Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Citizen Perpectual Calendar BL1

Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Citizen Perpectual Calendar BL1

Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Citizen Perpectual Calendar BL1 với

Mẫu đồng hồ Citizen đặc biệt với chức năng lịch vạn niên (Perpectual Calendar) model BL1 – Cal E764

Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Citizen Perpectual Calendar BL1

Kéo ra 1 nấc, vặn xuống chỉnh ngày, vặn lên chỉnh năm và chỉnh tháng

Cây kim giây sẽ chỉ tháng (tháng nào tương ứng với số thứ tự của tháng đó)

     + Năm thư nhất của năm nhuần, cây kim lệch qua 1 phút.

     + Năm thư hai của năm nhuần, cây kim lệch qua 2 phút.

     + Năm thư ba của năm nhuần, cây kim lệch qua 3 phút.

Kéo ra 2 nấc chỉnh giờ, vào ban đêm kim giây tự động dừng lại tại số 12, khi tiếp xúc với ánh sáng nó sẽ chạy bình thường.

Xem Thêm ==> Các mẫu đồng hồ Citizen Eco-drive BL1 tại cửa hàng Tân Tân

Nhắn tin qua Facebook