Giới Tính
Mặt Đồng Hồ
Màu Mặt Số
Loại Dây
4.830.000