Casio
Bộ lọc 1
Chỉ có tại Tân Tân

Đồng hồ nữ Casio

Tìm thấy 87 đồng hồ
Đồng Hồ Nữ Casio LTP-E406L-4AVDF
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Kính khoáng
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Bạc
Xem chi tiết

Casio LTP-E406L-4AVDF

Nữ Quartz 32mm
2.585.000₫
Đồng Hồ Nữ Casio LTP-2089D-1AVDF
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Kính khoáng
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết

Casio LTP-2089D-1AVDF

Nữ Quartz 33mm
2.421.000₫
2.369.000₫
Đồng Hồ Nữ Casio Standard LTP-E123D-7ADF Nữ 36mm
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Kính khoáng
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Bạc
Xem chi tiết

Casio Standard LTP-E123D-7ADF

Nữ Quartz 36mm
2.070.000₫
Đồng Hồ Nữ Casio Youth Vintage LA690WGA-9DF
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Mica
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Vàng
Xem chi tiết

Casio Youth Vintage LA690WGA-9DF

Nữ Quartz 30mm
1.645.000₫
Đồng Hồ Nữ Casio LA690WEMY-1DF
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Mica
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết

Casio LA690WEMY-1DF

Nữ Quartz 30mm
2.139.000₫
Đồng Hồ Unisex Casio Vintage LA680WGA-1BDF
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Mica
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết

Casio Vintage LA680WGA-1BDF

Nữ Quartz 34mm
1.716.000₫
Đồng Hồ Nữ Casio Vintage LA670WGAD-1DF
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Kính khoáng
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết

Casio Vintage LA670WGAD-1DF

Nữ Quartz 30mm
2.068.000₫
Đồng Hồ Nữ Casio Baby-G BGA-180-9BDR
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Kính khoáng
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Nhựa
Dây đeo: Cao su
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Casio Baby-G BGA-180-9BDR

Nữ Quartz 44mm
4.113.000₫
Đồng Hồ Nữ Casio Sheen EFR-559BL-7AVUDF
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Kính khoáng
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Bạc
Xem chi tiết

Casio Sheen EFR-559BL-7AVUDF

Nữ Quartz 50mm
4.606.000₫
Đồng Hồ Nữ Casio Sheen SHE-3060D-7AUDR
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Kính khoáng
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Bạc
Xem chi tiết

Casio Sheen SHE-3060D-7AUDR

Nữ Quartz 34mm
4.536.000₫
Đồng Hồ Nữ Casio Sheen SHE-5019D-7ADR
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Kính khoáng
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Casio Sheen SHE-5019D-7ADR

Nữ Quartz 35mm
4.982.000₫
Đồng Hồ Nữ Casio Sheen SHE-4050D-9AUDR
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Kính khoáng
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Hồng
Xem chi tiết

Casio Sheen SHE-4050D-9AUDR

Nữ Quartz 31mm
3.290.000₫
Đồng Hồ Nữ Casio Sheen SHE-4033D-7AUDR
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Kính khoáng
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Xem chi tiết

Casio Sheen SHE-4033D-7AUDR

Nữ Quartz 31mm
4.747.000₫
Đồng Hồ Nữ Casio Sheen SHE-4028D-7ADR
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Kính khoáng
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Bạc
Xem chi tiết

Casio Sheen SHE-4028D-7ADR

Nữ Quartz 37mm
3.619.000₫
Đồng Hồ Nữ Casio Sheen SHE-4022D-4ADR
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Kính khoáng
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Casio Sheen SHE-4022D-4ADR

Nữ Quartz 29mm
3.267.000₫
Đồng Hồ Nữ Casio Sheen SHE-3806PG-7AUDR
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Kính khoáng
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Bạc
Xem chi tiết

Casio Sheen SHE-3806PG-7AUDR

Nữ Quartz 37mm
4.747.000₫
Đồng Hồ Nữ Casio Sheen SHE-3511L-7AUDR
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Bạc
Xem chi tiết

Casio Sheen SHE-3511L-7AUDR

Nữ Quartz 35mm
5.194.000₫
Đồng Hồ Nữ Casio Sheen SHE-3066PG-4AUDF
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Kính khoáng
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Vàng hồng
Xem chi tiết

Casio Sheen SHE-3066PG-4AUDF

Nữ Quartz 34mm
4.935.000₫
Đồng Hồ Nữ Casio Sheen SHE-3064SPG-7AUDF
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Kính khoáng
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Casio Sheen SHE-3064SPG-7AUDF

Nữ Quartz 34mm
4.935.000₫
Đồng Hồ Nữ Casio Sheen SHE-3064PGL-7AUDF
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Kính khoáng
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Casio Sheen SHE-3064PGL-7AUDF

