Thương Hiệu
Nam
Nữ
Cặp Đôi
Dòng đặc biệt
Sửa chữa
Dây đồng hồ
Doanh nghiệp
Về Tân Tân
Kinh nghiệm
Bộ lọc 1
Hãng
Giới tính
Lọc theo giá
Loại máy đồng hồ
Phong cách
Mặt đồng hồ
Đường kính mặt
Kiểu mặt số
Hình dạng mặt số
Chất liệu mặt kính
Kim
Loại kim
Số kim
Chất liệu dây
Chất liệu vỏ
Màu sắc
Màu dây
Màu mặt số
Chống nước
Thiết kế đặc biệt
Chức năng
Xuất xứ
Chỉ có tại Tân Tân
Đang khuyến mãi
Bán chạy
Sắp về

Đồng Hồ Nữ

Tìm thấy 68 đồng hồ
Đồng Hồ Longines Quartz L5.158.4.84.6 20mm Nữ
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Chất liệu mặt kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Chất liệu dây: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Đồng Hồ Longines Quartz 20mm Nữ L5.158.4.84.6

Nữ Quartz 20mm
47.520.000₫
Kim cương Mặt xà cừ
So sánh
Đồng Hồ Longines Quartz L5.158.5.28.7 20mm Nữ
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Chất liệu mặt kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Chất liệu dây: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Đồng Hồ Longines Quartz 20mm Nữ L5.158.5.28.7

Nữ Quartz 20mm
73.260.000₫
Bọc vàng 18k
So sánh
Đồng Hồ Longines Quartz L5.512.5.89.7 37mm Nữ
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Chất liệu mặt kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Chất liệu dây: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Đồng Hồ Longines Quartz 37mm Nữ L5.512.5.89.7

Nữ Quartz 37mm
138.000.000₫
So sánh
Đồng Hồ Longines Quartz L5.512.5.87.7 37mm Nữ
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Chất liệu mặt kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Chất liệu dây: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Đồng Hồ Longines Quartz 37mm Nữ L5.512.5.87.7

Nữ Quartz 37mm
66.125.000₫
So sánh
Đồng Hồ Longines Quartz L5.512.5.75.7 37mm Nữ
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Chất liệu mặt kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Chất liệu dây: Thép không gỉ
Màu mặt số: Bạc
Xem chi tiết

Đồng Hồ Longines Quartz 37mm Nữ L5.512.5.75.7

Nữ Quartz 37mm
57.500.000₫
So sánh
Đồng Hồ Longines Quartz L5.512.5.57.7 37mm Nữ
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Chất liệu mặt kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Chất liệu dây: Thép không gỉ
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết

Đồng Hồ Longines Quartz 37mm Nữ L5.512.5.57.7

Nữ Quartz 37mm
66.125.000₫
So sánh
Đồng Hồ Longines Quartz L5.512.4.71.B 37mm Nữ
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Chất liệu mặt kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Chất liệu dây: Dây da
Màu mặt số: Bạc
Xem chi tiết

Đồng Hồ Longines Quartz 37mm Nữ L5.512.4.71.B

Nữ Quartz 37mm
46.000.000₫
So sánh
Đồng Hồ Longines Quartz L5.512.0.71.7 37mm Nữ
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Chất liệu mặt kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Chất liệu dây: Dây da
Màu mặt số: Bạc
Xem chi tiết

Đồng Hồ Longines Quartz 37mm Nữ L5.512.0.71.7

Nữ Quartz 37mm
116.438.000₫
So sánh
Đồng Hồ Longines Quartz L5.512.0.71.4 37mm Nữ
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Chất liệu mặt kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Chất liệu dây: Dây da
Màu mặt số: Bạc
Xem chi tiết

Đồng Hồ Longines Quartz 37mm Nữ L5.512.0.71.4

Nữ Quartz 37mm
116.438.000₫
So sánh
Đồng Hồ Longines Quartz L5.512.0.71.2 37mm Nữ
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Chất liệu mặt kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Chất liệu dây: Dây da
Màu mặt số: Bạc
Xem chi tiết
Sắp về

Đồng Hồ Longines Quartz 37mm Nữ L5.512.0.71.2

Nữ Quartz 37mm
116.438.000₫
So sánh
Đồng Hồ Longines Quartz L5.258.5.87.7 27mm Nữ
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Chất liệu mặt kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Chất liệu dây: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Đồng Hồ Longines Quartz 27mm Nữ L5.258.5.87.7

