Bộ lọc 1
Chỉ có tại Tân Tân

Đồng Hồ Nữ Movado Bold

Tìm thấy 61 đồng hồ
Đồng Hồ Nữ Movado Bold Ceramic 3600784
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Kính khoáng K1
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Bạc
Xem chi tiết

Movado Bold Ceramic 3600784

Nữ Quartz 36.3mm
28.685.000₫
Swarovski
Đồng Hồ Nữ Movado Bold Verso 3600750
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Kính khoáng K1
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Vàng
Xem chi tiết

Movado Bold Verso 3600750

Nữ Quartz 38mm
22.885.000₫
Đồng Hồ Nữ Movado Bold Verso 3600747
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Kính khoáng K1
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Bạc
Xem chi tiết
Bán chạy

Movado Bold Verso 3600747

Nữ Quartz 38mm
20.085.000₫
Đồng Hồ Nữ Movado Bold Bangle 3600628
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Kính khoáng K1
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Hồng
Xem chi tiết
Bán chạy

Movado Bold Bangle 3600628

Nữ Quartz 28mm
14.285.000₫
Mặt xà cừ
Đồng Hồ Nữ Movado Bold Evolution 3600891
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Kính khoáng K1
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Vàng hồng
Xem chi tiết

Movado Bold Evolution 3600891

Nữ Quartz 34mm
14.885.000₫
Đồng Hồ Nữ Movado Bold Evolution 3600890
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Kính khoáng K1
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Vàng
Xem chi tiết

Movado Bold Evolution 3600890

Nữ Quartz 34mm
14.885.000₫
Đồng Hồ Nữ Movado Bold Evolution 3600889
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Kính khoáng K1
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Vàng hồng
Xem chi tiết

Movado Bold Evolution 3600889

Nữ Quartz 34mm
14.885.000₫
Đồng Hồ Nữ Movado Bold Verso 3600871
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Kính khoáng K1
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Vàng
Xem chi tiết

Movado Bold Verso 3600871

Nữ Quartz 38mm
23.885.000₫
Đồng Hồ Nữ Movado Bold Evolution 3600825
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Kính khoáng K1
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Bạc
Xem chi tiết

Movado Bold Evolution 3600825

Nữ Quartz 34mm
23.885.000₫
Đồng Hồ Nữ Movado Bold Evolution 3600824
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Kính khoáng K1
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Vàng hồng
Xem chi tiết

Movado Bold Evolution 3600824

Nữ Quartz 34mm
25.485.000₫
Đồng Hồ Nữ Movado Bold Evolution 3600823
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Kính khoáng K1
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Vàng
Xem chi tiết

Movado Bold Evolution 3600823

Nữ Quartz 34mm
25.485.000₫
Đồng Hồ Nữ Movado Bold Evolution 3600822
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Kính khoáng K1
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Vàng
Xem chi tiết

Movado Bold Evolution 3600822

Nữ Quartz 34mm
23.885.000₫
Đồng Hồ Nữ Movado Bold Evolution 3600821
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Kính khoáng K1
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Bạc
Xem chi tiết

Movado Bold Evolution 3600821

Nữ Quartz 34mm
20.885.000₫
Đồng Hồ Nữ Movado Bold Ceramic 3600804
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Kính khoáng K1
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Ceramic
Màu mặt số: Hồng
Xem chi tiết

Movado Bold Ceramic 3600804

Nữ Quartz 36mm
26.885.000₫
Đồng Hồ Nữ Movado Bold Ceramic 3600803
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Kính khoáng K1
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Ceramic
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết

Movado Bold Ceramic 3600803

Nữ Quartz 36mm
26.885.000₫
Đồng Hồ Nữ Movado Bold Ceramic 3600802
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Kính khoáng K1
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ,Ceramic
Dây đeo: Ceramic
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Movado Bold Ceramic 3600802

Nữ Quartz 36mm
26.885.000₫
Đồng Hồ Nữ Movado Bold Evolution 3600709
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Kính khoáng K1
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ,Ceramic
Dây đeo: Ceramic
Màu mặt số: Hồng
Xem chi tiết

Movado Bold Evolution 3600709

Nữ Quartz 36mm
17.885.000₫
Đồng Hồ Nữ Movado Bold Evolution 3600708
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Kính khoáng K1
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ,Ceramic
Dây đeo: Ceramic
Màu mặt số: Xanh dương
Xem chi tiết

Movado Bold Evolution 3600708

Nữ Quartz 36mm
17.885.000₫
Đồng Hồ Nữ Movado Bold 3600433
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Kính khoáng K1
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Bạc
Xem chi tiết
Bán chạy

Movado Bold 3600433

Nữ Quartz 30mm
15.000.000₫
Đồng Hồ Nữ Movado Bold Ceramic 3600639
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Kính khoáng K1
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ,Ceramic
Màu mặt số: Vàng hồng
Xem chi tiết

Movado Bold Ceramic 3600639

Nữ Quartz 36mm
20.000.000₫
Đồng Hồ Nữ Movado Bold Evolution 3600649
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Kính khoáng K1
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Vàng
Xem chi tiết
Bán chạy