Nữ Quartz 34mm
4.113.000₫
Đồng Hồ Nữ Casio Sheen SHE-3064PG-4AUDF
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Kính khoáng
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Casio Sheen SHE-3064PG-4AUDF

Nữ Quartz 34mm
4.935.000₫
Đồng Hồ Nữ Casio Sheen SHE-3058PGL-5AUDR
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Kính khoáng
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Nâu
Xem chi tiết

Casio Sheen SHE-3058PGL-5AUDR

Nữ Quartz 41mm
4.301.000₫
Đồng Hồ Nữ Casio Sheen SHE-3058D-7AUDR
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Kính khoáng
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Casio Sheen SHE-3058D-7AUDR

Nữ Quartz 36mm
4.301.000₫
Đồng Hồ Nữ Casio Sheen SHE-3056SPG-7AUDF
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Kính khoáng
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Casio Sheen SHE-3056SPG-7AUDF

Nữ Quartz 42mm
5.523.000₫
Đồng Hồ Nữ Casio Sheen SHE-3043SPG-7AUDR
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Kính khoáng
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Casio Sheen SHE-3043SPG-7AUDR

Nữ Quartz 32mm
6.486.000₫
Đồng Hồ Nữ Casio Sheen SHE-3028D-1AUDR
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Kính khoáng
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết

Casio Sheen SHE-3028D-1AUDR

Nữ Quartz 33mm
5.617.000₫
Đồng Hồ Nữ Casio Baby-G MSG-S200G-1ADR
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Kính khoáng
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Cao su
Màu mặt số: Xám
Xem chi tiết

Casio Baby-G MSG-S200G-1ADR

Nữ Tough Solar 47mm
4.230.000₫
Đồng Hồ Nữ Casio Solar Powered LX-S700H-1BVDF
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Mica
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Nhựa
Dây đeo: Cao su
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết

Casio Solar Powered LX-S700H-1BVDF

Nữ Tough Solar 41mm
1.645.000₫
Đồng Hồ Nữ Casio Enticer LTP-V300G-1AUDF
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Kính khoáng
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết

Casio Enticer LTP-V300G-1AUDF

Nữ Quartz 33mm
1.974.000₫
Đồng Hồ Nữ Casio LTP-V005G-1BUDF
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Kính khoáng
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết

Casio LTP-V005G-1BUDF

Nữ Quartz 28mm
1.081.000₫
Đồng Hồ Nữ Casio LTP-V004G-9BUDF
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Kính khoáng
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Casio LTP-V004G-9BUDF

Nữ Quartz 35mm
1.199.000₫
Đồng Hồ Nữ Casio LTP-V002D-1BUDF
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Kính khoáng
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết

Casio LTP-V002D-1BUDF

Nữ Quartz 25mm
823.000₫

BST Đồng Hồ Casio Chính Hãng Mới Nhất 2021

Nhiều người băn khoăn không biết đồng hồ Casio của nước nào và lý do làm nên 1 thương hiệu nhà nhà đều biết và yêu thích.

 

Nhắc tới cái tên Casio, bạn sẽ nghĩ ngay tới những sản phẩm như máy tính hay các sản phẩm điện tử nổi tiếng và ra đời từ rất lâu. Và chắc có lẽ khó có ai biết rằng , những sản phẩm đồng hồ Casio đầu tiên được ra đời từ đầu những năm 1946 bởi Tadao Kashio.

 

Đồng hồ Casio có thiết kế trẻ trung mạnh mẽ với lớp vỏ nhựa tổng hợp dày và tông màu nổi bật. Việc có lớp vỏ dày đạt được 2 thứ: Mức chống va đập và mức chống nước thuộc dạng "không phải vừa".

 

Tân Tân hân hạnh là nhà phân phối Casio top 5 tại Việt Nam. Chúng tôi được tin tưởng bởi người tiêu dùng vì triết lý kinh doanh từ khi thành lập năm 1985, đó là trung thực, đồng cảm và chuyên nghiệp. Luôn luôn đứng về phía khách hàng để chọn lọc các sản phẩm có chất lượng tốt nhất.

 

Chính vì triết lý người tiêu dùng này, Tân Tân hân hạnh là hệ thống đồng hồ lâu năm nhất tại Sài Gòn, hơn 35 năm kinh nghiệm, tức là hơn 10 năm so với các cửa hàng bán lẻ mới ra sau này như Đồng Hồ Hải Triều, Xwatch, Đồng Hồ Duy Anh.

Quý khách vui lòng để lại thông tin, Tân Tân Watch sẽ liên hệ sớm nhất.
Hoặc Qúy khách có thể liên hệ qua số Hotline:
0.55711 sec| 3207.32 kb