Bộ lọc 1
Chỉ có tại Tân Tân

Đồng Hồ Citizen

Tân Tân Watch - Nhà phân phối & bảo hành chính thức của Citizen tại Việt Nam

Tìm thấy 1300 đồng hồ
Đồng Hồ Cặp Citizen BM7334-58B - EW2299-50A
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Kính khoáng
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết
Sắp về
Đồng Hồ Cặp Citizen BM7330-67L - EW2290-62L
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Kính khoáng
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Xanh dương
Xem chi tiết
Sắp về
Đồng Hồ Cặp Citizen BM7520-88N - EW2590-85N
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Xanh dương
Xem chi tiết
Sắp về
Đồng Hồ Cặp Citizen BM7527-89E - EW2597-86E
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết
Sắp về
Đồng Hồ Cặp Citizen BM7526-81A - EW2596-89A
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết
Sắp về
Đồng Hồ Cặp Citizen BM7523-12X - EW2593-10X
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Nâu
Xem chi tiết
Sắp về
Đồng Hồ Citizen BM7524-87Y - EW2594-84Y
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Xem chi tiết
Sắp về
Đồng Hồ Citizen BM7520-88D - EW2590-85D
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Xanh dương
Xem chi tiết
Sắp về
Đồng Hồ Citizen BM7521-85E - EW2591-82E
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết
Sắp về
Đồng Hồ Cặp Citizen BM7595-89E - EW2595-81E
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết
Sắp về
Đồng Hồ Cặp Citizen AW1670-82A - FE1220-89A
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Kính khoáng
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết
Sắp về
Đồng Hồ Nữ Citizen L Eco-Drive EM1074-82D
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Nhiều màu
Xem chi tiết

Citizen L Eco-Drive EM1074-82D

Nữ Eco-Drive 29.5mm
13.185.000₫
Kim cương
Đồng Hồ Nữ Citizen L Eco-Drive EM1074-15D
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Nhiều màu
Xem chi tiết

Citizen L Eco-Drive EM1074-15D

Nữ Eco-Drive 29.5mm
10.985.000₫
Kim cương
Đồng Hồ Nữ Citizen L Eco-Drive EM1073-85Y
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Nhiều màu
Xem chi tiết

Citizen L Eco-Drive EM1073-85Y

Nữ Eco-Drive 29.5mm
13.485.000₫
Kim cương
Đồng Hồ Nữ Citizen L Eco-Drive EM1073-18D
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Nhiều màu
Xem chi tiết

Citizen L Eco-Drive EM1073-18D

Nữ Eco-Drive 29.5mm
11.685.000₫
Kim cương
Đồng Hồ Nữ Citizen L Eco-Drive EM1070-83D
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Nhiều màu
Xem chi tiết

Citizen L Eco-Drive EM1070-83D

Nữ Eco-Drive 29.5mm
12.085.000₫
Kim cương
Đồng Hồ Nữ Citizen L Eco-Drive EM1063-89D
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Nhiều màu
Xem chi tiết

Citizen L Eco-Drive EM1063-89D

Nữ Eco-Drive 29.5mm
16.685.000₫
Kim cương
Đồng Hồ Nữ Citizen L Eco-Drive EM1060-87N
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Nhiều màu
Xem chi tiết

Citizen L Eco-Drive EM1060-87N

Nữ Eco-Drive 29.5mm
14.885.000₫
Kim cương
Đồng Hồ Nữ Citizen Eco-Drive EM0919-85Y
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Nhiều màu
Xem chi tiết

Citizen L Eco-Drive EM0919-85Y

Nữ Eco-Drive 30mm
13.085.000₫
Kim cương
Đồng Hồ Nam Citizen Attesa Eco-Drive BU0060-68E
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Super Titanium
Dây đeo: Super Titanium
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết

Citizen Attesa Eco-Drive BU0060-68E

Nam Eco-Drive 42mm
24.285.000₫
Đồng Hồ Nam Citizen Attesa Eco-Drive BU0060-09H
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Super Titanium
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Xám
Xem chi tiết

Citizen Attesa Eco-Drive BU0060-09H

Nam Eco-Drive 42mm
21.485.000₫
Đồng Hồ Nam Citizen Eco-Drive BM8560-37L
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Super Titanium
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Xanh dương
Xem chi tiết

