Swiss made trên đồng hồ thụy sĩ là gì ?

Như thế nào là đồng hồ Thuỵ Sĩ? Và “SWISS MADE” có nghĩa là như thế nào? Việc hiểu nghĩa một cách đơn giản, sẽ khiến bạn hiểu nhầm: Đồng hồ Thuỵ Sĩ (hãng sản xuất tại Thuỵ Sĩ) là đồng hồ được sản xuất tại Thuỵ Sĩ, và “Swiss Made” có nghĩa là sản […]