Bộ lọc 1
Chỉ có tại Tân Tân

Đồng Hồ Nam Longines Présence

Tìm thấy 42 đồng hồ
Đồng Hồ Nam Longines Présence L4.922.4.92.2
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Xanh dương
Xem chi tiết

Longines Présence L4.922.4.92.2

Nam Automatic 40mm
38.812.500₫
Đồng Hồ Nam Longines Présence L4.922.4.11.6
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết
Bán chạy

Longines Présence L4.922.4.11.6

Nam Automatic 40mm
41.687.500₫
Lộ máy mặt sau
Đồng Hồ Nam Longines Présence L4.922.4.12.6
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết
Bán chạy

Longines Présence L4.922.4.12.6

Nam Automatic 40mm
41.687.500₫
Lộ máy mặt sau
Đồng Hồ Nam Longines Présence L4.922.4.11.2
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Longines Présence L4.922.4.11.2

Nam Automatic 40mm
38.812.500₫
Đồng Hồ Nam Longines Présence L4.922.4.52.6
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết

Longines Présence L4.922.4.52.6

Nam Automatic 40mm
41.687.500₫
Đồng Hồ Nam Longines Présence L4.922.4.52.2
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết

Longines Présence L4.922.4.52.2

Nam Automatic 40mm
38.812.500₫
Đồng Hồ Nam Longines Présence L4.922.4.12.2
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Longines Présence L4.922.4.12.2

Nam Automatic 40mm
38.812.500₫
Đồng Hồ Nam Longines Présence L4.922.1.11.7
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết
Sắp về

Longines Présence L4.922.1.11.7

Nam Automatic 40mm
44.562.500₫
Đồng Hồ Nam Longines Présence L4.905.2.11.2
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Longines Présence L4.905.2.11.2

Nam Automatic 40mm
44.562.500₫
Đồng Hồ Nam Longines Présence L4.905.1.11.2
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Longines Présence L4.905.1.11.2

Nam Automatic 40mm
44.562.500₫
Đồng Hồ Nam Longines Présence L4.904.4.11.6
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết
Sắp về

Longines Présence L4.904.4.11.6

Nam Automatic 38.5mm
43.125.000₫
Đồng Hồ Nam Longines Présence L4.790.4.12.2
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Longines Présence L4.790.4.12.2

Nam Quartz 38.5mm
24.437.500₫
Đồng Hồ Nam Longines Présence L4.777.6.12.0
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Vàng 18k nguyên khối
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Longines Présence L4.777.6.12.0

Nam Quartz 34mm
88.464.000₫
Đồng Hồ Nam Longines Présence L4.777.6.11.0
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Vàng 18k nguyên khối
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết
Sắp về

Longines Présence L4.777.6.11.0

Nam Quartz 34mm
88.464.000₫
Đồng Hồ Nam Longines Présence Heritage L4.767.8.73.2
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Vàng 18k nguyên khối
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết
Sắp về

Longines Présence Heritage L4.767.8.73.2

Nam Automatic 34mm
116.438.000₫
Đồng Hồ Nam Longines Présence L4.744.6.11.0
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Vàng 18k nguyên khối
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết
Sắp về

Longines Présence L4.744.6.11.0

Nữ Automatic 33mm
74.580.000₫
Đồng Hồ Nam Longines Présence L4.743.6.32.0
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Vàng 18k nguyên khối
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Vàng
Xem chi tiết
Sắp về

Longines Présence L4.743.6.32.0

Nam Quartz 33.5mm
94.875.000₫
Đồng Hồ Nam Longines Présence L4.790.4.11.2
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Longines Présence L4.790.4.11.2

Nam Quartz 38.5mm
24.437.500₫
Đồng Hồ Nam Longines Présence L4.790.2.11.2
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Longines Présence L4.790.2.11.2

Nam Quartz 38.5mm
25.875.000₫
Đồng Hồ Nam Longines Présence L4.921.4.12.2
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Longines Présence L4.921.4.12.2

Nam Automatic 38.5mm
35.937.500₫
Đồng Hồ Nam Longines Présence L4.921.4.92.2
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Xanh dương
Xem chi tiết

