Bộ lọc 2
Chỉ có tại Tân Tân

Đồng hồ nam Bulova

Tìm thấy 43 đồng hồ
Đồng Hồ Nam Joseph Bulova 96C146
Xuất xứ: Mỹ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 3 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết
Chỉ có tại Tân Tân

Joseph Bulova 96C146

Nam Automatic 42mm
62.885.000₫
Đồng Hồ Nam Joseph Bulova 96C145
Xuất xứ: Mỹ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 3 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Bạc
Xem chi tiết
Chỉ có tại Tân Tân

Joseph Bulova 96C145

Nam Automatic 42mm
62.885.000₫
Đồng Hồ Nam Bulova Latin Grammy 98A236
Xuất xứ: Mỹ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 3 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết
Chỉ có tại Tân Tân

Bulova Latin Grammy 98A236

Nam Automatic 41mm
18.900.000₫
Đồng Hồ Nam Bulova Precisionist 97B186
Xuất xứ: Mỹ
Kính: Kính khoáng
Bảo hành quốc tế: 3 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Xanh dương
Xem chi tiết
Chỉ có tại Tân Tân

Bulova Precisionist 97B186

Nam Quartz 46.5mm
22.585.000₫
Đồng Hồ Nam Bulova Lunar Pilot 96A225
Xuất xứ: Mỹ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 3 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây vải
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết

Bulova Lunar Pilot 96A225

Nam Quartz 45mm
13.900.000₫
Đồng Hồ Nam Bulova Lunar Pilot 96B251
Xuất xứ: Mỹ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 3 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết

Bulova Lunar Pilot 96B251

Nam Quartz 45mm
15.700.000₫
Đồng Hồ Nam Bulova Sutton 96B311
Xuất xứ: Mỹ
Kính: Kính khoáng
Bảo hành quốc tế: 3 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết

Bulova Sutton 96B311

Nam Quartz 44mm
13.300.000₫
Đồng Hồ Nam Bulova Curv 97A124
Xuất xứ: Mỹ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 3 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Nâu
Xem chi tiết

Bulova Curv 97A124

Nam Quartz 45mm
19.200.000₫
Đồng Hồ Nam Bulova Curv 97A143
Xuất xứ: Mỹ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 3 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết
Chỉ có tại Tân Tân

Bulova Curv 97A143

Nam Quartz 44mm
24.100.000₫
Đồng Hồ Nam Bulova Surfboard Limited Edition 98A251
Xuất xứ: Mỹ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 3 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết
Chỉ có tại Tân Tân

Bulova Surfboard Limited Edition 98A251

Nam Automatic 38.5mm
74.400.000₫
Bản giới hạn
Đồng Hồ Nam Bulova Marine Star 98B104
Xuất xứ: Mỹ
Kính: Kính khoáng
Bảo hành quốc tế: 3 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Cao su
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết

Bulova Marine Star 98B104

Nam Quartz 44mm
14.485.000₫
Đồng Hồ Nam Bulova Sutton 98B335
Xuất xứ: Mỹ
Kính: Kính khoáng
Bảo hành quốc tế: 3 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết

Bulova Sutton 98B335

Nam Quartz 44mm
14.500.000₫
Đồng Hồ Nam Bulova Maquina 98B381
Xuất xứ: Mỹ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 3 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Silicon
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết

Bulova Maquina 98B381

Nam Quartz 46mm
12.500.000₫
Đồng Hồ Nam Bulova Precisionist 98B315
Xuất xứ: Mỹ
Kính: Kính khoáng
Bảo hành quốc tế: 3 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Silicon
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết
Chỉ có tại Tân Tân

Bulova Precisionist 98B315

Nam Quartz 44.5mm
21.485.000₫
Đồng Hồ Nam Bulova Curv 98A264
Xuất xứ: Mỹ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 3 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Nâu
Xem chi tiết
Chỉ có tại Tân Tân

Bulova Curv 98A264

Nam Quartz 41mm
30.185.000₫
Đồng Hồ Nam Bulova Marine Star 96B380
Xuất xứ: Mỹ
Kính: Kính khoáng
Bảo hành quốc tế: 3 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Xanh dương
Xem chi tiết