Nữ Quartz 27mm
60.375.000₫
So sánh
Đồng Hồ Longines Quartz L5.258.5.79.7 27mm Nữ
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Chất liệu mặt kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Chất liệu dây: Thép không gỉ
Màu mặt số: Bạc
Xem chi tiết

Đồng Hồ Longines Quartz 27mm Nữ L5.258.5.79.7

Nữ Quartz 27mm
80.500.000₫
So sánh
Đồng Hồ Longines Quartz L5.258.5.57.7 27mm Nữ
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Chất liệu mặt kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Chất liệu dây: Thép không gỉ
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết

Đồng Hồ Longines Quartz 27mm Nữ L5.258.5.57.7

Nữ Quartz 27mm
60.375.000₫
So sánh
Đồng Hồ Longines Quartz L5.258.4.87.6 27mm Nữ
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Chất liệu mặt kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Chất liệu dây: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Đồng Hồ Longines Quartz 27mm Nữ L5.258.4.87.6

Nữ Quartz 27mm
48.875.000₫
So sánh
Đồng Hồ Longines Quartz L5.258.4.71.6 27mm Nữ
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Chất liệu mặt kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Chất liệu dây: Thép không gỉ
Màu mặt số: Bạc
Xem chi tiết

Đồng Hồ Longines Quartz 27mm Nữ L5.258.4.71.6

Nữ Quartz 27mm
38.812.500₫
So sánh
Đồng Hồ Longines Quartz L5.258.4.57.6 27mm Nữ
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Chất liệu mặt kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Chất liệu dây: Thép không gỉ
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết

Đồng Hồ Longines Quartz 27mm Nữ L5.258.4.57.6

Nữ Quartz 27mm
48.875.000₫
So sánh
Đồng Hồ Longines Quartz L5.258.0.87.6 27mm Nữ
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Chất liệu mặt kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Chất liệu dây: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Đồng Hồ Longines Quartz 27mm Nữ L5.258.0.87.6

Nữ Quartz 27mm
80.500.000₫
So sánh
Đồng Hồ Longines Quartz L5.258.0.71.6 27mm Nữ
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Chất liệu mặt kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Chất liệu dây: Thép không gỉ
Màu mặt số: Bạc
Xem chi tiết

Đồng Hồ Longines Quartz 27mm Nữ L5.258.0.71.6

Nữ Quartz 27mm
70.437.500₫
So sánh
Đồng Hồ Longines Quartz L5.258.0.57.6 27mm Nữ
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Chất liệu mặt kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Chất liệu dây: Thép không gỉ
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết
Sắp về

Đồng Hồ Longines Quartz 27mm Nữ L5.258.0.57.6

Nữ Quartz 27mm
80.500.000₫
So sánh
Đồng Hồ Longines Quartz L5.255.8.75.2 32mm Nữ
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Chất liệu mặt kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Vàng 18k nguyên khối
Chất liệu dây: Dây da
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết

Đồng Hồ Longines Quartz 32mm Nữ L5.255.8.75.2

Nữ Quartz 32mm
129.375.000₫
So sánh
Đồng Hồ Longines Quartz L5.255.5.75.7 32mm Nữ
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Chất liệu mặt kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Chất liệu dây: Thép không gỉ
Màu mặt số: Bạc
Xem chi tiết

Đồng Hồ Longines Quartz 32mm Nữ L5.255.5.75.7

Nữ Quartz 32mm
54.625.000₫
So sánh
Đồng Hồ Longines Quartz L5.255.5.57.7 32mm Nữ
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Chất liệu mặt kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Chất liệu dây: Thép không gỉ
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết

Đồng Hồ Longines Quartz 32mm Nữ L5.255.5.57.7

Nữ Quartz 32mm
63.250.000₫
So sánh
Đồng Hồ Longines Quartz L5.255.4.93.6 32mm Nữ
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Chất liệu mặt kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Chất liệu dây: Thép không gỉ
Màu mặt số: Xanh dương
Xem chi tiết

Đồng Hồ Longines Quartz 32mm Nữ L5.255.4.93.6

Nữ Quartz 32mm
38.812.500₫
So sánh
Đồng Hồ Longines Quartz L5.255.4.75.2 32mm Nữ
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Chất liệu mặt kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Chất liệu dây: Dây da
Màu mặt số: Bạc
Xem chi tiết

Đồng Hồ Longines Quartz 32mm Nữ L5.255.4.75.2

Nữ Quartz 32mm
38.812.500₫
So sánh
Đồng Hồ Longines Quartz L5.255.0.87.6 32mm Nữ
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Chất liệu mặt kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Chất liệu dây: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Đồng Hồ Longines Quartz 32mm Nữ L5.255.0.87.6

