Thương Hiệu
Nam
Nữ
Cặp Đôi
Dòng đặc biệt
Sửa chữa
Dây đồng hồ
Doanh nghiệp
Về Tân Tân
Kinh nghiệm

Chính sách & quy định chung

Nếu bạn đang sử dụng bất kỳ dịch vụ hoặc thông tin trên trang Đồng hồ Tân Tân vui lòng đọc và hiểu rõ các “Điều khoản sử dụng” sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của chúng tôi, hãy ngừng kết nối và không sử dụng dịch vụ tại trang này.

1. Đủ điều kiện

 • Trang web chỉ phục vụ cho người trên 13 tuổi. Những cá nhân dưới 13 tuổi không được sử dụng dịch vụ hoặc chia sẻ thông tin với bất kỳ người dùng nào khác của Ứng dụng.

 • Vô hiệu hóa các điều khoản và không được sử dụng dịch vụ khi bị cấm.

2. Sử dụng dịch vụ

 • Sử dụng thương mại: Ngoại trừ trường hợp bạn sử dụng các thông tin và hình ảnh của Đồng hồ Tân Tân để cạnh tranh trực tiếp với chúng tôi, những trường hợp còn lại bạn có thể sử dụng dịch vụ và ứng dụng như một hình thức thương mại.

 • An ninh và an toàn: Các thông tin giữa người dùng được chia sẻ một cách tự nhiên. Chúng tôi không thể kiểm soát được bạn có thể liên hệ với những cá nhân khác thông qua việc sử dụng dịch vụ. Nếu nhận thấy bất kỳ sự việc quấy rối bất hợp pháp nào, hãy liên hệ ngay với chúng tôi và cơ quan pháp luật hiện hành để được xử lý và ngăn chặn hành vi này.

 • Sử dụng thông tin được cấp bởi những người khác: Bạn chấp thuận việc sử dụng thông tin do người dùng cung cấp bằng bất cứ cách nào và không sử dụng thông tin này vì bất kỳ lý do nào nếu chưa có sự đồng ý của người sử dụng đó. 

 • Quy tắc ứng xử: Dưới đây là một số quy tắc ứng xử bạn cần tuân thủ khi đồng ý truy cập dịch vụ:

  • Không xuất bản, sử dụng bất kỳ thông tin, hình ảnh, tài liệu nào phi pháp.

  • Tôn trọng tất cả những người dùng dịch vụ. 

  • Thông báo cho Đồng hồ Tân Tân về hành vi của người dùng khác nếu vi phạm điều khoản này.

  • Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm vào về việc sử dụng thông tin trong hồ sơ facebook của những người sử dụng mà cho phép truy cập được.

  • Không mạo danh bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân khác.

  • Không đăng, sao chép các tài liệu có bản quyền, thương hiệu mà không có sự đồng ý từ chủ sở hữu.

  • Chúng tôi sử dụng dịch vụ dựa trên địa điểm, có thể biết và báo cáo về vị trí hiện tại của người dùng.

3. Lệ phí

Đồng hồ Tân Tân cung cấp dịch vụ có lệ phí theo biểu phí. Hãy báo cho chúng tôi biết nếu bạn có nhu cầu sử dụng các nội dung trên trang web.

4. Bảo lưu quyền

 • Quyền từ chối hoặc chấm dứt dịch vụ theo quyết định riêng của chúng tôi vì bất kỳ lý do gì hoặc vào bất kỳ lúc nào.

 • Quyền tiết lộ thông tin của người dùng cho các cơ quan pháp luật nếu có yêu cầu.

 • Quyền nghiên cứu bằng cách thu thập thông tin cá nhân và trải nghiệm của người dùng.

 • Quyền thay đổi dịch vụ một phần hoặc toàn bộ, bất kỳ khía cạnh hoặc tính năng nào của dịch vụ mà không cần thông báo cho bạn.

5. Quyền sở hữu, sử dụng giấy phép.

 • Chúng tôi và nhà cấp phép có quyền sở hữu các tài liệu có bản quyền, thông tin và thương hiệu độc quyền.

 • Chúng tôi cấp cho người dùng một giấy phép cho phép truy cập nội dung ứng dụng để sử dụng dịch vụ khi thanh toán đầy đủ. Quyền này không độc quyền, hạn chế và có thể thu hồi được.

6. Chấm dứt

 • Bởi Đồng hồ Tân Tân: Theo điều khoản này, chúng tôi có quyền ngăn chặn truy cập của bạn vào ứng dụng vì bất kỳ lý do gì mà không cần phải báo trước hoặc cung cấp cho bạn thông tin liên quan. 

 • Bởi người dùng: Bạn cũng có thể không truy cập  vào ứng dụng, trang web và ngừng sử dụng dịch vụ của chúng tôi bất cứ lúc nào.

