Enicar
Bộ lọc 1
Chỉ có tại Tân Tân

Đồng Hồ Enicar

Tìm thấy 27 đồng hồ
Đồng Hồ Nữ Enicar 780/50/323G
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Enicar 780/50/323G

Nữ Automatic 26mm
34.780.000₫
Đồng Hồ Nam Enicar 3168/50/318aCBA
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Enicar 3168/50/318aCBA

Nam Automatic 37mm
33.868.000₫
Đồng Hồ Nữ Enicar 263/30/129aB
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết

Enicar 263/30/129aB

Nữ Quartz 28mm
15.250.000₫
Đồng Hồ Nam Enicar 3160/55/30aB
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết

Enicar 3160/55/30aB

Nam Automatic 36mm
32.700.000₫
Đồng Hồ Nam Enicar 3168/50/318aCBB
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết

Enicar 3168/50/318aCBB

Nam Quartz 37mm
33.868.000₫
Đồng Hồ Nam Enicar 3168/50/323aB
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết

Enicar 3168/50/323aB

Nam Automatic 40mm
31.545.000₫
Đồng Hồ Nữ Enicar 778/55/30G
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Enicar 778/55/30G

Nữ Automatic 26mm
30.030.000₫
Đồng Hồ Nữ Enicar 780/50/325aB
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết

Enicar 780/50/325aB

Nữ Automatic 30.5mm
32.805.000₫
Đồng Hồ Nữ Enicar 263/30/129aS
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Enicar 263/30/129aS

Nữ Quartz 28mm
22.765.000₫
Đồng Hồ Nữ Enicar 955/32/2772aKB
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết

Enicar 955/32/2772aKB

Nữ Quartz 36mm
11.550.000₫
Đồng Hồ Nam Enicar 3168/50/325aCHA
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Enicar 3168/50/325aCHA

Nam Automatic 39mm
48.510.000₫
Đồng Hồ Nam Enicar 3160/50/321aA
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Bạc
Xem chi tiết

Enicar 3160/50/321aA

Nam Automatic 35mm
28.415.000₫
Đồng Hồ Nữ Enicar 771/53/312aB
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết

Enicar 771/53/312aB

Nữ Automatic 26mm
19.580.000₫
Đồng Hồ Nữ Enicar 771/51/326aB
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết

Enicar 771/51/326aB

Nữ Automatic 26.5mm
21.840.000₫
Đồng Hồ Nam Enicar 3169/50/336aBL
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết

Enicar 3169/50/336aBL

Nam Automatic 38mm
28.645.000₫
Đồng Hồ Nam Enicar 3168/50/323aA
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Enicar 3168/50/323aA

Nam Automatic 42mm
31.545.000₫
Đồng Hồ Nam Enicar 3168/50/317aB
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết

Enicar 3168/50/317aB

Nam Automatic 39mm
24.492.000₫
Đồng Hồ Nam Enicar 3168/50/316aS
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Enicar 3168/50/316aS

Nam Automatic 39mm
31.545.000₫
Đồng Hồ Nam Enicar 3168/50/316aKB
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết

Enicar 3168/50/316aKB

Nam Automatic 39mm
26.565.000₫
Đồng Hồ Nam Enicar 3168/50/316aKA
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Enicar 3168/50/316aKA

Nam Automatic 39mm
26.565.000₫
Đồng Hồ Nam Enicar 3160/55/30aA
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Bạc
Xem chi tiết

Enicar 3160/55/30aA

Nam Automatic 40mm
32.700.000₫
Đồng Hồ Nam Enicar 3160/50/321aB
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết

Enicar 3160/50/321aB

Nam Automatic 38mm
28.415.000₫
Đồng Hồ Nam Enicar 262/31/127MaB
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết

Enicar 262/31/127MaB

Nam Quartz 35mm
14.325.000₫
Đồng Hồ Nam Enicar 168/53/312aB
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết

Enicar 168/53/312aB

Nam Automatic 41mm
19.578.000₫
Đồng Hồ Nam Enicar 168/53/312aA
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Bạc
Xem chi tiết

Enicar 168/53/312aA

Nam Automatic 38mm
19.570.000₫
Đồng Hồ Nam Enicar 168/50/335aB
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết

Enicar 168/50/335aB

Nam Automatic 41mm
23.565.000₫
Đồng Hồ Nữ Enicar 771/50/319aKB
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết

Enicar 771/50/319aKB

Nữ Automatic 28mm
20.330.000₫

Đồng Hồ Enicar là dòng sản phẩm đồng hồ Thụy Sĩ đặc trưng tại hệ thống Tân Tân Watch. Thương hiệu Enicar được thành lập vào năm 1854 tại Thụy Sỹ, được biết đến như một trong những thành viên ra đời sớm nhất trong làng đồng hồ Thụy Sỹ danh tiếng thế giới.