Movado Bold Evolution 3600649

Nữ Quartz 34mm
21.600.000₫
Đồng Hồ Nữ Movado Bold 3600335
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Kính khoáng K1
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Vàng hồng
Xem chi tiết

Movado Bold 3600335

Nữ Quartz 36mm
22.300.000₫
Swarovski
Đồng Hồ Nữ Movado Bold 3600551
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Kính khoáng K1
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Bạc
Xem chi tiết
Bán chạy

Movado Bold 3600551

Nữ Quartz 30mm
16.700.000₫
Đồng Hồ Nữ Movado Bold Bangle 3600627
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Kính khoáng K1
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Vàng
Xem chi tiết
Bán chạy

Movado Bold Bangle 3600627

Nữ Quartz 28mm
14.285.000₫
Mặt xà cừ
Đồng Hồ Nữ Movado Bold Ceramic 3600638
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Kính khoáng K1
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ,Ceramic
Màu mặt số: Bạc
Xem chi tiết

Movado Bold Ceramic 3600638

Nữ Quartz 36mm
20.000.000₫
Đồng Hồ Nữ Movado Bold Evolution 3600651
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Kính khoáng K1
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Bạc
Xem chi tiết
Bán chạy

Movado Bold Evolution 3600651

Nữ Quartz 34mm
15.100.000₫
Đồng Hồ Nữ Movado Bold 3600086
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Kính khoáng K1
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Vàng hồng
Xem chi tiết
Bán chạy

Movado Bold 3600086

Nữ Quartz 36mm
22.300.000₫
Swarovski
Đồng Hồ Nữ Movado Bold Shimmer 3600656
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Kính khoáng K1
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Vàng
Xem chi tiết
Bán chạy

Movado Bold Shimmer 3600656

Nữ Quartz 34mm
21.100.000₫
Đồng Hồ Nữ Movado Bold 3600104
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Kính khoáng K1
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Vàng
Xem chi tiết

Movado Bold 3600104

Nữ Quartz 36mm
22.300.000₫
Swarovski
Đồng Hồ Nữ Movado Bold Bangle 3600286
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Kính khoáng K1
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Vàng hồng
Xem chi tiết

Movado Bold Bangle 3600286

Nữ Quartz 25mm
15.900.000₫
Đồng Hồ Nam Movado Bold TR90 3600306
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Kính khoáng K1
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ,TR90 Composite
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết
Bán chạy

Movado Bold TR90 3600306

Nam Quartz 42mm
9.400.000₫
Đồng Hồ Nữ Movado Bold Evolution 3600705
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Kính khoáng K1
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Vàng
Xem chi tiết
Bán chạy

Movado Bold Evolution 3600705

Nữ Quartz 34mm
20.100.000₫

Đồng Hồ Nữ Movado Bold là một trong những bộ sưu tập bán chạy nhất của thương hiệu đồng hồ Movado. Với nhiều kiểu dáng được thiết kế độc đáo dành cho nhu cầu về đồng hồ Movado namđồng hồ Movado nữ.

Điểm đặc trưng trong thiết kế của Movado Bold là sự phối hợp và hòa trộn màu sắc độc đáo, phá cách không theo quy luật. Màu sắc dùng trong bộ sưu tập này đan xen giữa các gam màu sáng tối được phối hợp linh hoạt, điều này làm nên sự quyến rũ và hấp dẫn của các mẫu thiết kế đồng hồ.

Ngoài ra thiết kế của bộ sưu tập Movado Bold vẫn giữ tinh thần đơn giản nguyên thủy của thương hiệu, thiết kệ 2 kim và chấm tròn mặc định tại góc 12 giờ. Về chất liệu, các mẫu đồng hồ trong bộ sưu tập này có nhiều điểm mới, đó là sử dụng thêm các chất liệu khác thay vì chỉ dùng thép không gỉ, mặt kính khoáng K1 được sử dụng thay cho kính sapphire giúp giữ nguyên chất lượng nhưng giảm giá thành sản phẩm.

Ngoài Movado Bold, thương hiệu Movado còn có nhiều dòng đồng hồ nổi bậc khác như: Movado 1881 AutomaticMovado EdgeMovado EsperanzaMovado Museum ClassicMovado Red LabelMovado SEMovado Ultra Slim và Movado Series 800.

Tân Tân Watch là nhà phân phối chính thức và trung tâm bảo hành ủy quyền của Movado tại Việt Nam. Đến với Tân Tân Watch, quý khách có thể an tâm vì chúng tôi luôn có sẵn lượng mẫu mã đa dạng và nhiều phân khúc giá khác nhau nhất. Điều chúng tôi luôn cam kết với khách hàng chính là dịch vụ khách hàng luôn được ưu tiên hàng đầu trong triết lí kinh doanh của chúng tôi.

Quý khách vui lòng để lại thông tin, Tân Tân Watch sẽ liên hệ sớm nhất.
Hoặc Qúy khách có thể liên hệ qua số Hotline:
1.00669 sec| 3480.828 kb