Nữ Quartz 32mm
95.760.000₫
So sánh
Đồng Hồ Longines Quartz L5.255.0.71.6 32mm Nữ
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Chất liệu mặt kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Chất liệu dây: Thép không gỉ
Màu mặt số: Bạc
Xem chi tiết

Đồng Hồ Longines Quartz 32mm Nữ L5.255.0.71.6

Nữ Quartz 32mm
96.312.500₫
So sánh
Đồng Hồ Longines Quartz L5.255.0.71.4 32mm Nữ
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Chất liệu mặt kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Chất liệu dây: Dây da
Màu mặt số: Bạc
Xem chi tiết

Đồng Hồ Longines Quartz 32mm Nữ L5.255.0.71.4

Nữ Quartz 32mm
96.312.500₫
So sánh
Đồng Hồ Longines Quartz L5.255.0.57.6 32mm Nữ
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Chất liệu mặt kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Chất liệu dây: Thép không gỉ
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết

Đồng Hồ Longines Quartz 32mm Nữ L5.255.0.57.6

Nữ Quartz 32mm
104.938.000₫
So sánh
Đồng Hồ Longines Quartz L5.255.0.71.2 32mm Nữ
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Chất liệu mặt kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Chất liệu dây: Dây da
Màu mặt số: Bạc
Xem chi tiết
Sắp về

Đồng Hồ Longines Quartz 32mm Nữ L5.255.0.71.2

Nữ Quartz 32mm
96.312.500₫
So sánh
Đồng Hồ Longines Quartz L5.158.5.99.7 20.4mm Nữ
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Chất liệu mặt kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Chất liệu dây: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Đồng Hồ Longines Quartz 20.4mm Nữ L5.158.5.99.7

Nữ Quartz 20.4mm
106.040.000₫
So sánh
Đồng Hồ Longines Quartz L5.158.5.97.7 20.4mm Nữ
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Chất liệu mặt kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Chất liệu dây: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Đồng Hồ Longines Quartz 20.4mm Nữ L5.158.5.97.7

Nữ Quartz 20.4mm
77.000.000₫
So sánh
Đồng Hồ Longines Quartz L5.158.5.88.7 20.4mm Nữ
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Chất liệu mặt kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Chất liệu dây: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Đồng Hồ Longines Quartz 20.4mm Nữ L5.158.5.88.7

Nữ Quartz 20.4mm
78.660.000₫
So sánh

Qua lịch sử phát triển gần 200 năm, Longines, cùng với mẫu Đồng Hồ Longines DolceVita, luôn khẳng định đẳng cấp là một trong những thương hiệu danh tiếng nhất trên thị trường đồng hồ. Với triết lý "Thanh lịch là một thái độ", thương hiệu Longines luôn đam mê theo đuổi vẻ đẹp thanh nhã cổ điển trong thiết kế đồng hồ, khi đa phần, khác với đa phần các thương hiệu đồng hồ khác ưa chuộng thiết kế to bản, cứng cáp, hiện đại hơn; các mẫu đồng hồ Longines lại có đường nét chế tác rất thanh mảnh, uyển chuyển và quý phái, đã thu hút, quyến rũ được biết bao ánh mắt khao khát cùa người mua, đặc biệt là phái đẹp. Phái đẹp luôn là một đối tượng được thương hiệu đồng hồ Longines dành sự quan tâm đặc biệt, khi Longines đã cho tập trung cho ra đời một bộ sưu tập đồng hồ dành cho phái nữ, Đồng Hồ Longines DolceVita - với những đường nét độc đáo, tinh tế, chất chứa đầy vẻ nữ tính, quyến rũ cho các quý cô thời hiện đại.

Đồng Hồ Longines DolceVita

Xuất phát từ nhu cầu đeo đồng hồ cặp với người chồng, với người bạn trai của các bạn nữ, Longines cũng cho sản xuất một vài mẫu DolceVita cho nam (ví dụ mẫu L5.655.4.16.6). Nhưng tựu chung, khởi nguồn và đối tượng chính của bộ sưu tập này là dành cho nữ với đại sứ cho bộ sưu tập này là ba siêu sao nữ Á-Âu Kate Winslet, Aishwarya Rai Bachchan và Lâm Chí Linh.

Đồng Hồ Longines DolceVita

Lần đầu tiên ra mắt vào năm 1997, bộ sưu tập Đồng Hồ Longines DolceVita này làm nên thành công rực rỡ trên toàn thế giới, được các chuyên gia đánh giá cao sự tinh tế và là vật trang sức tô điểm thêm vẻ kiều diễm cho cổ tay của nhiều phụ nữ trên Thế giới cho đến ngày nay.

