Hướng dẫn sử dụng Đồng hồ Citizen Eco-Drive Promaster JR4

Tác giả: Tân Tân Watch

Hướng dẫn sử dụng Đồng hồ Citizen Eco-Drive Promaster JR4 với

Các chức năng

- Chỉnh giờ, lịch vạn niên đến năm 2099

- Bấm giờ thể thao, giờ báo thức

- Bấm giờ lùi, hiển thị giờ kép với 30 múi giờ quốc gia thế giới

Đồng Hồ Citizen JR4063-12E Nam Eco-Drive Chronograph Lịch Thứ Ngày 44mm

Đồng Hồ Citizen JR4061-18E Nam Eco-Drive Chronogarph Lịch Thứ Ngày 44mm

Đồng Hồ Citizen JR4060-88E Nam Eco-Drive World-Time Chronograph 44mm

Chọn chỉnh chức năng cho đồng hồ Eco-Drive

Ngoài hiển thị giờ, dòng đồng hồ Eco-Drive JR4 còn cho phép chỉnh các cơ chế cho phép hiển thị lịch ngày, tháng, năm, bấm giờ thể thao, bấm giờ lùi, giờ báo thức và thiếp lập múi giờ chuẩn theo giờ của 30 quốc gia.

Để chỉnh được các cơ chế trên, đầu tiên bạn vặn núm lên hoặc xuống núm chỉnh góc 3h (khi núm đang đóng), thì tự động kim ở vòng giờ góc 6h sẽ nhảy sang chỉ điểm cơ chế tương ứng để bạn sử dụng hoặc điểu chỉnh các cơ chế ấy.

Reset toàn bộ

Khi đồng hồ gặp sự cố kĩ thuật như bảng điện tử không hiển thị hoặc hiển thị lỗi, chuông reo liên tục,v.v… do bị va đập mạnh hay nhiễm từ trường, bạn cần thao tác reset cho bộ máy hoạt động lại từ đầu. - Vặn nút giữa lên xuống chọn CHR. - Kéo nút giữa ra 1 nấc, bấm cùng lúc 3 nút A,B,C cả hai màn sẽ tắt. - Sau khi thả 3 nút bấm ra, hai màn hình sẽ hiển thị đủ bảng chữ số - Đẩy nút giữa vào lại, đồng hồ sẽ phát tiếng chuông xác nhận reset đồng hồ.

Kiểm tra vị trí kim có chỉ đúng vạch trên đồng hồ

Trước khi chỉnh đồng hồ, đầu tiên ta phải kiểm tra trước các mũi đầu kim trong mặt số đồng hồ có chi đúng cọc số hay không, để khi hoạt động các kim sẽ  chỉ đúng các vạch số khi nhảy nấc, tránh các kim chỉ sai số gây khó đọc giờ cho người dùng trong quá tình sử dụng. - Vặn nút giữa khi đang đóng cho kim chỉ phần CHR - Kéo nút giữa ra một nấc, lập tức 5 kim chỉ thời gian sẽ nhảy về vị trí góc 12h. - Nhìn vào bảng điện tử bên trái: + khi bảng trái để “F-H”, vặn núm giữa lên hoặc xuống để cân chỉnh kim vòng giờ góc 2h cân giữa vạch số 60. + bấm nút (A) để bảng trái chuyển sang “HR”, vặn núm giữa lên hoặc xuống để cân chỉnh kim phút, kim giờ và kim giờ góc 10h cân giữa vạch góc 12h. + bấm nút (A) để bảng trái chuyển sang “SEC”, vặn núm giữa lên hoặc xuống để cân chỉnh kim giây cân giữa vạch góc 12h.

Khóa/mở múi giờ (SET – Zone Setting)

SET – Zone Setting dùng để khóa múi giờ của một thủ đô quốc gia nào đó mà bạn không muốn sử dụng và ngược lại. - Vặn nút giữa khi đang đóng cho kim chỉ phần SET - Bấm nút (A) hoặc (B) để chọn múi giờ chính. - Kéo nút giữa ra một nấc và bảng trái nhấp nháy chữ SET - Xoay nút giữa lên hoặc xuống để chọn múi giờ quốc gia cần khóa (OFF) hay mở (SET). - Bấm nút (B) để chọn giữa SET hoặc OFF. - Đóng nút giữa để xác nhận.

