Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Citizen BL8 với chức năng Eco-drive Perpetual Calendar cùng các kí hiệu:

– TME: Chỉnh giờ

– CAL: Chỉnh ngày, thứ, tháng năm

– ALM: Chỉnh giờ báo thức

– LTM: Chỉnh giờ địa phương khác

Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Citizen BL8

Reset toàn bộ:

Bước quan trọng và cơ bản nhất cho việc cài đặt khi đồng hồ bị lệch kim hay quá lâu không họat động.

– Kéo nút giữa ra 1 nấc, kim giây chỉ ở số 6.

– Chọn LTM, kéo nút giữa ra 2 nấc, bấm cùng lúc 2 nút (A) và (B) , chỉnh cho kim giây về số 12.

– Bấm nút ( A) , chỉnh kim giờ-phút và đồng hồ giờ 24 về số 12.

– Bấm nút ( A) , kim nhỏ bên trái di chuyển, vặn nút giữa lên để chỉnh ngày về 1 tây.

– Vặn nút giữa lần nữa để chỉnh thứ về chủ nhật.

Chỉnh giờ: (TME)

– Kéo nút (8) ra 1 nấc chọn TME.

– Kéo nút (8) ra 2 nấc ra chỉnh giờ, vặn lên giờ chạy tới, vặn xuống giờ chạy lui.

Chỉnh lịch: (CAL)

– Kéo nấc (8) ra 1 nấc chọn CAL.

– Kéo nút (8) ra 2 nấc, kim giây tự động chỉ tháng (cây kim nhỏ bên phải chỉ năm).

– Bấm nút (A) kim giây quay 1 vòng, vặn nút (8) lên để chỉnh tháng (chỉ có vặn tới chứ không vặn lui).

– Bấm nút (A) lần 2, cây kim nhỏ bên phải chỉ thứ. Vặn lên chỉnh ngày tới, vặn xuống chỉnh ngày lui.

– Bấm nút (A) lần 3, cây kim nhỏ bên phải chạy tới chạy lui.Vặn lên chỉnh thứ tới, vặn xuống chỉnh thứ lui.

– Bấm nút (A) lần 4, cây kim nhỏ bên phải tự động chỉ năm.Vặn nút (8) lên chỉnh năm tới, vặn nútt (8) xuống chỉnh năm lui.

+ Năm nhuần cây kim chỉ ngay LY.

+ Năm thứ nhất của năm nhuần kim chỉ ở +1

+ Năm thứ hai của năm nhuần kim chỉ ở +2

+ Năm thứ ba của năm nhuần kim chỉ ở +3

Chỉnh giờ báo thức: (ALM)

– Kéo nút (8) ra 1 nấc chọn ALM.

– Kéo nút (8) ra 2 nấc, kim giờ và kim phút trả về giờ báo thức (nếu có cài trước). Vặn nút (8) lên giờ chạy tới, vặn nút (8) xuống giờ chạy lui.

– Bấm nút (B) để tắt/mở (ON/OFF) báo thức.

Chỉnh giờ đia phương: (LTM)

– Kéo nút (8) ra 1 nấc chọn LTM.

– Kéo nút (8) ra 2 nấc, vặn lên chạy trước 1 tiếng, vặn xuống chạy lui 1 tiếng.

Xem thêm ==> Các mẫu đồng hồ Citizen BL8 tại cửa hàng Tân Tân.

Call Now Button
Nhắn tin qua Facebook