Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Citizen Eco-drive BJ2

Hướng dẫn sử dụng Đồng hồ Citizen Eco-drive BJ2 với chức năng như:

Reset :

– Kéo nút giữa ra 2 nấc, bấm cùng lúc 2 nút A và B giữ 2 giây (kim màu cam nhích tới nhích   lui).

– Bấm giữ nút trên cho kim màu cam quay đến số 12 (đồng hồ nhỏ ở trên về số 12)

– Đẩy nút giữa về vị trí bình thường, kim màu cam tự động quay về vị trí bình thường (ngay  chữ NG gần số 12).

Bấm giờ thể thao Chronograph :

  1. Bấm nút (A) giữ 2 giây, kim cam và kim đh nhỏ về số 12.
  2. Bấm nút (B) bắt đầu khởi động, kim cam chạy chỉ giây, đh nhỏ ở trong chỉ phút.
  3. Không dùng chức năng thể thao, bấm nút (B) kim cam ngưng, bấm nút (A) giữ 2 giây, kim cam trả về chữ “NG”.

Khi xuống nước, kim cam và kim đh nhỏ tự động trả về số 12 tức “0m”

Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Citizen Eco-drive BJ2

Xem Thêm ==> Các mẫu đồng hồ Citizen Eco-drive BJ2 tại Tân Tân.

 

Call Now Button
Nhắn tin qua Facebook