Bulova Marine Star 96B380

Nam Quartz 45mm
13.900.000₫
Đồng Hồ Nam Bulova 98A253
Xuất xứ: Mỹ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 3 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Cao su
Màu mặt số: Xanh dương
Xem chi tiết
Chỉ có tại Tân Tân

Bulova 98A253

Nam Quartz 40.5mm
17.600.000₫
Đồng Hồ Nam Bulova Archive Series 98A252
Xuất xứ: Mỹ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 3 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Cao su
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết
Chỉ có tại Tân Tân

Bulova Archive Series 98A252

Nam Quartz 40mm
17.600.000₫
Đồng Hồ Nam Bulova Curv 97A144
Xuất xứ: Mỹ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 3 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết
Chỉ có tại Tân Tân

Bulova Curv 97A144

Nam Quartz 44mm
28.900.000₫
Đồng Hồ Nam Bulova 98A219
Xuất xứ: Mỹ
Kính: Kính khoáng
Bảo hành quốc tế: 3 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Xám
Xem chi tiết

Bulova 98A219

Nam Quartz 42mm
7.300.000₫
Đồng Hồ Nam Bulova Marine Star 96B272
Xuất xứ: Mỹ
Kính: Kính khoáng
Bảo hành quốc tế: 3 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết

Bulova Marine Star 96B272

Nam Quartz 45mm
12.000.000₫
Đồng Hồ Nam Bulova Curv 96A205
Xuất xứ: Mỹ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 3 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Xanh dương
Xem chi tiết
Chỉ có tại Tân Tân

Bulova Curv 96A205

Nam Quartz 44mm
26.500.000₫
Đồng Hồ Nam Bulova Curv 98A158
Xuất xứ: Mỹ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 3 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết
Chỉ có tại Tân Tân

Bulova Curv 98A158

Nam Quartz 43mm
20.000.000₫
Đồng Hồ Nam Bulova Marine Star 97B168
Xuất xứ: Mỹ
Kính: Kính khoáng
Bảo hành quốc tế: 3 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Silicon
Màu mặt số: Xanh dương
Xem chi tiết

Bulova Marine Star 97B168

Nam Quartz 43mm
10.900.000₫
Đồng Hồ Nam Bulova Curv 96A185
Xuất xứ: Mỹ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 3 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Xanh dương
Xem chi tiết
Chỉ có tại Tân Tân

Bulova Curv 96A185

Nam Quartz 43mm
18.200.000₫
Đồng Hồ Nam Bulova Marine Star 98B249
Xuất xứ: Mỹ
Kính: Kính khoáng
Bảo hành quốc tế: 3 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết

Bulova Marine Star 98B249

Nam Quartz 43mm
12.100.000₫
Đồng Hồ Nam Bulova Curv 97A125
Xuất xứ: Mỹ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 3 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Vàng
Xem chi tiết
Chỉ có tại Tân Tân

Bulova Curv 97A125

Nam Quartz 45mm
21.200.000₫
Đồng Hồ Nam Bulova Special Edition 96K101
Xuất xứ: Mỹ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 3 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Bulova Special Edition 96K101

Nam Quartz 46mm
18.200.000₫
Đồng Hồ Nam Bulova Curv 96A186
Xuất xứ: Mỹ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 3 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết
Chỉ có tại Tân Tân

Bulova Curv 96A186

Nam Quartz 42mm
19.200.000₫
Đồng Hồ Nam Bulova Classic 96B262
Xuất xứ: Mỹ
Kính: Kính khoáng
Bảo hành quốc tế: 3 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết

Bulova Classic 96B262

Nam Quartz 41mm
8.500.000₫
Đồng Hồ Nam Bulova Precisionist 96B260
Xuất xứ: Mỹ
Kính: Kính khoáng
Bảo hành quốc tế: 3 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết

Bulova Precisionist 96B260

Nam Quartz 45mm
15.700.000₫
Đồng Hồ Nam Bulova Lunar Pilot 96B258
Xuất xứ: Mỹ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 3 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết

Bulova Lunar Pilot 96B258

Nam Quartz 45mm
15.700.000₫

 

Bộ Sưu Tập Đồng Hồ Bulova Chính Hãng Mới Nhất 2021

 

 

 

Đồng hồ Bulova là một thương hiệu đồng hồ nổi tiếng bậc nhất tại Mỹ, trụ sở được đặt tại New York. Có bề dày lịch sử thương hiệu 140 năm hình thành và phát triển, được biết đến rộng rãi trên thế giới về những đồng hồ mang phong cách năng động và xa hoa của Mỹ với chất lượng theo chuẩn Thuỵ Sỹ và đã chiếm được nhiều cảm tình và sự tin tưởng ở khắp các quốc gia. Từ những năm 1920, Bulova hoàn thiện tiêu chuẩn sản xuất đồng hồ và được Hiệp hội đồng hồ Thụy Sĩ chấp nhận. Mỗi chiếc đồng hồ Bulova được sản xuất chính xác theo tiêu chuẩn của Thụy Sĩ. Theo đó, Bulova cũng cho sản xuất những chiếc đồng hồ có giá trị đắt đỏ và vô cùng xa xỉ. Việc sở hữu một chiếc đồng hồ đeo tay của thương hiệu này lúc ấy giúp tầng lớp thượng lưu Mỹ thể hiện sự giàu có và khẳng định đẳng cấp của mình. Thành tựu lớn nhất của Bulova là việc chế tạo dòng Accutron, dòng đồng hồ điện từ hoàn chỉnh với cơ chế kim trôi đầu tiên trên Thế Giới, một bước đột phá trong ngành công nghệ đồng hồ qua hơn 300 năm. Công nghệ điện tử Accutron, với độ chính xác gấp 8 lần đồng hồ pin thông thường, đã được NASA tiếp nhận sử dụng để kiểm soát thời gian việc truyền dữ liệu trên mặt trăng. Năm 2008, Bulova được chuyển cho hãng Citizen điều hành, giữ vững truyền thống đồng hồ chất lượng Thuỵ Sỹ theo phong cách Mỹ, cộng thêm công nghệ tân tiến và năng lực sáng tạo của Nhật Bản; hãng tiếp tục cho ra đời những chiếc đồng hồ cao cấp có công nghệ tuyệt hảo, cùng vẻ đẹp hiện đại, phồn hoa trong thiết kế; chiếm giữ tình cảm yêu mến và niềm tin tưởng tuyệt đối của nhiều người hâm mộ. Đồng hồ Bulova là nhã hiệu nổi tiếng được nhiều người lựa chọn, thiết kế phong cách độc đáo. Hiện tại Tân Tân có rất nhiều dòng của đồng hồ Bulova cho bạn lựa chọn. Ngoài ra, có sự thât là Bulova là nhà tài trợ cho Không lực số một chuyên nhiệm vụ chở Tổng thống Hoa Kỳ theo đường hàng không và là nhà cung cấp sản phẩm đo thời gian chính thức cho Thế vận hội Olympic Hoa Kỳ. Ngoài ra, hãng hiện nay còn là nhà tài trợ cho câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng có nhiều cổ động viên nhất thế giới – Manchester United. Khi bạn mua một chiếc đồng hồ Bulova thì Tân Tân sẽ tặng bạn ngay gói bảo hành 5 năm chuẩn Thụy Sĩ luôn nhé! Đây là tiêu chuẩn lắp ráp, kiểm nghiệm, đo đạc được các nhà máy sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ áp dụng chủ yếu để đảm bảo chất lượng cao nhất cho từng sản phẩm xuất xưởng.

 

 

 

Chứng Nhận Đại Lý Ủy Quyền từ Bulova

 

 

 

https://www.bulova.com/us/en/find-a-store.html

 

 

 

Hệ thống cửa hàng đồng hồ Bulova tại Việt Nam 2020

 

Quý khách vui lòng để lại thông tin, Tân Tân Watch sẽ liên hệ sớm nhất.
Hoặc Qúy khách có thể liên hệ qua số Hotline:
0.58261 sec| 3232.367 kb