Citizen Super Titanium
Bộ lọc 1
Chỉ có tại Tân Tân

Đồng Hồ Nữ Citizen Super Titanium

Tìm thấy 19 đồng hồ
Đồng Hồ Nữ Citizen L Eco-Drive Super Titanium EG7072-19X
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Nâu
Xem chi tiết
Chỉ có tại Tân Tân
Bán chạy

Citizen L Eco-Drive Super Titanium EG7072-19X

Nữ Eco-Drive 31mm
13.860.000₫
Kim cương
Đồng Hồ Nữ Citizen L Eco-Drive Super Titanium EG7073-16Y
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Super Titanium
Dây đeo: Super Titanium
Màu mặt số: Bạc
Xem chi tiết
Chỉ có tại Tân Tân
Bán chạy

Citizen L Eco-Drive Super Titanium EG7073-16Y

Nữ Eco-Drive 31mm
13.860.000₫
Kim cương Mặt xà cừ
Đồng Hồ Nữ Citizen L x Chan Luu Eco-Drive Super Titanium EG7071-03L
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Super Titanium
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Xanh dương
Xem chi tiết
Chỉ có tại Tân Tân
Bán chạy

Citizen L x Chan Luu Eco-Drive Super Titanium EG7071-03L

Nữ Eco-Drive 31mm
21.170.000₫
Bản giới hạn Kim Cương Mặt xà cừ
Đồng Hồ Nữ Citizen L Eco-Drive Super Titanium EG7070-14A
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Bạc
Xem chi tiết
Chỉ có tại Tân Tân
Bán chạy

Citizen L Eco-Drive Super Titanium EG7070-14A

Nữ Eco-Drive 31mm
13.860.000₫
Kim cương Mặt xà cừ
Đồng Hồ Nữ Citizen L Eco-Drive Ambiluna Super Titanium EG7000-01A
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Super Titanium
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết
Chỉ có tại Tân Tân

Citizen L Eco-Drive Ambiluna Super Titanium EG7000-01A

Nữ Eco-Drive 37.8mm
52.300.000₫
Bản giới hạn
Đồng Hồ Nữ Citizen L Eco-Drive Super Titanium EG7095-13E
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Super Titanium
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Tím
Xem chi tiết
Chỉ có tại Tân Tân

Citizen L Eco-Drive Super Titanium EG7095-13E

Nữ Eco-Drive 31mm
13.785.000₫
Bản giới hạn Kim cương
Đồng Hồ Nữ Citizen L Eco-Drive Super Titanium EG7091-14A
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Super Titanium
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Bạc
Xem chi tiết
Chỉ có tại Tân Tân
Bán chạy

Citizen L Eco-Drive Super Titanium EG7091-14A

Nữ Eco-Drive 31mm
13.185.000₫
Bản giới hạn Mặt xà cừ
Đồng Hồ Citizen Eco-Drive Super Titanium EW2560-86Y
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Super Titanium
Dây đeo: Super Titanium
Màu mặt số: Xanh dương
Xem chi tiết
Chỉ có tại Tân Tân

Citizen Eco-Drive Super Titanium EW2560-86Y

Nữ Eco-Drive 30mm
13.700.000₫
Kim cương Mặt xà cừ
Đồng Hồ Nữ Citizen Eco-Drive Super Titanium EW2560-86X
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Super Titanium
Dây đeo: Super Titanium
Màu mặt số: Xanh dương
Xem chi tiết
Chỉ có tại Tân Tân

Citizen Eco-Drive Super Titanium EW2560-86X

Nữ Eco-Drive 30mm
13.185.000₫
Kim cương Mặt xà cừ
Đồng Hồ Nữ Citizen Eco-Drive Super Titanium EW2560-86D
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Super Titanium
Dây đeo: Super Titanium
Màu mặt số: Bạc
Xem chi tiết
Chỉ có tại Tân Tân
Bán chạy

Citizen Eco-Drive Super Titanium EW2560-86D

Nữ Eco-Drive 30mm
13.700.000₫
Kim cương Mặt xà cừ
Đồng Hồ Nữ Citizen Eco-Drive Super Titanium EW2560-86A
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Super Titanium
Dây đeo: Super Titanium
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết
Bán chạy

Citizen Eco-Drive Super Titanium EW2560-86A

Nữ Eco-Drive 30mm
12.690.000₫
Kim cương
Đồng Hồ Nữ Citizen Eco-Drive Super Titanium EM0726-89Y
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Super Titanium
Dây đeo: Super Titanium
Màu mặt số: Xanh dương
Xem chi tiết