Chỉnh giờ (TIME – Time)

- Vặn nút giữa lên hay xuống và chọn TME. - Bấm nút (A), hoặc (B) để chọn múi giờ thủ đô quốc gia nơi bạn sống ở màn hình bên trái, nên để cùng tên thủ đô với thủ đô mà bạn đã thiết lập ở SET – Zone Setting. - Kéo nút giữa ra 1 nấc, kim giây tự động chỉ góc 12h và bảng điên bên phải chuyển qua hiển thị ON/OFF cho giờ mùa hè SMT - Bấm nút (B) để chọn chế độ ON hoặc OFF cho giờ mùa hè (chỉ một số quốc gia mới sử dụng giờ mùa hè).

Danh sách múi giờ có sử dụng giờ mùa hè được đánh kí hiệu dấu O

- Bấm nút (A), bảng điên tử góc 4h chuyển qua hiển thị số giây, phút, giờ nhấp nháy, vặn nút giữa lên xuống để chỉnh giây, tiếp tục bấm nút (A) để nhảy số nhấp nháy sang phút, giờ và vặn núm giữa để chỉnh phút, giờ. - Bấm nút (A) tiếp tục, bảng điên tử góc 4h chuyển qua hiển thị chọn giờ 12h hoặc 24h, bấm nút (B) để chọn. - Đẩy nút giữa trở lại chế độ bình thường, lúc này, bảng điện tử và kim giờ phút đang chỉ giờ khác nhau do đồng hồ có chế độ giờ kép Dual-Timer với phần bảng và phần kim chỉ giờ của hai quốc gia khác nhau, khi đó bảng điện tử bên phải sẽ hiển thị giờ của quốc gia bên bảng trái, còn phần kim sẽ chỉ giờ của quốc gia thứ hai.

Sử dụng giờ kép Dual-Timer

Chức năng này giúp người dùng có thể cập nhật giờ ở hai quốc gia khác nhau ngay trên phần kim chỉ và phần bảng bên phải. - Để đồng hồ ở cơ chế TME - Xem bảng điện tử bên trái, nếu hiển thị tên thành phố bên múi giờ mà bạn đã thiêt lập cố định, bấm cùng lúc 2 nút (A) và (B) để nghe tiếng chuông (nếu cả bảng và kim đều cùng múi giờ quốc gia thì sẽ kim sẽ không chuyển giờ), lúc này phần kim và bảng điện tử sẽ đổi giờ của hai múi giờ quốc gia với nhau và bảng trái sẽ hiển thị tên thủ đô cua múi giờ thứ hai - Bấm nút (A) hoặc (B) để chọn múi giờ quốc gia thứ hai mà bạn muốn cập nhật. - Bấm cùng lúc 2 nút (A) và (B) để xác nhận cập nhật múi giờ thứ hai - Lúc này, bảng điện tử bên phải sẽ hiển thị giờ của quốc gia bên bảng trái, còn phần kim sẽ chỉ giờ của quốc gia thứ hai hoặc ngược lại, nếu bạn muốn đổi hiển thị, bấm cùng lúc 2 nút (A) và (B) để đổi lại.

Hướng dẫn sử dụng Đồng hồ Citizen Eco-Drive Promaster JR4

Đồng hồ JR4 chế độ giờ kép hiển thị ở kim lớn và bảng điện tử bên phải

Chỉnh lịch (CAL – Calendar)

- Phần năm chỉ được thiết lập từ 2001 – 2099 - Vì phần lịch đồng hồ sử dụng bằng bảng điện tử, Chỉ cần thiết lập lịch một lần,đồng hồ sẽ nhảy lịch đúng cho đến hết năm 2099. - Phần thứ sẽ được tự động chinh đúng theo số ngày, tháng, năm đã được thiết lập - Khi chỉnh đến ngày không có trong lịch như ngày 30 tháng 2, đồng hồ sẽ tự động nhảy sang ngày 1 tháng 4 - Vặn nút giữa để chọn CAL. - Bấm nút (A) hay (B) để chọn nước tương ứng (màn hình bên trái) - Kéo nút giữa ra 1 nấc, tháng nhấp nháy ,vặn nút giữa lên xuống để chọn tháng. - Bấm nút (A) lần nữa, ngày nhấp nháy, vặn nút giữa lên xuống để chọn ngày. - Bấm nút (A) lần nữa, năm nhấp nháy, vặn nút giữa lên xuốn để chọn năm. - Ở cách vặn nút chọn ngày tháng năm, có thể vặn nút lên nhanh để chọn và khi dừng lại chỉ cần vặn nút giữa xuống.