Đồng Hồ Longines DolceVita

Các bạn nữ hãy cùng Tân Tân khám phá về bộ sưu tập đồng hồ Longines nữ DolceVita độc đáo trong bài viết này nhé.

1.Bộ máy đồng hồ chất lượng chuẩn Thuỵ Sỹ.

Thụy Sĩ từ lâu đã được mệnh danh là cái nôi đồng hồ, không chỉ khẳng định vị thế của quốc gia dẫn đầu trong ngành công nghiệp này mà còn là sự bảo chứng về độ chính xác và chất lượng gia công tinh xảo của những bộ máy được sản xuất từ đất nước này. Là một trong những niềm tự hào của Thụy Sĩ, Longines cũng mang đầy đủ đặc điểm này khi đứng vững gần 2 thế kỷ và là biểu tượng giàu sang cho giới thượng lưu. 

Đồng Hồ Longines DolceVita

Các mẫu đồng hồ trong bộ sưu tập đồng hồ Longines nữ - đồng hồ Longines DolceVita sử dụng loại máy Quartz, mang tên Longines L178(ETA 980.153) và Longines L176(ETA Normflatline 980.163.), đảm bảo độ chính xác 0,5 giây/ngày, tuổi thọ đạt 26280 tiếng (3 năm).

Đồng Hồ Longines DolceVita

Đồng hồ đáp ứng chức năng cơ bản gồm giờ, phút và mặt đồng hồ nhỏ chỉ giây ở vị trí 6 giờ, mang nhãn Swiss Made, được sản xuất 100% tại Thụy Sỹ,  nên khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm vào chất lượng khi mua mẫu đồng hồ này.

Đồng Hồ Longines DolceVita

Việc sử dụng bộ máy pin cho đồng hồ nữ là một điều hợp lý, bởi tính ổn định, chính xác, cũng như việc dễ dát mỏng bộ máy pin và tạo thiết kế mỏng, nhỏ cho đồng hồ để phù hợp cổ tay nhỏ nhắn của phái yếu, làm cho những chiếc đồng hồ pin không những là một công cụ cập nhật giờ hữu hiệu mà còn là một món trang sức thời trang đẹp đẽ, độc đáo dành cho phái đẹp.

Đồng Hồ Longines DolceVita

Không những đối với Longines, nếu để ý kỹ, ta sẽ thấy các nhà sản xuất đồng hồ khác cũng rất tinh ý khi thường sản xuất đồng hồ pin dành cho phái nữ, còn đồng hồ cơ, với các thiết kế to bản cũng như độ khó, sự tốn kém trong việc sử dụng và bảo dưỡng, sẽ dành cho phái nam.

2.Thiết kế tinh tế, ngọt ngào và lãng mạn đậm chất Ý

Nước Ý vẫn luôn là đất nước của những câu chuyện tình yêu lãng mạn, của sự ngọt ngào, thơ mộng từ nền nghệ thuật đỉnh cao trong thơ ca, hội họa, kiến trúc. Có lẽ vì vậy mà chất Ý được nhiều nhà chế tác đồng hồ đưa vào sản phẩm của mình để mong muốn sở hữu hơi hướng cổ điển, tinh tế nhưng trường tồn của nền văn hóa này. Lấy cảm hứng từ bộ phim La Dolce Vita, tạm dịch “Cuộc sống ngọt ngào” – một bộ phim ra mắt năm 1960 đưa điện ảnh Ý vươn ra toàn thế giới. Bộ phim kể về lối sống tự do, phóng khoáng được cả thế giới say mê, theo đuổi, vì vậy đồng hồ Longines DolceVita cũng là sự tôn vinh nét ngọt ngào của cuộc đời, mang đến cảm giác yêu đời, tươi vui cho bất cứ ai đeo siêu phẩm này trên cổ tay.

Đồng Hồ Longines DolceVita

Vỏ đồng hồ được chế tác bằng thép không gỉ 316L hoặc mạ vàng 18k, giúp đồng hồ có vẻ sáng bóng, mang lại tính vừa sang trọng, vừa cứng cáp khi đeo.

