Hướng dẫn sử dụng Đồng hồ Citizen Eco drive Promaster JW0 – Cal U70 với:

Đặc điểm nổi bật

 – Kết hợp giữa mặt số thông thường và mặt số điện tử

– Đồng hồ công nghê Eco-drive của Citizen sử dụng năng lượng từ mọi nguồn sáng không cần thay pin

– Đo thời gian chính xác ở mức độ 1/1000 giây

– Chức năng giờ thế giới, xem giờ của 43 thành phố

– Đếm giờ lùi 99 phút

– Chia nhỏ thời gian

Xem Thêm ==> Các mẫu đồng hồ Citizen Eco drive Promaster JW0 tại Tân Tân.

Hướng dẫn sử dụng Đồng hồ Citizen Eco drive Promaster JW0 - Cal U70

Reset

 Kéo nút giữa ra 1 nấc, bấm cùng lúc 3 nút A, B, C

Bấm B màn hình chuyển qua CRS. Bấm B cho kim đồng hồ nhỏ bên trái về số 0

Bấm nút giữa màn hình chuyển qua MIN. Bấm nút A hay B chỉnh phút

Bấm nút giữa màn hình chuyển qua CRM. Bấm B để chỉnh đồng hồ nhỏ ở giữa về 0

Bấm nút giữa màn hình chuyển qua HR. Bấm nút A hay B để chỉnh về giờ 12 đồng thời đồng hồ nhỏ về giờ 24

 

Hướng dẫn sử dụng Đồng hồ Citizen Eco drive Promaster JW0 - Cal U70

  Chỉnh lịch

 Kéo nút giữa ra 1 nấc, bấm B chọn nước BKK

Bấm nút giữa giây nhấp nháy, bấm nút giữa phút nhấp nháy. Bấm B để chỉnh phút

Bấm nút giữa giờ nhấp nháy, bấm B để chỉnh giờ. Bấm nút giữa để chỉnh giờ 12 hay 24. Bấm A để chỉnh

Đồng hồ 2 màn hình nhấp nháy, bấm nút giữa chuyển qua chức năng lịch. Bấm nút giữa tháng ở màn hình nhấp nháy, bấm B để chỉnh tháng

Bấm nút giữa ngày ở màn hình nhấp nháy, bấm B để chỉnh ngày

Bấm nút giữa ở màn hình nhấp nháy, bấm B để chỉnh năm

Chỉnh báo thức

 Bấm nút nút giữa chuyển qua Alarm, kéo nút giữa ra 1 nấc

Bấm nút A hay B để tắt mở (ON/OFF) báo thức

Bấm nút giữa thầy màn hình nhấp nháy, bấm B chọn nước BKK. Bấm nút giữa bấm B chọn giờ

Bấm nút giữa bấm B chọn phút, đóng nút giữa lại

Chỉnh giờ thể thao

Bấm C chuyển qua CHR. Bấm A để đếm giờ, màn hình sẽ hiển thị phút giây

Bấm A để dừng lại, bấm B để quay về số 12.

Call Now Button
Nhắn tin qua Facebook