Được sáng lập bởi dòng họ RACINE, dòng họ nổi tiếng trong lĩnh vực chế tác đồng hồ truyền thống từ những thế kỷ 17 tại trụ sở Granges. Đồng hồ thương hiệu Thuỵ Sĩ này có tên thương hiệu thực chất là chữ đảo ngược của dòng họ R.A.C.I.N.E thành E.N.I.C.A.R, được chính thức sử dụng vào ngày 6/1/1914 để tránh số lượng lớn hàng nhái đã sử dụng tên tuổi danh tiếng của dòng họ Racine để trục lợi.

Sau hai cuộc Chiến tranh Thế giới đầy khốc liệt, năm 1946, với mục đích khai phá những ranh giới mới,  thương hiệu đã cho ra mắt mẫu đồng hồ cơ Chronograph có độ chính xác tuyệt đối với thiết kế đầy lịch lãm và sang trọng, tạo tiền đề cho hãng Enicar sau này vẫn tiếp tục là nhà phân phối cho những mẫu máy cơ Chronograph cao cấp (bao gồm máy cơ phiên bản Valjoux 7750 nhưng nay đã được đổi tên thành ETA 7750) cho nhiều hãng đồng hồ danh tiếng như IWC, Omega, Breitling, TAG Heuer, Chronoswiss, Sinn, Temption hay Mühle.

Mười năm sau đó, đồng hồ Enicar đã hoàn thiện chỉ tiêu và đạt được giấy chứng nhận độ chính xác chuẩn Chronometer từ Đài quan sát Neuchâtel – tiền thân của Hiệp hội C.O.S.C sau này – và được các nhà thám hiểm người Thụy Sỹ do ông Sherpa làm trưởng đoàn chọn làm chiếc đồng hồ chính thức sử dụng trong suốt hành trình chinh phục đỉnh núi Everest.

Những mẫu đồng hồ Enicar Chronometer đó đã chinh phục thành công môi trường vô cùng khắc nghiệt của đỉnh núi Everest và được đặt tên đồng hồ theo tên trưởng đoàn là đồng hồ Enicar Sherpas.

Năm 1957, mẫu đồng hồ Untrasonic Sherpas Chronometer tiếp tục được thử thách trong môi trường dưới mặt nước biển Đại dương trong 50 ngày. Điều kì diệu là chiếc đồng hồ vẫn tiếp tục hoạt động cực kì chính xác qua 50 ngày chứng tỏ chất lượng và kĩ năng hoàn tác đồng hồ của thương hiệu Enicar vô cùng đẳng cấp.

Enicar cũng là một trong số ít các hãng đồng hồ Thụy Sỹ tự sản xuất động cơ cho riêng mình, đặc biệt với động cơ “Rubirotor” được ra đời vào năm 1962, không những đã trang bị cho toàn bộ đồng hồ của hãng mà còn được cung cấp cho một số hãng đồng hồ Thụy Sỹ khác.

Ngày nay, Enicar được  Hiệp hội C.O.S.C – hiệp hội kiểm nghiệm đồng hồ có uy tín cao nhất tại Thuỵ Sĩ - xếp trong top 10 nhà sản xuất đồng hồ chronometer tốt nhất. Enicar qua các lịch sử lâu đời của hãng, vẫn là một cái tên làm biểu tượng cho yếu tố hoàn hảo và chất lượng vượt trội của ngành đồng hồ.

Tân Tân Watch là hệ thống kinh doanh đồng hồ chính hãng có số lượng mẫu mã có sẵn thuộc nhiều bộ sưu tập của dòng đồng hồ Enicar chính hãng nhiều nhất thị trường. Chúng tôi có đầy đủ các loại đồng hồ Enicar nam và đồng hồ Enicar nữ.

Đến với Tân Tân Watch, quý khách có thể an tâm vì chúng tôi luôn có sẵn lượng mẫu mã đa dạng và nhiều phân khúc giá khác nhau nhất. Điều chúng tôi luôn cam kết với khách hàng chính là dịch vụ khách hàng luôn được ưu tiên hàng đầu trong triết lí kinh doanh của chúng tôi.

Quý khách vui lòng để lại thông tin, Tân Tân Watch sẽ liên hệ sớm nhất.
Hoặc Qúy khách có thể liên hệ qua số Hotline:
0.58419 sec| 3391.734 kb