Chỉnh bấm giờ lùi thể thao (RACE – Race Timer)

Cơ chế Race Timer giúp người sử dụng cập nhật thời gian đếm lùi từ 60 phút đến 1 phút ở cả hai bảng điện tử, ở cả vòng giờ góc 2h, phần kim giây lớn cũng tự động đi lùi cùng tiếng chuông thông báo mỗi khi thời gian điểm còn 11, 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1 phút hoặc khi thời gian chi còn 50, 40, 30, 20, 10, 5, 4, 3, 2 và 1 giây. - Vặn nút giữa lên xuống chọn RACE - Kéo nút giữa ra 1 nấc, màn hình bên trái nhấp nháy, vặn nút giữa lên xuống để chọn số phút cần đo. - Sau khi chọn số phút cần đo, đóng nút giũa để xác nhận - Bấm nút (A) để đồng hồ bắt đầu đếm giờ lùi. - Trong khi đồng hồ đang đếm giờ: + ta có thể bấm nút (A) để tạm dừng và bấm nút (A) để tiếp tục lại, + hay có thể bấm ngay nút (B) để reset nhanh thời gian lại ban đầu, + hoặc khi muốn dừng chức năng này thì bấm nút nút (A) để tạm dừng và bấm ngay nút (B) để tắt - Khi đã đếm hết giờ lùi, đồng hồ sẽ tự động chuyển sang chức năng đo giờ Chronograph, và khi đồng hồ đang đo giớ Chronograph: + ta có thể bấm nút (A) để tạm dừng và bấm nút (A) để tiếp tục lại, + hay có thể bấm ngay nút (B) để reset nhanh thời gian lại ban đầu, + hoặc khi muốn dừng chức năng này thì bấm nút nút (A) để tạm dừng và bấm ngay nút (B) để tắt

Bấm giờ thể thao (CHR – Chronograph)

Chức năng Chronograph ở dòng đồng hồ Citizen JR4 có thể đo giờ thể thao với tổng thời gian lên đến 23 tiếng, 59 phút, 59.99 giây với độ chi tiết 1/100 giây. Sauk hi đo hết 24 tiếng, đồng hồ sẽ tự động reset thời gian đo lại từ đầu - Vặn nút giữa lên xuống chọn CHR, kim giây sẽ chỉ góc 12h và vòng giờ góc 2h sẽ chỉ góc 60 để chỉ định số phút chronograph khi bấm giờ. - Bấm nút (A) để bắt đầu đếm giờ. - Trong khi đồng hồ đang đếm giờ: + ta có thể bấm nút (A) để tạm dừng và bấm nút (A) để tiếp tục lại, + hay có thể bấm ngay nút (B) để tạm dừng mốc thời gian, và sau 10 giây, chronograph sẽ tiếp tục chạy. + hoặc khi muốn dừng chức năng này thì bấm nút nút (A) để tạm dừng và bấm ngay nút (B) để tắt.

Chỉnh đếm giờ lùi thông thường (TMR - TIMER)

Chức năng Timer này có thể đếm giờ lùi từ 99 phút trở xuống. Chức năng Timer khi hoạt đông chi hiển thị ở bảng điện tử góc phải, kim giây lớn vẫn hoạt động theo giờ bình thường; và khi đã đếm hết giờ, đồng hồ sẽ reo chuông báo hiệu hết giờ trong khoảng 5 giây. - Vặn nút giữa chọn TMR. - Kéo nút giữa ra 1 nấc, màn hình bên trái nhấp nháy. - Vặn nút giữa lên xuống để chọn số phút cần đếm. - Đẩy nút giữa vào để xác nhận. - Bấm nút (A) để bắt đầu đếm giờ lùi, sau đó ta có thể: + ta có thể bấm nút (A) để tạm dừng và bấm nút (A) để tiếp tục lại, + hay có thể bấm ngay nút (B) để reset nhanh thời gian lại ban đầu, + hoặc khi muốn dừng chức năng này thì bấm nút nút (A) để tạm dừng và bấm ngay nút (B) để tắt

Chỉnh giờ báo thức (AL1, AL2 – Alarm)

Ở dòng JR4, ta có 2 cơ chế báo giờ AL-1 và AL-2 để thiết lập giờ báo thức ở hai mốc giờ khác nhau, với tiếng nhạc chuông reo cho AL-1 và AL-2 sẽ phát tiếng khác nhau, và chuông sẽ reo trong khoảng 15 giây. Khi đến mốc giờ, chuông đồng hồ sẽ reo trong khoản 15 giây và có thể được tắt chuông ngay bằng cách bấm nút (A), nút (B) hoặc nút (C). - Vặn nút giữa lên xuống chọn AL1 hay AL2. - Bấm nút (A) hay (B) để chọn múi giờ báo thức theo thủ đô một quốc gia. - Kéo nút giữa ra 1 nấc, ON/OFF bảng trái nhấp nháy, bấm nút (B) để chọn tắt mở chức năng báo thức. - Bấm nút (A), số giờ nhấp nháy, vặn nút giữa lên xuống để chọn giờ. - Bấm nút (A) lần nữa, số phút nhấp nháy, vặn nút giữa lên xuống để chọn phút. - Đẩy nút giữa vào vị trí bình thường

