Bộ lọc 1
Chỉ có tại Tân Tân

Đồng Hồ Longines Lyre

Tìm thấy 45 đồng hồ
Đồng Hồ Nam Longines Lyre L4.961.4.72.6
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Longines Lyre L4.961.4.72.6

Nam Automatic 40mm
41.496.000₫
Đồng Hồ Nữ Longines Lyre L4.260.2.32.7
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Vàng
Xem chi tiết

Longines Lyre L4.260.2.32.7

Nữ Automatic 25mm
36.520.000₫
Đồng Hồ Nam Longines Lyre L4.961.4.11.6
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Longines Lyre L4.961.4.11.6

Nam Automatic 40mm
41.496.000₫
Đồng Hồ Nam Longines Lyre L4.860.4.92.2
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Xanh dương
Xem chi tiết

Longines Lyre L4.860.4.92.2

Nam Automatic 35mm
34.500.000₫
Đồng Hồ Nam Longines Lyre L4.860.4.11.2
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết
Sắp về

Longines Lyre L4.860.4.11.2

Nam Automatic 35mm
31.020.000₫
Đồng Hồ Nam Longines Lyre L4.759.4.11.6
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết
Sắp về

Longines Lyre L4.759.4.11.6

Nam Quartz 35mm
25.875.000₫
Đồng Hồ Nữ Longines Lyre L4.359.1.11.7
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết
Sắp về

Longines Lyre L4.359.1.11.7

Nữ Quartz 32mm
27.132.000₫
Đồng Hồ Nữ Longines Lyre L4.361.4.72.6
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Bạc
Xem chi tiết

Longines Lyre L4.361.4.72.6

Nữ Automatic 30mm
35.796.000₫
Đồng Hồ Nữ Longines Lyre L4.361.1.11.7
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Longines Lyre L4.361.1.11.7

Nữ Automatic 30mm
38.532.000₫
Đồng Hồ Nữ Longines Lyre L4.361.1.12.7
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết
Sắp về

Longines Lyre L4.361.1.12.7

Nữ Automatic 30mm
38.532.000₫
Đồng Hồ Nữ Longines Lyre L4.361.2.11.7
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết
Sắp về

Longines Lyre L4.361.2.11.7

Nữ Automatic 30mm
38.532.000₫
Đồng Hồ Nam Longines Lyre L4.961.4.12.6
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Longines Lyre L4.961.4.12.6

Nam Automatic 40mm
41.496.000₫
Đồng Hồ Nam Longines Lyre L4.960.2.11.7
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Longines Lyre L4.960.2.11.7

Nam Automatic 38.5mm
41.496.000₫
Đồng Hồ Nam Longines Lyre L4.759.4.72.6
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Bạc
Xem chi tiết

Longines Lyre L4.759.4.72.6

Nam Quartz
23.760.000₫
Đồng Hồ Nam Longines Lyre L4.960.1.12.7
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Longines Lyre L4.960.1.12.7

Nam Automatic 38.5mm
41.496.000₫
Đồng hồ Nữ Longines Lyre L4.259.2.12.7
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Longines Lyre L4.259.2.12.7

Nữ Quartz 25mm
28.750.000₫
Đồng Hồ Nữ Longines Lyre L4.361.2.12.7
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Longines Lyre L4.361.2.12.7

Nữ Automatic 30mm
38.532.000₫
Lộ máy mặt sau
Đồng Hồ Nam Longines Lyre L4.961.2.12.7
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Longines Lyre L4.961.2.12.7

Nam Automatic 40mm
44.232.000₫
Đồng Hồ Nam Longines Lyre L4.960.4.92.2
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Xanh dương
Xem chi tiết
Bán chạy

Longines Lyre L4.960.4.92.2

Nam Automatic 38.5mm
35.796.000₫
Lộ máy mặt sau
Đồng Hồ Nam Longines Lyre L4.961.2.11.7
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết
Bán chạy

Longines Lyre L4.961.2.11.7

Nam Automatic 40mm
44.232.000₫
Lộ máy mặt sau
Đồng Hồ Nữ Longines Lyre L4.259.4.11.6
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Longines Lyre L4.259.4.11.6

Nữ Quartz 25mm
25.875.000₫
Đồng Hồ Nữ Longines Lyre L4.361.4.92.6
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Xanh dương
Xem chi tiết
Bán chạy

Longines Lyre L4.361.4.92.6

Nữ Automatic 30mm
35.796.000₫
Lộ máy mặt sau
Đồng Hồ Nữ Longines Lyre L4.361.2.32.7
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Vàng
Xem chi tiết
Bán chạy

