Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Citizen Eco-drive CB0

Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Citizen Eco-drive Radio Controlled CB0

Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Citizen Eco-drive CB0 với chức năng

Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Citizen Eco-drive Radio Controlled CB0

Reset toàn bộ :

  • Kéo nút giữa ra 2 nấc, bấm cùng lúc hai nút (A) và (B).
  • Bấm nút (B) giữ 5 giây để kiểm tra kim có về số 0, nếu sai :
  • Kéo nút giữa ra 2 nấc, bấm nút (A) để chỉnh kim giờ về số 12.
  • Bấm nút (A ) lần nữa để chỉnh kim phút và kim giây về số 12.
  • Bấm nút (A) tiếp tục để chỉnh ngày về 1 tây.
  • Khi xong , trả nút vào khi kim giây bắt đầu hoạt động, sau đó chỉnh lại giờ, phút, ngày, tháng, năm.

Cách bắt sóng thời gian :

  • Nút giữa ở vị trí số 0.
  • Bấm nút (A) kim giây chỉ ở vị trí  “OK + NO “.
  • Đồng hồ bắt được sóng sẽ chỉ ở vị trí “OK “, còn ngược lại sẽ chỉ ở vị trí “NO”.
  • Đồng hồ có thể bắt sóng ở khoảng cách 2000 km.

Chọn giờ theo nước :

– Kéo nút giữa ra 1 nấc, kim giây sẽ chỉ múi giờ của nước đó.

– Ở nước nào, mình quay kim giây đến nước đó. Trả nút vào, kim giờ sẽ chỉ giờ của nước mình chọn.

Kéo nút giữa ra 2 nấc, kim giây chỉ ở ON/OFF  để chọn giờ mùa hè.

Chỉnh giờ và ngày tháng:

Kéo nút giữa ra 2 nấc

– Bấm nút  (A ) kim giây chỉ về số 12, để chỉnh kim phút vặn lên.

– Kim giây quay 1 vòng, kim phút đi lên 1 phút

– Vặn xuống kim giây lùi 1 vòng, kim phút trả về 1 phút.

Bấm nút (A ) lần nữa để chỉnh kim giờ

– Vặn lên kim giờ đi tới 1 tiếng, vặn xuống kim giờ trả về 1 tiếng.

Bấm nút (A) lần nữa để chỉnh ngày

– Vặn lên đi tới 1 ngày, vặn xuống trả về 1 ngày.

Bấm nút (A) lần nữa  để chỉnh ngày , tháng , năm.

– Vặn lên kim giây đi tới để chỉnh tháng.

– Tháng 1 kim giây chỉ số1 , tháng 2 kim giây chỉ số 2.

Năm chỉ đúng ở số 1.

– Năm thứ nhất chỉ ở một phút. Năm thứ hai chỉ ở hai phút, năm thứ ba chỉ ở ba phút.

– Trả nút về vị trí số 0, kim giờ kim phút sẽ trở về giờ hiện tại.

Xem Thêm ==> Những mẫu đồng hồ Citizen Eco-drive Radio Controlled CB0 tại cửa hàng Tân Tân.

Nhắn tin qua Facebook