Đồng Hồ Longines DolceVita

Việc sử dụng chất liệu kim loại làm dây đồng hồ để triệt để thể hiện sự lấp lánh của sản phẩm ở bất cứ góc độ nào, cộng thêm với viền vỏ mặt ngoài trái phải mặt đồng hồ là kim cương Top Wesselton VVS (0.269 carats), giúp chủ nhân tỏa sáng trong mọi trường hợp. Mặt kính đồng hồ là kính sapphire cao cấp, tạo hiệu ứng chống loá khi ánh nắng chiếu vào,giúp người xem dễ đọc giờ. Không những thế, sapphire là một loại chất liệu rất cứng, có độ cứng chỉ thua kim cương và có khả năng hạn chế trầy xước rất tốt. Tuy hạn chế trầy tốt nhưng không có nghĩa là sapphire sẽ không bao giờ bị trầy, nhất là khi bị cạ với chất liệu cứng như chúng ví dụ như kim cương, Vì thế các chị em chú ý không để đồng hồ Longines DolceVita lẫn với đồng hồ khác hay với các trang sức đá quý nhé.

Đồng Hồ Longines DolceVita

Ở tại mặt số đồng hồ Longines DolceVita có đặc điểm thú vị là kỹ thuật tráng men trắng Flinque, một kỹ thuật tráng men lâu đời của người Pháp, trong đó ở mặt số có các đường đồng tâm giao nhau sẽ được phủ một lớp men trông khá lạ mắt, làm tăng vẻ độc đáo cho nét đẹp của mẫu đồng hồ này.

Đồng Hồ Longines DolceVita

Kĩ thuật tạo đường vân và tráng men Flinque trên mặt số đồng hồ Longines DolceVita

Hoặc mặt số có thể khảm xà cừ với chữ số nạm kim cương 212 Wesselton VS (0.508 carats) lấp lánh tùy mẫu đồng hồ. Mỗi lần xem giờ, quý cô chắc chắn sẽ bị thu hút với chuyện động nhẹ nhàng của những chiếc kim hay màu sắc lấp lánh ảo diệu của kim cương trên mặt số. Độ chống nước của đồng hồ là 3 bar, vừa đủ cho các chị em rửa tay và đi mưa nhẹ,

Đồng Hồ Longines DolceVita

Bên cạnh mẫu dây kim loại, đồng hồ Longines DolceVita còn có mẫu dây da, được làm từ da cá sấu thuộc sang trọng, làm nổi bật màu sáng từ vỏ đồng hồ độc đáo, khiến đồng hồ toát lên vẻ thời thượng nhưng không khoa trương, tạo được quyến rũ mà tinh tế trên tay các quý bà quý cô sành điệu.

3. Mua và sửa chữa đồng hồ Longines DolceVita ở đâu tại Việt Nam?

Bạn đang băn khoăn tìm kiếm địa chỉ bán và sửa đồng hồ Longines DolceVita chính hãng, uy tín? Hãy để DonghoTanTan.Vn - Đồng hồ Tân Tân được vinh hạnh phục vụ bạn. DonghoTanTan.Vn - Đồng hồ Tân Tân hội tụ đủ các yếu tố để trở thành lựa chọn hàng đầu của người yêu đồng hồ chính hãng.

Đồng Hồ Longines DolceVita

Là nhà đại lý chính thức của thương hiệu đồng hồ Longines tại Việt Nam, DonghoTanTan.Vn - Đồng hồ Tân Tân luôn mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất về sản phẩm đạt chuẩn chất lượng Thụy Sỹ. Liên tục những mẫu đồng hồ mới nhất, mẫu mã đa dạng nhất được cập nhật và giới thiệu đến người hâm mộ.

Đồng Hồ Longines DolceVita

Hơn 30 năm kinh nghiệm về đồng hồ, Đồng hồ Tân Tân tự hào sở hữu đội ngũ chuyên viên tư vấn và kĩ thuật sửa chữa lành nghề, đảm bảo sẽ giúp khách hàng chọn ra được chiếc đồng hồ ưng ý nhất. Sở hữu hệ thống cửa hàng nằm tại các vị trí đắc địa của Quận 1 và website chuyên nghiệp, Đồng hồ Tân Tân - DongHoTanTan.Vn là điểm đến lý tưởng của giới mộ điệu tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung.

Đồng Hồ Longines DolceVita

Để có thể sở hữu hay bảo dưỡng chiếc đồng hồ Lognines DolcaVita yêu quí, bạn có thể liên hệ với Đồng hồ Tân Tân qua hotline 1800 9027 - 098 383 1547 để được tư vấn và sở hữu ngay.

Quý khách vui lòng để lại thông tin, Tân Tân Watch sẽ liên hệ sớm nhất.
Hoặc Qúy khách có thể liên hệ qua số Hotline:
Đóng

Sản phẩm đã xem gần nhất

Hoặc nhập tên để tìm
1.06766 sec| 3971.289 kb