Citizen Eco-Drive Super Titanium EM0726-89Y

Nữ Eco-Drive 30mm
11.950.000₫
Kim cương Mặt xà cừ
Đồng Hồ Nữ Citizen Eco-Drive Super Titanium EM0720-85N
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Super Titanium
Dây đeo: Super Titanium
Màu mặt số: Xanh dương
Xem chi tiết

Citizen Eco-Drive Super Titanium EM0720-85N

Nữ Eco-Drive 30mm
12.285.000₫
Kim cương Mặt xà cừ
Đồng Hồ Nữ Citizen Eco-Drive Super Titanium EW2500-88A
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Super Titanium
Dây đeo: Super Titanium
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Citizen Eco-Drive Super Titanium EW2500-88A

Nữ Eco-Drive 29mm
11.050.000₫
Kim cương
Đồng Hồ Nữ Citizen Eco-Drive Super Titanium EW2509-83L
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Super Titanium
Dây đeo: Super Titanium
Màu mặt số: Xanh dương
Xem chi tiết

Citizen Eco-Drive Super Titanium EW2509-83L

Nữ Eco-Drive 29mm
11.485.000₫
Đồng Hồ Nữ Citizen Eco-Drive Super Titanium EW2470-87E
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Super Titanium
Dây đeo: Super Titanium
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết

Citizen Eco-Drive Super Titanium EW2470-87E

Nữ Eco-Drive 34mm
9.660.000₫
Đồng Hồ Nữ Citizen Eco-Drive Super Titanium EW1770-54E
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Super Titanium
Dây đeo: Super Titanium
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết

Citizen Eco-Drive Super Titanium EW1770-54E

Nữ Eco-Drive 26mm
9.900.000₫
Đồng Hồ Nữ Citizen Eco-Drive Super Titanium EW2101-59A
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Super Titanium
Dây đeo: Super Titanium
Màu mặt số: Bạc
Xem chi tiết
Chỉ có tại Tân Tân

Citizen Eco-Drive Super Titanium EW2101-59A

Nữ Eco-Drive 25mm
8.660.000₫
Đồng Hồ Nữ Citizen Eco-Drive Super Titanium EW1881-53E
Xuất xứ: Nhật Bản
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 1 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Super Titanium
Dây đeo: Super Titanium
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết

Citizen Eco-Drive Super Titanium EW1881-53E

Nữ Eco-Drive 31mm
11.030.000₫

 

BST Đồng Hồ Citizen Super-Titanium Đa Dạng Nhất tại Tân Tân

 

 

Citizen Super-Titanium sở hữu độ chống trầy tuyệt vời! Citizen-Titanium thật sự đem lại một trải nghiệm rất khó miêu tả, chỉ khi sử dụng vật liệu này rồi thì không thể quay lại thép không gỉ nữa. - Anh Thành chia sẻ.

 

Sử dụng vật liệu Super Titanium chống trầy gấp 5 lần đồng hồ tương tự làm từ thép không gỉ, và nhẹ hơn 40%. Citizen Super Titanium sở hữu độ chống ăn mòn cao nhất và hoàn toàn không gây dị ứng da cho người đeo đồng hồ. Công nghệ đồng hồ Super Titanium của Citizen chính là công nghệ độc quyền và tiên tiến nhất trên Thế giới trong ngành sản xuất đồng hồ Titanium hiện tại.

 

Vào năm 1970, thương hiệu đồng hồ Nhật Bản Citizen chính là thương hiêu tiên phong trong việc ứng dụng vật liệu Titanium, loai vật liệu cứng cáp có khối lượng rất nhẹ với khả năng chống ăn mòn cao, vào ngành sản xuất đồng hồ, cho ra mắt chiếc đồng hồ Titanium đầu tiên của Thế Giới.

 

Ngoài ra, khác với các mẫu đồng hồ Titanium thuong hiệu khác, bằng việc sáng tạo ra công nghệ phủ Duratect A, những mẫu đồng hồ Super Titanium của Citizen được gia tăng đô cứng lên đến gấp 5 lần, nhẹ hơn 40% thép và không gây dị úng cho da người đeo.

Quý khách vui lòng để lại thông tin, Tân Tân Watch sẽ liên hệ sớm nhất.
Hoặc Qúy khách có thể liên hệ qua số Hotline:
0.70284 sec| 3411.375 kb