Hướng dẫn sử dụng Đồng hồ Citizen Eco-drive PROMASTER AV0 – Cal. E210 với:

Đặc điểm nổi bật

  1. Đồng hồ chung tay làm sạch môi trường
  2. Không cần thay pin
  3. Hiển thị dự báo mức năng lượng
  4. Kim quét ⅕

Xem Thêm ==> Mẫu đồng hồ Citizen Eco drive PROMASTER AV0 tại Tân Tân.

Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Citizen PROMASTER AV0 - Cal. E210

Reset toàn bộ

 – Khi kim giây của đồng hồ nhỏ tại vị trí 6 giờ chỉ số 12, kéo nút giữa ra 2 nấc

– Bấm cùng lúc nút (B) và (C), khi nghe âm thanh vang lên và kim chỉ mức năng lượng ở level 3 thì quá trình Reset hoàn thành.

Chỉnh giờ

 – Khi kim giây của đồng hồ nhỏ tại vị trí 6 giờ chỉ số 12, kéo nút giữa ra 2 nấc

– Vặn nút giữa cho đến khi ngày thay đổi

– Khi vặn chú ý đến giờ 12 hay giờ 24

– Đẩy nút giữa vào vị trí bình thường

Chỉnh lịch

 – Kéo nút giữa ra 1 nấc

– Vặn nút giữa cho đến khi ngày hiện tại được hiển thị

– Đẩy nút giữa vào vị trí bình thường

Chỉnh báo thức

 – Kéo nút giữa ở bên trái tại vị trí 7 giờ ra 1 nấc

– Vặn nút giữa cho kim đỏ di chuyển qua ½ giờ muốn cài đặt

– Vặn nút bên trái cho đến khi chọn được giờ cần báo thức

– Đẩy nút bên trái vào vị trí bình thường

Chỉnh giờ thể thao (CHR)

 – Nhấn và giữ nút (A) để bắt đầu bấm giờ

– Kim giây di chuyển

– Nhấn và giữ nút (A) để dừng lại

– Nhấn và giữ nút (B) để trả kim giây về vị trí 12 giờ./

Call Now Button
Nhắn tin qua Facebook