Citizen Eco-Drive BM8560-37L

Nam Eco-Drive 42mm
8.385.000₫
Đồng Hồ Nam Citizen Eco-Drive BM8560-29E
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Super Titanium
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết

Citizen Eco-Drive BM8560-29E

Nam Eco-Drive 42mm
8.385.000₫
Đồng Hồ Nam Citizen Eco-Drive AW1768-80X
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Kính khoáng
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Xanh lá
Xem chi tiết

Citizen Eco-Drive AW1768-80X

Nam Eco-Drive 43mm
7.085.000₫
Đồng Hồ Nữ Citizen Luna Mechanical PR1044-87X
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Hồng
Xem chi tiết

Citizen Luna Mechanical PR1044-87X

Nữ Automatic 28mm
13.385.000₫
Đồng Hồ Nữ Citizen Luna Mechanical PR1043-80P
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Vàng
Xem chi tiết

Citizen Luna Mechanical PR1043-80P

Nữ Automatic 28mm
13.385.000₫
Đồng Hồ Nữ Citizen Luna Mechanical PR1041-18N
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Xanh dương
Xem chi tiết

Citizen Luna Mechanical PR1041-18N

Nữ Automatic 28mm
11.885.000₫
Đồng Hồ Nữ Citizen Luna Mechanical PR1040-88A
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Bạc
Xem chi tiết

Citizen Luna Mechanical PR1040-88A

Nữ Automatic 28.5mm
11.885.000₫
Đồng Hồ Nam Citizen NJ0176-10E
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Kính khoáng
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết

Citizen Mechanical NJ0176-10E

Nam Automatic 43mm
8.685.000₫
Đồng Hồ Nam Citizen NJ0174-82L
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Kính khoáng
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Xanh dương
Xem chi tiết

Citizen Mechanical NJ0174-82L

Nam Automatic 43mm
10.085.000₫
Đồng Hồ Nam Citizen NJ0173-18X
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Kính khoáng
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Xanh lá
Xem chi tiết

Citizen Mechanical NJ0173-18X

Nam Automatic 43mm
9.285.000₫

Đồng Hồ Citizen là dòng sản phẩm đồng hồ nổi tiếng đến từ Nhật Bản, Citizen là một thương hiệu đồng hồ được thành lập từ năm 1918, hoạt động tại hơn 100 quốc gia trên thế giới. Citizen là nhà sản xuất có quy trình sản xuất toàn diện, sản xuất đồng hồ từ khâu tạo ra từng bộ phận riêng đến lắp ráp hoàn thiện thành phẩm.

Niềm tin cốt lõi của thương hiệu Citizen là "Better Starts Now" với ý nghĩa bạn là ai hay bạn là gì thì bạn luôn có thể làm tốt hơn và bây giờ là thời điểm bắt đầu làm việc đó. Từ niềm tin vững chắc này, Citizen đã chế tạo đồng hồ, phát minh và cải tiến những công nghệ đặc biệt như Eco-Drive (độc quyền), Super Titanium (độc quyền), Radio-Controlled và Satellite Wave.

Tân Tân Watch là hệ thống kinh doanh đồng hồ chính hãng có số lượng mẫu mã và chủng loại của dòng đồng hồ Citizen chính hãng nhiều nhất thị trường. Tại đây, quý khách có thể lựa chọn các dòng đồng hồ cao cấp của Citizen như Eco-Drive, Citizen C7, Citizen L, Promaster, Radio-Controlled, Satellite Wave, Super Titanium, Kuroshio '64 và Mechanical. Chúng tôi có đầy đủ các loại đồng hồ Citizen nam và đồng hồ Citizen nữ.

Tân Tân Watch là nhà phân phối chính thức và trung tâm bảo hành ủy quyền của Citizen tại Việt Nam. Đến với Tân Tân Watch, quý khách có thể an tâm vì chúng tôi luôn có sẵn lượng mẫu mã đa dạng và nhiều phân khúc giá khác nhau nhất. Điều chúng tôi luôn cam kết với khách hàng chính là dịch vụ khách hàng luôn được ưu tiên hàng đầu trong triết lí kinh doanh của chúng tôi.

Quý khách vui lòng để lại thông tin, Tân Tân Watch sẽ liên hệ sớm nhất.
Hoặc Qúy khách có thể liên hệ qua số Hotline:
0.70230 sec| 3431.953 kb