Giới Tính
Mặt Đồng Hồ
Màu Mặt Số
Loại Dây
5.200.000