Chỉnh tránh kim để dễ đọc bảng điện tử

Khi các kim lớn che mất bảng điện tử sẽ rất khó xem giờ ở bảng này, khi đó: - Bấm nút (C) (nút góc 8h) khoảng 2 giây, tự động các 2 kim lớn sẽ chỉ qua góc 12h. - Bấm nút (C) để 2 kim lớn tự đông cập nhật lại giờ. THÔNG TIN LIÊN HỆ Showroom Citizen, Bulova (1000+ mẫu): 285 Lý Tự Trọng, P. Bến Thành, Q.1, HCM Showroom đồng hồ Thụy Sĩ (1500+ mẫu): 109 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Ông Lãnh, Q.1, HCM Trung tâm sửa chữa đồng hồ Thụy Sĩ & Citizen chính hãng: 109 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Ông Lãnh, Q.1, HCM Hotline: 1800 9027 Tư vấn mua hàng 24/7: 098 3831 547 Mở cửa: Từ 8h30 – 21h30 mỗi ngày

Xem thêm:

REVIEW ĐỒNG HỒ OMEGA SPEEDMASTER '57 331.10.42.51.01.001

TÌM HIỂU VỀ ĐỒNG HỒ CHỐNG XƯỚC ĐẦU TIÊN CỦA THẾ GIỚI - ĐỒNG HỒ RADO DIASTAR

4 BỘ SƯU TẬP ĐỒNG HỒ LONGINES NAM ĐÁNG MUA NHẤT NĂM 2020

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THƯỚC TRƯỢT TRÊN ĐỒNG HỒ PHI CÔNG

REVIEW ĐỒNG HỒ CITIZEN NIGHTHAWK BJ7006-56L - THIÊN THẦN XANH CỦA THƯƠNG HIỆU CITIZEN

TOP 4 THƯƠNG HIỆU ĐỒNG HỒ NHẬT BẢN UY TÍN NHẤT NÊN BIẾT

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CITIZEN JY8 (MÁY U680)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÒNG XOAY LA BÀN TRÊN ĐỒNG HỒ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CITIZEN MODEL BN4 (MÁY J280)

ĐỒNG HỒ CITIZEN ECO-DRIVE BỊ YẾU NĂNG LƯỢNG - CÁCH NHẬN BIẾT VÀ KHẮC PHỤC

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ CITIZEN ECO-DRIVE SATTELITE WAVE AIR CC1

0 bình luận, đánh giá về Hướng dẫn sử dụng Đồng hồ Citizen Eco-Drive Promaster JR4

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Bài viết nổi bật

Những địa điểm thay dây đồng hồ uy tín tại TP.HCM

Những địa điểm thay dây đồng hồ uy tín tại TP.HCM
Tác giả: Tân Tân Watch
Dây đồng hồ khi xài một khoảng thời gian lâu sẽ có dấu hiệu...

Áo vest nữ hàng hiệu nào đẹp cho quý cô công sở

Áo vest nữ hàng hiệu nào đẹp cho quý cô công sở
Tác giả: Tân Tân Watch
Áo Vest nữ hàng nào đẹp? Đây là câu hỏi đau đầu của các quý...

Tại sao đeo đồng hồ đúng cách là đeo ở tay trái?

Tại sao đeo đồng hồ đúng cách là đeo ở tay trái?
Tác giả: Tân Tân Watch
Có bao giờ bạn tự thắc mắc tại sao mọi người đều đeo đồng hồ...

Làm sao để tránh nước vào đồng hồ

Làm sao để tránh nước vào đồng hồ
Tác giả: Tân Tân Watch
Một chiếc đồng hồ có chức năng chống nước là nhờ các miếng...

Siêu phẩm đồng hồ Longines Dolcevita

Siêu phẩm đồng hồ Longines Dolcevita
Tác giả: Tân Tân Watch
Trong vai trò một họa sỹ tài hoa, Longines họa nên cuộc sống...

Bí kíp phối đồ nữ đi chơi mùa hè đa phong cách cho các nàng

Bí kíp phối đồ nữ đi chơi mùa hè đa phong cách cho các nàng
Tác giả: Tân Tân Watch
Ngày hè đi chơi thì bạn sẽ lựa chọn đồ như thế nào để trông...
Quý khách vui lòng để lại thông tin, Tân Tân Watch sẽ liên hệ sớm nhất.
Hoặc Qúy khách có thể liên hệ qua số Hotline:
0.12984 sec| 2836.148 kb