Đồng hồ Bulova chứa bụi mặt trăng trị giá 1,6 triệu USD

Thiết kế này là một cống phẩm hiện đại đối với lịch sử đồng hồ thế giới vì nó gắn liền với phi hành gia Mỹ Dave Scott đeo trong chuyến thám hiểm mặt trăng của tàu vũ trụ Apollo 15 vào ngày 2 tháng 8 năm 1971. Đồng hồ vẫn còn “lưu giữ bụi […]