Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Citizen Eco-drive Satellite Wave CC9 với:

Đặc điểm nổi bật

 • Satellite Wave-GPS
  • Nhận thông tin vị trí và thời gian gửi từ vệ tinh GPS, điều chỉnh tự động lịch và thời gian.
 • Hiển thị mức tiếp nhận ánh sáng
  • Hiển thị mức tiếp nhận ánh sáng ở 7 cấp độ để dễ dàng xác định vị trí nơi sạc tốt nhất
 • World time
  • Hiển thị 40 múi giờ
 • Giờ kép
  • Hiển thị song song hai múi giờ, giờ chính và giờ địa phương, hai múi giờ có thể chuyển đổi cho nhau
 • Thời gian kép
  • Hiển thị 2 múi giờ khác nhau, giờ chính và giờ địa phương, có thể dễ dàng chuyển đổi hai múi giờ với nhau.

Lịch vạn niên

Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Citizen Eco-drive Satellite Wave CC9

Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Citizen Eco-drive Satellite Wave CC9

Kim chỉ chế độ

·         TME: thời gian bình thường

·         LLI: Mức độ hiển thị ánh sáng

·         CHR: giờ thể thao

·         SET: cài đặt

·         ALM: giờ báo thức

·         UTC: giờ quốc tế

KIỂM TRA MỨC NĂNG LƯỢNG

1.    Chỉnh chế độ về TME hoặc UTC và đóng nút giữa lại.

2.    Bấm nút B kim chức năng sẽ hiển thị mức năng lượng và kim giây sẽ chỉ múi giờ và thời gian hiện tại.

Mức dự trữ năng lượng luôn được hiển thị trong chế độ [LLI]

3.    Bấm nút B lần nữa để kết thúc quá trình.

KIỂM TRA MỨC ĐỘ TIẾP NHẬN ÁNH SÁNG

1.    Chuyển chế độ về LLI và đóng nút giữa lại,

2.    Bấm nút B, kim giây sẽ hiển thị mức độ tiếp nhận ánh sáng( có 6 mức tiếp nhận)

3.    Bấm nút B lần nữa để kết thúc quá trình

CHỈNH GIỜ THẾ GIỚI

Các khu vực và múi giờ quốc tế

Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Citizen Eco-drive Satellite Wave CC9

Cài đặt giờ thế giới theo UTC bằng 2 cách: lấy thông tin vị trí từ tín hiệu vệ tinh hoặc tự cài đặt thời gian theo múi giờ.

CÀI ĐẶT MÚI GIỜ CHO GIỜ CHÍNH

1.    Chuyển về chế độ TME hoặc UTC và đóng nút giữa lại

2.    Bấm nút B, kim giây sẽ chỉ múi giờ hiện tại đã được cài ở giờ chính và kim chức năng sẽ chỉ mức năng lượng

3.    Muốn chỉnh múi giờ trong 40 múi giờ( hình minh họa phía trên) kéo nút giữa ra vị trí số 2( 2 nấc) sau đó lăn nút giữa để xác định múi giờ muốn cài.

4.    Đóng nút giữa về vị trí cũ.

KIỂM TRA NHẬN TÍN HIỆU VỆ TINH

1.   Chuyển về TME hoặc UTC, đóng nút giữa về vị trí cũ

2.   Bấm nút A, kim giây hiển thị lần nhận sóng cuối cùng. OK là nhận sóng, NO là bước nhận sóng bị từ chối.

3.   Bấm nút A lần nữa để kết thúc tiến trình.

CHỈNH GIỜ MÙA HÈ

1.    Chuyển về chế độ TME hoăc LLI, kéo nút giữa ra vị trí thứ 2

2.    Kim chức năng sẽ di chuyển về ON hoặc OFF giờ mùa hè.

3.    Bấm nút A để cài đặt ON hoặc OFF.

4.    Bấm nút B để chuyển đổi giữa giờ chính và giờ địa phương.

5.    Đóng nút giữa để kết thúc quá trình.

SỬ DỤNG CHỨC NĂNG BẤM GIỜ

1.      Chuyển về chế độ CHR và đóng nút giữa lại.

2.      Bấm nút B để đo , bấm B lần nữa để Pause, Bấm nút A để Reset lại

3.      Chuyển chế độ về TME và đóng nút giữa lại

SỬ DỤNG CHỨC NĂNG BÁO THỨC

Kiểm tra báo thức

1.      Chuyển về chế độ ALM và đóng nút giữa lại

2.      Bấm nút A kim giây sẽ chuyển về thời gian báo thức đã cài đặt trước đó.

 1. Bấm nút B để bật tắt báo thức.
 2. Chuyển về chế độ TME và đóng nút lại

Cài đặt báo thức

 1. Chuyển về chế độ ALM và kéo nút giữa về vị trí thứ 2
 2. Xoay nút giữa để cài báo thức,
 3. Bấm nút A để bật- tắt báo thức
 4. Chuyển về chế độ TME và đóng nút giữa để kết thúc tiến trình.

CHỈNH GIỜ VÀ NGÀY

 1. Điều chỉnh về chế độ SET và đóng nút giữa vào
 2. Bấm và giữ nút A 2 giây hoặc hơn, kim giây di chuyển và bắt đầu chỉnh
 3. Bấm nút A lần lượt để chỉnh lần lượt lịch-> ngày->năm/tháng->thứ
 4. Đóng nút giữa về vị trí cũ
 5. Chỉnh kim chế độ về TME

RESET

 1. Chuyển chế độ về CHR và kéo nút giữa ra vị trí thứ 2
 2. Bấm và giữa nút A nếu cái kim quay về các vị trí:
 • Kim giờ, phút, giây ở vị trí 12
 • Ngày ở giữa 31 và 1
 • Kim chức năng vị trí 0
 • Giờ kép vị trí 0
 1. Nếu đúng như vị trí trên đóng nút giữa và kết thúc tiến trình, chuyển về chế độ TME sau đó.

Nếu như vị trí sai, bấm nút A để lần lượt chỉnh đúng thời gian, lịch.

 1. Đóng nút giữa vào vị trí ban đầu và chỉnh về chế độ TME.
Call Now Button
Nhắn tin qua Facebook