữa về số 12, đồng thời đồng hồ nhỏ về giờ 24. Đóng nút giữa lại

Hướng dẫn sử dụng Đồng hồ Citizen Eco-drive Promaster JY8

Chỉnh giờ

 • Kéo nút giữa ra 1 nấc chọn TME
 • Bấm B hoặc A chọn nước BKK, kéo ra 2 nấc
 • Bấm B vặn nút giữa chỉnh phút. Bấm B vặn nút giữa chỉnh giờ. Bấm B chọn giờ 12 hay 24, đóng nút giữa lại, lúc này màn hình nhỏ bên trái còn ở nước (UTC), kéo ra 1 nấc bấm A và B nghe reo. Bấm 2 nút A và B lại, màn hình nhỏ chuyển sang BKK rồi đóng lại

Chỉnh lịch

 • Kéo nút giữa ra 1 nấc, chuyển qua CAL, kéo ra 2 nấc
 • Bấm B chọn BKK. Bấm B vặn nút giữa chọn tháng
 • Bấm B vặn nút giữa chỉnh ngày, bấm B vặn nút giữa chỉnh năm

Chỉnh báo thức

 • Kéo nút giữa ra 1 nấc, chuyển qua AL1, vặn nút giữa chọn nước BKK
 • Bấm B vặn nút giữa chỉnh giờ, bấm B vặn nút giữa chỉnh phút
 • Bấm B vặn nút giữa chỉnh ON/OFF

Chỉnh giờ lùi

 • Kéo nút giữa ra 1 nấc, chuyển đến TMR
 • Kéo ra nấc thứ 2 để bắt đầu chỉnh. Vặn nút lên xuống để chỉnh giờ
 • Sau khi hoàn tất, đẩy nút giữa về vị trí bình thường

Chỉnh giờ thể thao

 • Kéo nút giữa ra 1 nấc, chuyển đến CHR
 • Trả nút về vị trí bình thường, bấm nút B để đếm giờ hay dừng lại
 • Bấm A trả về 0./
Call Now Button
Nhắn tin qua Facebook