Bộ lọc 1
Chỉ có tại Tân Tân

Đồng Hồ Nam Movado 1881 Automatic

Tìm thấy 22 đồng hồ
Đồng Hồ Nam Movado 1881 Automatic 0607621
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết

Movado 1881 Automatic 0607621

Nam Automatic 39.5mm
40.385.000₫
Đồng Hồ Nam Movado 1881 Automatic 0607617
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Xanh dương
Xem chi tiết

Movado 1881 Automatic 0607617

Automatic 39.5mm
30.685.000₫
Đồng Hồ Nam Movado 1881 Automatic 0607462
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Movado 1881 Automatic 0607462

Nam Automatic 39.5mm
36.285.000₫
Lộ máy mặt sau
Đồng Hồ Nam Movado 1881 Automatic 0607461
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết

Movado 1881 Automatic 0607461

Nam Automatic 39.5mm
36.285.000₫
Lộ máy mặt sau
Đồng Hồ Nam Movado 1881 Automatic 0607458
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết
Bán chạy

Movado 1881 Automatic 0607458

Nam Automatic 39.5mm
34.485.000₫
Lộ máy mặt sau
Đồng Hồ Nam Movado 1881 Automatic 0607457
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết
Bán chạy

Movado 1881 Automatic 0607457

Nam Automatic 39.5mm
34.485.000₫
Lộ máy mặt sau
Đồng Hồ Nam Movado 1881 Automatic 0607618
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết

Movado 1881 Automatic 0607618

Nam Automatic 39.5mm
36.285.000₫
Đồng Hồ Nam Movado 1881 Automatic 0607613
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Xanh dương
Xem chi tiết

Movado 1881 Automatic 0607613

Nam Automatic 39.5mm
34.485.000₫
Đồng Hồ Nam Movado 1881 Automatic 0607614
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết

Movado 1881 Automatic 0607614

Nam Automatic 39.5mm
34.485.000₫
Đồng Hồ Nam Movado 1881 Automatic 0607619
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Movado 1881 Automatic 0607619

Nam Automatic 39.5mm
36.285.000₫
Đồng Hồ Nam Movado 1881 Automatic 0607622
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Xanh dương
Xem chi tiết

Movado 1881 Automatic 0607622

Nam Automatic 39.5mm
36.285.000₫
Đồng Hồ Nam Movado 1881 Automatic 0607620
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết

Movado 1881 Automatic 0607620

Nam Automatic 39.5mm
40.385.000₫
Đồng Hồ Nam Movado 1881 Automatic 0607464
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết
Chỉ có tại Tân Tân
Bán chạy

Movado 1881 Automatic 0607464

Nam Automatic 39.5mm
40.400.000₫
Lộ máy mặt sau
Đồng Hồ Nam Movado 1881 Automatic 0606914
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết
Chỉ có tại Tân Tân

Movado 1881 Automatic 0606914

Nam Automatic 39.5mm
36.300.000₫
Lộ máy mặt sau
Đồng Hồ Nam Movado 1881 Automatic 0606915
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Bạc
Xem chi tiết
Chỉ có tại Tân Tân

Movado 1881 Automatic 0606915

Nam Automatic 39.5mm
36.300.000₫
Lộ máy mặt sau
Đồng Hồ Nam Movado 1881 Automatic 0606916
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết
Chỉ có tại Tân Tân

Movado 1881 Automatic 0606916

Nam Automatic 39.5mm
40.500.000₫
Lộ máy mặt sau
Đồng Hồ Nam Movado 1881 Automatic 0607019
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết

Movado 1881 Automatic 0607019

Nam Automatic 39.5mm
29.000.000₫
Lộ máy mặt sau
Đồng Hồ Nam Movado 1881 Automatic 0607453
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết
Bán chạy

Movado 1881 Automatic 0607453

Nam Automatic 39.5mm
34.485.000₫
Lộ máy mặt sau
Đồng Hồ Nam Movado 1881 Automatic 0607569
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Xanh dương
Xem chi tiết
Chỉ có tại Tân Tân
Bán chạy

Movado 1881 Automatic 0607569

Nam Quartz 39.5mm
36.285.000₫
Lộ máy mặt sau
Đồng Hồ Nam Movado 1881 Automatic 0607454
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Xanh dương
Xem chi tiết
Chỉ có tại Tân Tân

Movado 1881 Automatic 0607454

Nam Automatic 39.5mm
34.485.000₫
Lộ máy mặt sau
Đồng Hồ Nam Movado 1881 Automatic 0607063
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết
Chỉ có tại Tân Tân
Bán chạy

Movado 1881 Automatic 0607063

Nam Automatic 39.5mm
40.500.000₫
Lộ máy mặt sau
Đồng Hồ Nam Movado 1881 Automatic 0607020
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Xanh dương
Xem chi tiết
Bán chạy

Movado 1881 Automatic 0607020

Nam Automatic 39.5mm
29.000.000₫
Lộ máy mặt sau

Đồng Hồ Nam Movado 1881 Automatic là bộ sưu tập đồng hồ nổi tiếng của Movado. Với nhiều mẫu mã đáp ứng nhu cầu cho các dòng đồng hồ Movado namMovado nữ.

Movado 1881 Automatic ra đời năm 2015. Thiết kế đặc trưng là dấu chấm tròn lõm ở vị trí 12 giờ, 3 kim giờ - phút - giây và một ô hiển thị ngày tại góc 6 giờ. Movado đã vượt qua những quy định về sự tối giản của ngành đồng hồ bằng việc kết hợp đầy đủ số vạch giờ và phút, tạo ra chiều sâu khi đọc thời gian cho người dùng.

Tên bộ sưu tập 1881 Automatic được tạo nên với ý nghĩa là năm thành lập thương hiệu Movado là 1881. Được trang bị bộ máy cơ (automatic) chuẩn chất lượng Thụy Sĩ và phần mặt số đồng hồ được thiết kế đơn giản quen thuộc của Movado. Kiểu dáng bên ngoài có thiết kế classic sang trọng làm cho bộ sưu tập này có một sự cuốn hút đặc biệt.

Ngoài Movado 1881 Automatic, Movado còn có nhiều dòng đồng hồ nổi bậc khác như: Movado Bold, Movado Edge, Movado Esperanza, Movado Museum Classic, Movado Red Label, Movado SE, Movado Ultra SlimMovado Series 800.

Tân Tân Watch là nhà phân phối chính thức và trung tâm bảo hành ủy quyền của Movado tại Việt Nam. Đến với Tân Tân Watch, quý khách có thể an tâm vì chúng tôi luôn có sẵn lượng mẫu mã đa dạng và nhiều phân khúc giá khác nhau nhất. Điều chúng tôi luôn cam kết với khách hàng chính là dịch vụ khách hàng luôn được ưu tiên hàng đầu trong triết lí kinh doanh của chúng tôi.

Quý khách vui lòng để lại thông tin, Tân Tân Watch sẽ liên hệ sớm nhất.
Hoặc Qúy khách có thể liên hệ qua số Hotline:
0.78093 sec| 3433.477 kb