Sale Cực Lớn - Ngày Lễ Độc Thân

[rev_slider alias="11-1134"]

[gap height="26px"]

[row width="full-width" v_align="middle" h_align="center"]

[col span="3" span__sm="6"]

[ux_image id="177103" image_size="original"]

[/col]

[col span="3" span__sm="6"]

[ux_image id="177099" image_size="original"]

[/col]

[col span="3" span__sm="6"]

[ux_image id="177101" image_size="original"]

[/col]

[col span="3" span__sm="6"]

[ux_image id="177102" image_size="original"]

[/col]

[/row]

[ux_banner height="233px" height__sm="233px" height__md="258px" bg="177106" bg_overlay="rgba(61, 60, 58, 0.58)"]

[text_box width="57" position_x="50" position_y="50"]

SALE UP TO 40%, TIẾT KIỆM LÊN ĐẾN 10 TRIỆU ĐỒNG

* Tặng ngay gói bảo hành lên đến 5 năm tại Trung Tâm Sửa Chữa Số 1 Hồ Chí Minh khi mua đồng hồ tại hệ thống Đồng Hồ Tân Tân

* Miễn phí ship toàn quốc cho mọi đơn hàng

[/text_box]

[/ux_banner]

[title style="bold-center" text="ĐỒNG HỒ Raymond Weil" tag_name="h2" color="rgb(239, 2, 2)" size="161"]

[ux_products type="row" width="full-width" ids="167775,167774,167773,167772,167771,167770,167769,167768,167767,167766,167765,167764"]

[button text="Xem Thêm" style="underline" expand="true" icon="icon-angle-down" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-raymond-weil" target="_blank"]

[title style="bold-center" text="ĐỒNG HỒ ENICAR" tag_name="h2" color="rgb(239, 2, 2)" size="161"]

[ux_products type="row" width="full-width" cat="65" order="asc"]

[button text="Xem Thêm" style="underline" expand="true" icon="icon-angle-down" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-enicar" target="_blank"]

[title style="bold-center" text="ĐỒNG HỒ GUCCI" tag_name="h2" color="rgb(239, 2, 2)" size="161"]

[ux_products type="row" width="full-width" cat="70" order="asc"]

[button text="Xem Thêm" style="underline" expand="true" icon="icon-angle-down" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-gucci" target="_blank"]

[title style="bold-center" text="ĐỒNG HỒ Tissot" tag_name="h2" color="rgb(242, 4, 4)" size="161" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-tissot"]

[ux_products type="row" ids="174981,175007,151236,151115,151081,150903,141095,92941"]

[button text="Xem Thêm" style="underline" expand="true" icon="icon-angle-down" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-tissot" target="_blank"]

[title style="bold-center" text="ĐỒNG HỒ Rado" tag_name="h2" color="rgb(244, 4, 4)" size="161" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-rado"]

[ux_products type="row" width="full-width" ids="113956,113955,75947,68867,68713,68694,68585,68686"]

[button text="Xem Thêm" style="underline" expand="true" icon="icon-angle-down" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-rado" target="_blank"]

[title style="bold-center" text="ĐỒNG HỒ Alfex" tag_name="h2" color="rgb(242, 4, 4)" size="161" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-alfex"]

[ux_products type="row" width="full-width" ids="160995,160993,160152,160150,160148,160142,160140,160136"]

[button text="Xem Thêm" style="underline" expand="true" icon="icon-angle-down" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-alfex" target="_blank"]

[title style="bold-center" text="ĐỒNG Hồ Omega" tag_name="h2" color="rgb(244, 4, 4)" size="161" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-omega"]

[ux_products type="row" width="full-width" col_spacing="collapse" ids="80060,80058,75419,68109,67978,67963,67951,75434"]

[button text="Xem Thêm" style="underline" expand="true" icon="icon-angle-down" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-omega" target="_blank"]

[title style="bold-center" text="ĐỒNG HỒ Grovana" tag_name="h2" color="rgb(244, 4, 4)" size="161" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-grovana"]

[ux_products type="row" cat="80" orderby="sales" order="asc"]

[button text="Xem Thêm" style="underline" expand="true" icon="icon-angle-down" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-grovana" target="_blank"]

[title style="bold-center" text="ĐỒNG HỒ Mido" tag_name="h2" color="rgb(244, 4, 4)" size="161" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-grovana"]

[ux_products type="row" ids="144018,80186,80172,75864,75622,75592,70857,70814"]

[button text="Xem Thêm" style="underline" expand="true" icon="icon-angle-down" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-mido" target="_blank"]

[title style="bold-center" text="ĐỒNG HỒ Longines" tag_name="h2" color="rgb(244, 4, 4)" size="161" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-grovana"]

[ux_products type="row" ids="118316,112732,89587,88758,80147,80143,80141,70230"]

[button text="Xem Thêm" style="underline" expand="true" icon="icon-angle-down" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-longines" target="_blank"]

[title style="bold-center" text="ĐỒNG HỒ Movado" tag_name="h2" color="rgb(244, 5, 5)" size="161" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-movado"]

[ux_products type="row" ids="174804,174801,119301,119299,112144,99737,99175,84495"]

[button text="Xem Thêm" style="underline" expand="true" icon="icon-angle-down" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-movado" target="_blank"]

[title style="bold-center" text="ĐỒNG HỒ Bulova" tag_name="h2" color="rgb(244, 5, 5)" size="161" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-movado"]

[ux_products type="row" ids="74800,74797,74791,74780,74894,74860,74816,74814"]

[button text="Xem Thêm" style="underline" expand="true" icon="icon-angle-down" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-bulova" target="_blank"]

[title style="bold-center" text="ĐỒNG HỒ CITIZEn" tag_name="h2" color="rgb(244, 5, 5)" size="161" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-movado"]

[ux_products type="row" ids="69436,68996,73799,73135,74536,74474,74440,74346"]

[button text="Xem Thêm" style="underline" expand="true" icon="icon-angle-down" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-citizen" target="_blank"]

 

 


0.08095 sec| 1006.758 kb