Bộ lọc 1
Chỉ có tại Tân Tân

Đồng Hồ Mido

Tìm thấy 31 đồng hồ
Đồng Hồ Nam Mido Baroncelli M8600.4.26.1
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Mido Baroncelli M8600.4.26.1

Nam Automatic 38mm
22.500.000₫
Đồng Hồ Nữ Mido Baroncelli Prisma M007.207.11.116.00
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Bạc
Xem chi tiết

Mido Baroncelli Prisma M007.207.11.116.00

Nữ Automatic 33mm
30.950.000₫
Đồng Hồ Nam Mido Baroncelli Chronometer Silicon Gent M027.408.11.011.00
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Mido Baroncelli Chronometer Silicon Gent M027.408.11.011.00

Nam Automatic 40mm
34.380.000₫
Lộ máy mặt sau
Đồng Hồ Nam Mido Baroncelli Heritage Gent M027.407.16.010.00
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Mido Baroncelli Heritage Gent M027.407.16.010.00

Nam Automatic 39mm
28.910.000₫
Siêu mỏng Lộ máy mặt sau
Đồng Hồ Nữ Mido Belluna II M024.207.11.031.00
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Bạc
Xem chi tiết

Mido Belluna II M024.207.11.031.00

Nữ Automatic 33mm
23.750.000₫
Đồng Hồ Nam Mido Baroncelli III M010.408.11.053.00
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết

Mido Baroncelli III M010.408.11.053.00

Nam Automatic 39mm
34.380.000₫
Đồng Hồ Nam Mido Baroncelli Heritage Gent M027.407.16.050.00
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết

Mido Baroncelli Heritage Gent M027.407.16.050.00

Nam Automatic 39mm
28.910.000₫
Siêu mỏng Lộ máy mặt sau
Đồng Hồ Nam Mido Commander Chronometer M021.431.11.031.00
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Bạc
Xem chi tiết

Mido Commander Chronometer M021.431.11.031.00

Nam Automatic 40mm
35.950.000₫
Đồng Hồ Nam Mido Commander M016.430.16.061.80
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết

Mido Commander M016.430.16.061.80

Nam Automatic 40mm
24.700.000₫
Đồng Hồ Nam Mido Commander M016.430.16.031.80
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Bạc
Xem chi tiết

Mido Commander M016.430.16.031.80

Nam Automatic 40mm
24.700.000₫
Đồng Hồ Nam Mido Commander II M016.415.16.051.00
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết

Mido Commander II M016.415.16.051.00

Nam Automatic 42.5mm
63.690.000₫
Lộ máy mặt sau
Đồng Hồ Nam Mido Great Wall Gent M015.431.11.037.09
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Mido Great Wall Gent M015.431.11.037.09

Nam Automatic 39mm
35.020.000₫
Lộ máy mặt sau
Đồng Hồ Nam Mido Commander II M014.431.11.031.00
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Bạc
Xem chi tiết

Mido Commander II M014.431.11.031.00

Nam Automatic 40mm
33.610.000₫
Đồng Hồ Nam Mido Baroncelli M013.410.26.011.00
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết
Chỉ có tại Tân Tân

Mido Baroncelli M013.410.26.011.00

Nam Quartz 38mm
12.220.000₫
Đồng Hồ Nam Mido Belluna Gent Chronometer M001.431.16.031.12
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Bạc
Xem chi tiết

Belluna Gent Chronometer M001.431.16.031.12

Nam Automatic 40mm
28.910.000₫
Lộ máy mặt sau
Đồng Hồ Nam Mido Belluna M001.431.11.031.92
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Bạc
Xem chi tiết

Mido Belluna M001.431.11.031.92

Nam Automatic 40mm
33.450.000₫
Lộ máy mặt sau
Đồng Hồ Nam Mido Baroncelli II M8608.4.21.1
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Bạc
Xem chi tiết

Mido Baroncelli II M8608.4.21.1

Nam Automatic 38mm
26.580.000₫
Đồng Hồ Nam Mido Baroncelli M8608.4.10.1
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Bạc
Xem chi tiết

Mido Baroncelli M8608.4.10.1

Nam Automatic 38mm
26.580.000₫
Đồng Hồ Nam Mido Baroncelli II M8605.4.10.4
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Bạc
Xem chi tiết

Mido Baroncelli II M8605.4.10.4

Nam Automatic 42mm
40.630.000₫
Đồng Hồ Nam Mido Baroncelli II M8600.4.76.1
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Mido Baroncelli II M8600.4.76.1

Nam Automatic 38mm
22.500.000₫
Đồng Hồ Nam Mido Baroncelli M8600.4.18.8
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết

Mido Baroncelli M8600.4.18.8

Nam Automatic 38mm
20.630.000₫
Đồng Hồ Nam Mido Baroncelli M8600.4.13.1
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết

Mido Baroncelli M8600.4.13.1

Nam Automatic 38mm
22.500.000₫
Đồng Hồ Nam Mido Baroncelli II M8600.3.26.4
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Mido Baroncelli II M8600.3.26.4

Nam Automatic 38mm
23.130.000₫
Đồng Hồ Nam Mido Ocean Star Captain M4735.4.38.9
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Cao su
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết

Mido Ocean Star Captain M4735.4.38.9

Nam Quartz 42mm
15.040.000₫
Đồng Hồ Nam Mido M3685.4.11.1
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết
Chỉ có tại Tân Tân

Mido M3685.4.11.1

Nam Automatic 33mm
13.870.000₫
Đồng Hồ Nữ Mido Baroncelli II M022.207.11.056.00
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết

Mido Baroncelli II M022.207.11.056.00

Nữ Automatic 33mm
26.790.000₫
Kim cương
Đồng Hồ Nam Mido Commander II M016.430.16.061.22
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Xám
Xem chi tiết

Mido Commander II M016.430.16.061.22

Nam Automatic 40mm
23.030.000₫
Đồng Hồ Nữ Mido Commander II M016.230.16.111.20
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Bạc
Xem chi tiết

Mido Commander II M016.230.16.111.20

Nữ Automatic 33mm
23.030.000₫
Đồng Hồ Nam Mido Commander II M014.430.11.031.00
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Bạc
Xem chi tiết

Mido Commander II M014.430.11.031.00

Nam Automatic 40mm
26.580.000₫
Đồng Hồ Nam Mido Madison Gent M012.410.11.051.00
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết

Mido Madison Gent M012.410.11.051.00

Nam Quartz 39mm
7.990.000₫
Đồng Hồ Nam Mido Multifort M005.830.16.036.22
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết
Chỉ có tại Tân Tân

Mido Multifort M005.830.16.036.22

Nam Automatic 38mm
23.270.000₫
Kim cương

Đồng Hồ Mido là dòng đồng hồ Thụy Sĩ nổi bật tại hệ thống kinh doanh đồng hồ chính hãng Tân Tân Watch. Đồng hồ Mido là một thương hiệu cao cấp thuộc tập đoàn Swatch Group, nhà sản xuất và phân phối đồng hồ Thuỵ Sỹ chính hãng lớn nhất thế giới.

Năm 1918, hãng đồng hồ Mido được thành lập tại Biel / Bienne, Thuỵ Sỹ bởi George G. Schaeren. Tên của thương hiệu “Mido” trong tiếng Tây Ban Nha nghĩa là “Đo lường”, với triết lý xuyên suốt “Timelessness is mark of true design”, đồng hồ Mido tập trung vào độ bền tuyệt vời, tính chính xác hoàn hảo và xu hướng thiết kế không bao giờ lỗi thời.

Các nhà thiết kế của hãng đồng hồ Thuỵ Sĩ này luôn tâm niệm: Sự bất diệt là điều làm nên vẻ đẹp vượt thời gian cho thiết kế. Những công trình kiến trúc kiệt xuất Thế giới, luôn kiêu hùng đứng vững trước sự tàn phá của thời gian như Đại đấu trường Colosseum La Mã, Tháp Effrel, Vạn Lý Trường Thành,… vẫn luôn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ, thổi hồn cho những mẫu thiết kế vượt thời gian rất riêng của hãng đồng hồ Mido.

Đồng thời, bộ máy đồng hồ của hãng cũng chú trọng vào 3 yếu tố: Kỹ thuật công nghệ tiên tiến nhất, bộ máy vận hành bền bỉ, chính xác và những chất liệu cao cấp nhất cho đồng hồ; nhằm sản xuất ra được những chiếc đồng hồ có giá trị, chất lượng mãi trường tồn với thời gian để có thể cùng khách hàng tự tin phiêu du, đồng hành qua nhiều năm tháng.

Tân Tân Watch là hệ thống kinh doanh đồng hồ chính hãng có số lượng mẫu mã có sẵn thuộc nhiều bộ sưu tập của dòng đồng hồ Mido chính hãng nhiều nhất thị trường. Chúng tôi có đầy đủ các loại đồng hồ Mido nam và đồng hồ Mido nữ.

Đến với Tân Tân Watch, quý khách có thể an tâm vì chúng tôi luôn có sẵn lượng mẫu mã đa dạng và nhiều phân khúc giá khác nhau nhất. Điều chúng tôi luôn cam kết với khách hàng chính là dịch vụ khách hàng luôn được ưu tiên hàng đầu trong triết lí kinh doanh của chúng tôi.

Quý khách vui lòng để lại thông tin, Tân Tân Watch sẽ liên hệ sớm nhất.
Hoặc Qúy khách có thể liên hệ qua số Hotline:
0.67039 sec| 3419.719 kb