Giới Tính
Mặt Đồng Hồ
Màu Mặt Số
Loại Dây
2.700.000