Giới Tính
Mặt Đồng Hồ
Màu Mặt Số
Loại Dây
7.140.000