Longines Présence L4.921.4.92.2

Nam Automatic 38.5mm
35.937.500₫
Đồng Hồ Nam Longines Présence L4.921.2.32.7
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Vàng
Xem chi tiết

Longines Présence L4.921.2.32.7

Nam Automatic 38.5mm
41.687.500₫
Đồng Hồ Nam Longines Présence L4.922.2.11.7
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Longines Présence L4.922.2.11.7

Nam Automatic 40mm
44.562.500₫
Đồng Hồ Nam Longines Présence L4.922.2.32.7
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Vàng
Xem chi tiết

Longines Présence L4.922.2.32.7

Nam Automatic 40mm
44.562.500₫
Đồng Hồ Nam Longines Présence L4.922.4.92.6
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Xanh dương
Xem chi tiết

Longines Présence L4.922.4.92.6

Nam Automatic 40mm
41.687.500₫
Lộ máy mặt sau
Đồng Hồ Nam Longines Présence L4.922.4.72.6
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Bạc
Xem chi tiết
Bán chạy

Longines Présence L4.922.4.72.6

Nam Automatic 40mm
41.687.500₫
Lộ máy mặt sau
Đồng Hồ Nam Longines Présence L4.922.2.11.2
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Longines Présence L4.922.2.11.2

Nam Automatic 40mm
40.250.000₫
Đồng Hồ Nam Longines Présence L4.922.2.12.7
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Longines Présence L4.922.2.12.7

Nam Automatic 40mm
44.562.500₫
Đồng Hồ Nam Longines Présence L4.805.4.11.6
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Longines Présence L4.805.4.11.6

Nam Automatic 38.5mm
40.250.000₫
Lộ máy mặt sau Small second
Đồng Hồ Nam Longines Présence L4.790.4.11.6
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Longines Présence L4.790.4.11.6

Nam Quartz 38.5mm
27.312.500₫
Đồng Hồ Nam Longines Présence L4.921.4.52.6
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết

Longines Présence L4.921.4.52.6

Nam Automatic 38.5mm
38.812.500₫
Lộ máy mặt sau
Đồng Hồ Nam Longines Présence L4.921.2.52.7
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết

Longines Présence L4.921.2.52.7

Nam Automatic 38.5mm
36.520.000₫

Đồng Hồ Nam Longines Présence là một trong ba dòng sản phẩm ra đời đầu tiên của đồng hồ Longines. Có nhiều mẫu đồng hồ được thiết kế dành cho Longines nam và Longines nữ.

“Don’t count every hour in the day, make every hour in the day count” - (Proverb) là châm ngôn của Longines Présence. Là sự kết hợp giữa lịch sử, truyền thống và sự sáng tạo chính xác, bộ sưu tập vẫn đúng với nét cổ điển và sang trọng vượt thời gian đặc trưng cho thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ Longines. Phần vỏ có cấu trúc đường nét tinh tế được tô điểm bằng các chữ số La Mã kết hợp với mặt số sang trọng dễ đọc.

Ngoài bộ sưu tập Longines Présence, thương hiệu Longines còn có nhiều dòng đồng hồ nổi bậc khác như: Longines RecordLa Grande Classique de LonginesLongines Conquest ClassicLongines Conquest HeritageLongines Conquest V.H.P.Longines FlagshipLongines Flagship HeritageLongines GrandeVitesseLongines HeritageLongines HydroConquestLongines DolceVitaLongines EvidenzaLongines LyreLongines PrimaLunaThe Longines Saint-Imier CollectionLongines SpiritThe Longines Elegant CollectionThe Longines Master Collection.

Tân Tân Watch là nhà đại lý phân phối chính thức của Longines tại Việt Nam. Đến với Tân Tân Watch, quý khách có thể an tâm vì chúng tôi luôn có sẵn lượng mẫu mã đa dạng và nhiều phân khúc giá khác nhau nhất. Điều chúng tôi luôn cam kết với khách hàng chính là dịch vụ khách hàng luôn được ưu tiên hàng đầu trong triết lí kinh doanh của chúng tôi.

Quý khách vui lòng để lại thông tin, Tân Tân Watch sẽ liên hệ sớm nhất.
Hoặc Qúy khách có thể liên hệ qua số Hotline:
1.10873 sec| 3481.148 kb