Giới Tính
Mặt Đồng Hồ
Màu Mặt Số
Loại Dây
3.670.000