Longines Lyre L4.361.2.32.7

Nữ Automatic 30mm
38.532.000₫
Lộ máy mặt sau
Đồng Hồ Nam Longines Lyre L4.960.4.12.6
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết
Bán chạy

Longines Lyre L4.960.4.12.6

Nam Automatic 38.5mm
38.532.000₫
Lộ máy mặt sau
Đồng Hồ Nam Longines Lyre L4.859.4.72.6
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Bạc
Xem chi tiết

Longines Lyre L4.859.4.72.6

Nam Quartz 38.5mm
28.750.000₫
Đồng Hồ Nam Longines Lyre L4.859.4.11.6
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Longines Lyre L4.859.4.11.6

Nam Quartz 38.5mm
28.750.000₫
Đồng Hồ Nam Longines Lyre L4.859.4.12.6
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Longines Lyre L4.859.4.12.6

Nam Quartz 38.5mm
28.750.000₫
Đồng Hồ Nam Longines Lyre L4.859.2.11.7
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Longines Lyre L4.859.2.11.7

Nam Quartz 38.5mm
31.625.000₫
Đồng Hồ Nam Longines Lyre L4.859.1.11.7
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Longines Lyre L4.859.1.11.7

Nam Quartz 38.5mm
31.625.000₫
Đồng Hồ Nam Longines Lyre L4.960.4.92.6
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Xanh dương
Xem chi tiết
Bán chạy

Longines Lyre L4.960.4.92.6

Nam Automatic 38.5mm
40.250.000₫
Lộ máy mặt sau
Đồng Hồ Nam Longines Lyre L4.860.4.92.6
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Xanh dương
Xem chi tiết
Bán chạy

Longines Lyre L4.860.4.92.6

Nam Automatic 35mm
37.375.000₫
Lộ máy mặt sau
Đồng Hồ Nam Longines Lyre L4.859.2.32.7
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Vàng
Xem chi tiết
Bán chạy

Longines Lyre L4.859.2.32.7

Nam Quartz 38.5mm
31.625.000₫

Đồng Hồ Longines Lyre là dòng đồng hồ đặc trưng của đồng hồ Longines. Có nhiều mẫu mã dành cho đồng hồ nam Longines và đồng hồ nữ Longines.

Lấy cảm hứng từ những chiếc đàn Lyre của Hy Lạp thanh thoát, mềm mại, với câu châm ngôn “thanh lịch là phong cách”, cảm hứng chủ đạo được thể hiện rõ trong từng đường nét, cả về thiết kế bên ngoài lẫn bộ máy bên trong của những chiếc đồng hồ Longines Lyre những mẫu đồng hồ Longines Lyre đều có vẽ ngoài quyến rũ với những đường cong mềm mại. Toàn bộ các mẫu đồng hồ trong bộ sưu tập đồng hồ Longines dây da được trang bị máy Quartz chuẩn Swiss Made. Đối với những mẫu đồng hồ dây thép không gỉ sẽ được trang bị bộ máy cơ tự động đến từ nhà máy ETA của hãng cho hoạt động chính xác và bền bỉ. Đặc biệt phần vỏ đồng hồ được sơn một lớp phủ satin sáng bóng đi kèm là kiểu dây hạt gạo nổi tiếng của đồng hồ Longines.

Ngoài bộ sưu tập Longines Lyre, thương hiệu Longines còn có nhiều dòng đồng hồ nổi bậc khác như: Longines RecordLa Grande Classique de LonginesLongines Conquest ClassicLongines Conquest HeritageLongines Conquest V.H.P.Longines FlagshipLongines Flagship HeritageLongines GrandeVitesseLongines HeritageLongines HydroConquestLongines DolceVitaLongines EvidenzaLongines PrimaLunaThe Longines Saint-Imier CollectionLongines SpiritLongines PrésenceThe Longines Elegant CollectionThe Longines Master Collection.

Tân Tân Watch là nhà đại lý phân phối chính thức của Longines tại Việt Nam. Đến với Tân Tân Watch, quý khách có thể an tâm vì chúng tôi luôn có sẵn lượng mẫu mã đa dạng và nhiều phân khúc giá khác nhau nhất. Điều chúng tôi luôn cam kết với khách hàng chính là dịch vụ khách hàng luôn được ưu tiên hàng đầu trong triết lí kinh doanh của chúng tôi.

Quý khách vui lòng để lại thông tin, Tân Tân Watch sẽ liên hệ sớm nhất.
Hoặc Qúy khách có thể liên hệ qua số Hotline:
1.05058 sec| 3498.953 kb