7. Từ chối trách nhiệm/ Hạn chế

 • Người dùng theo điều khoản này đồng ý rằng chúng tôi không có quyền kiểm soát và thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến:

  • Nội dung ứng dụng truy cập qua dịch vụ

  • Người dùng có quyền truy cập dịch vụ

  • Những điều tác động đến nội dung ứng dụng đối với người dùng hoặc bạn bè của họ

  • Cách người dùng và bạn bè liên quan giải thích và thấu hiểu về ứng dụng

  • Hành vi của người dùng và những cá nhân khác như kết quả của việc tiếp xúc với nội dung ứng dụng

 • Đồng hồ Tân Tân không chịu trách nhiệm về sự chính xác của nội dung được đăng qua dịch vụ dù được tạo ra bởi thiết bị hoặc người dùng nào. 

 • Chúng tôi hoặc bất kỳ chi nhánh, đối tác phân phối hoặc nhà quảng cáo không chịu trách nhiệm cho sự thiệt hại hoặc tổn thất của việc sử dụng dịch vụ hoặc các thông tin được đăng trên ứng dụng hoặc các tương tác giữa người dùng. 

8. Liên kết với bên thứ ba

Người dùng có thể được cung cấp liên kết tới các trang web khác thông qua dịch vụ tại Đồng hồ Tân Tân. Theo điều khoản này bạn thừa nhận rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho các trang web và tài nguyên bên ngoài, không xác nhận về nội dung, sản phẩm, quảng cáo hoặc các tài liệu sẵn có trên trang web đó. 

Đồng thời, bạn cũng chấp thuận rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về pháp lý dù gián tiếp hay trực tiếp đối với các thiệt hại liên quan đến việc sử dụng nội dung, hàng hóa, dịch vụ thông qua những trang web và tài nguyên bên ngoài như vậy.

9. Thẩm quyền lựa chọn luật

Theo điều khoản sử dụng dịch vụ này bạn đồng ý rằng bất kỳ tranh chấp nào xảy ra đều được thương thảo và xử lý bằng luật pháp, không phụ thuộc vào các điều khoản xung đột để giải quyết tranh chấp. 

10. Bồi thường bởi người dùng

Người dùng đồng ý bồi thường cho Đồng hồ Tân Tân, chi nhánh, nhân viên, đối tác chiến lược và người lao động bất kỳ thiệt hại, tổn thất nào theo yêu cầu bao gồm chi phí luật sư hợp lý của bất cứ bên thứ ba nào do việc phát sinh các hành vi vi phạm điều khoản sử dụng này.

11. Tổng kết

 • Tổng thể thỏa thuận: Các điều khoản trên được hiểu như thỏa thuận giữa chúng tôi và người dùng trong quá trình sử dụng dịch vụ.

 • Tính khả thi: Trường hợp điều khoản nào trên đây không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thực thi trong thực tế, điều khoản đó sẽ được hạn chế hoặc loại bỏ ở mức tối thiểu để các điều khoản khác có hiệu lực.

 • Sự từ bỏ: Việc chúng tôi không thực thi các điều khoản nào trên đây sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền của chúng tôi trong việc thi hành các điều khoản sau đó. Sự từ bỏ trong các trường hợp cụ thể không được hiểu là chúng tôi sẽ tiếp tục từ bỏ như vậy trong tương lai. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng văn bản về việc từ bỏ việc tuân thủ bất kỳ điều khoản nào. Văn bản này được cung cấp bởi một trong những đại diện ủy quyền của chúng tôi.

 • Sự tồn tại: Ngay cả sau khi bạn hoàn thành dịch vụ và chấm dứt việc sử dụng dịch vụ thì các điều khoản này vẫn có hiệu lực. 

 • Tiêu đề: Các tiêu đề trong các điều khoản này được xem là hỗ trợ sự tiện lợi và không ảnh hưởng đến sự diễn giải các điều khoản.

 • Mối quan hệ với các bên: Chúng tôi và người dùng đều là những cá nhân và tổ chức độc lập, không hề có quan hệ phân phối hay đại lý, liên danh, người sử dụng lao động hoặc nhượng quyền được tạo ra bởi những điều khoản sử dụng trên.

 • Không có bên thụ hưởng thứ ba: Tại đây bạn đồng thuận rằng không có người thụ hưởng thứ ba trừ khi được quy định rõ ràng trong các điều khoản này.

Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc liên quan đến các điều khoản sử dụng trên, hãy liên hệ với Đồng hồ Tân Tân qua Hotline 0983 831 547 hoặc Email khieunai@tantanwatch.com để được giải đáp chi tiết.
 


Quý khách vui lòng để lại thông tin, Tân Tân Watch sẽ liên hệ sớm nhất.
Hoặc Qúy khách có thể liên hệ qua số Hotline:
Đóng

Sản phẩm đã xem gần nhất

Hoặc nhập tên để tìm
0.12042 sec| 2830.945 kb