Giới Tính
Mặt Đồng Hồ
Màu Mặt Số
Loại Dây
Màu Dây
11.550.000