Bộ lọc 1
Chỉ có tại Tân Tân

Đồng Hồ Nữ La Grande Classique de Longines

Tìm thấy 32 đồng hồ
Đồng Hồ Nữ Longines La Grande Classique L4.298.3.12.7
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Longines La Grande Classique L4.298.3.12.7

Nữ Automatic 25mm
44.440.000₫
Đồng Hồ Nữ Longines La Grande Classique L4.298.4.12.6
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Longines La Grande Classique L4.298.4.12.6

Nữ Automatic 25mm
39.600.000₫
Đồng Hồ Nữ Longines La Grande Classique L4.298.4.72.6
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Bạc
Xem chi tiết
Sắp về

Longines La Grande Classique L4.298.4.72.6

Nữ Automatic 25mm
39.600.000₫
Đồng Hồ Nữ Longines La Grande Classique L4.523.0.97.2
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Xanh dương
Xem chi tiết

Longines La Grande Classique L4.523.0.97.2

Nữ Quartz 29mm
99.864.000₫
Đồng Hồ Nữ Longines La Grande Classique L4.523.0.92.2
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Cam
Xem chi tiết

Longines La Grande Classique L4.523.0.92.2

Nữ Quartz 29mm
88.464.000₫
Đồng Hồ Nữ Longines La Grande Classique L4.523.0.91.2
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Đỏ
Xem chi tiết

Longines La Grande Classique L4.523.0.91.2

Nữ Quartz 29mm
88.464.000₫
Đồng Hồ Nữ Longines La Grande Classique L4.523.0.87.6
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Longines La Grande Classique L4.523.0.87.6

Nữ Quartz 29mm
99.864.000₫
Đồng Hồ Nữ Longines La Grande Classique L4.523.0.87.2
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Longines La Grande Classique L4.523.0.87.2

Nữ Quartz 29mm
99.864.000₫
Đồng Hồ Nữ Longines La Grande Classique L4.523.0.60.2
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Xanh lá
Xem chi tiết

Longines La Grande Classique L4.523.0.60.2

Nữ Quartz 29mm
88.464.000₫
Đồng Hồ Nữ Longines La Grande Classique L4.523.0.11.6
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết
Sắp về

Longines La Grande Classique L4.523.0.11.6

Nữ Quartz 29mm
88.464.000₫
Đồng Hồ Nữ Longines La Grande Classique L4.513.0.24.2
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Nhiều màu
Xem chi tiết

Longines La Grande Classique L4.513.0.24.2

Nữ Quartz 29mm
110.000.000₫
Đồng Hồ Nữ Longines La Grande Classique L4.513.0.23.6
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Nhiều màu
Xem chi tiết

Longines La Grande Classique L4.513.0.23.6

Nữ Quartz 29mm
110.000.000₫
Đồng Hồ Nữ Longines La Grande Classique L4.512.4.97.2
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Xanh dương
Xem chi tiết

Longines La Grande Classique L4.512.4.97.2

Nữ Quartz 29mm
37.164.000₫
Đồng Hồ Nữ Longines La Grande Classique L4.512.4.95.6
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Xanh dương
Xem chi tiết

Longines La Grande Classique L4.512.4.95.6

Nữ Quartz 29mm
30.096.000₫
Đồng Hồ Nữ Longines La Grande Classique L4.512.4.95.2
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Xanh dương
Xem chi tiết

Longines La Grande Classique L4.512.4.95.2

Nữ Quartz 29mm
30.096.000₫
Đồng Hồ Nữ Longines La Grande Classique L4.512.4.87.0
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Longines La Grande Classique L4.512.4.87.0

Nữ Quartz 29mm
41.496.000₫
Đồng Hồ Nữ Longines La Grande Classique L4.512.4.58.6
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết

Longines La Grande Classique L4.512.4.58.6

Nữ Quartz 29mm
37.164.000₫
Đồng Hồ Nữ Longines La Grande Classique L4.512.4.11.2
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Longines La Grande Classique L4.512.4.11.2

Nữ Quartz 29mm
30.096.000₫
Đồng Hồ Nữ Longines La Grande Classique L4.512.1.97.8
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Longines La Grande Classique L4.512.1.97.8

Nữ Quartz 29mm
48.564.000₫
Đồng Hồ Nữ Longines La Grande Classique L4.512.1.67.7
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Nâu
Xem chi tiết

Longines La Grande Classique L4.512.1.67.7

Nữ Quartz 29mm
42.864.000₫
Đồng Hồ Nữ Longines La Grande Classique L4.512.1.57.2
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết
Sắp về

Longines La Grande Classique L4.512.1.57.2

Nữ Quartz 29mm
40.128.000₫
Đồng Hồ Nữ Longines La Grande Classique L4.398.4.72.6
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Bạc
Xem chi tiết

Longines La Grande Classique L4.398.4.72.6

Nữ Automatic 25mm
42.240.000₫
Đồng Hồ Nữ Longines La Grande Classique L4.398.4.12.6
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Longines La Grande Classique L4.398.4.12.6

Nữ Automatic 25mm
42.240.000₫
Đồng Hồ Nữ Longines La Grande Classique L4.398.4.11.6
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

Longines La Grande Classique L4.398.4.11.6

Nữ Automatic 25mm
42.240.000₫
Đồng Hồ Nữ Longines La Grande Classique L4.398.3.11.7
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết
Sắp về

Longines La Grande Classique L4.398.3.11.7

Nữ Automatic 25mm
46.640.000₫
Đồng Hồ Nữ Longines La Grande Classique L4.341.0.95.6
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Xanh dương
Xem chi tiết

Longines La Grande Classique L4.341.0.95.6

Nữ Quartz 24mm
82.764.000₫
Đồng Hồ Nữ Longines La Grande Classique L4.341.0.94.6
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Xanh dương
Xem chi tiết
Sắp về

Longines La Grande Classique L4.341.0.94.6

Nữ Quartz 24mm
82.764.000₫
Đồng Hồ Nữ Longines La Grande Classique L4.341.0.94.2
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Xanh dương
Xem chi tiết
Sắp về

Longines La Grande Classique L4.341.0.94.2

Nữ Quartz 24mm
82.764.000₫
Đồng Hồ Nữ Longines La Grande Classique L4.341.0.11.6
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết
Sắp về

Longines La Grande Classique L4.341.0.11.6

Nữ Quartz 24mm
82.764.000₫
Đồng Hồ Nữ La Grande Classique de Longines L4.512.4.87.6
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết
Bán chạy

La Grande Classique de Longines L4.512.4.87.6

Nữ Quartz 29mm
41.496.000₫
Kim cương Mặt xà cừ
Đồng Hồ Nữ La Grande Classique de Longines L4.512.4.51.6
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết
Bán chạy

La Grande Classique de Longines L4.512.4.51.6

Nữ Quartz 29mm
30.096.000₫
Siêu mỏng
Đồng Hồ Nữ La Grande Classique de Longines L4.209.2.32.7
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Vàng
Xem chi tiết

Đồng Hồ Nữ La Grande Classique de Longines là dòng đồng hồ đặc biệt nổi tiếng của thương hiệu Longines. Với nhiều mẫu thiết kế dành cho cả nhu cầu về Longines nam và Longines nữ.

Bộ sưu tập La Grande Classique de Longines là hiện thân của nét đẹp truyền thống vượt thời gian của thương hiệu đồng hồ Longines. Chứa đựng tất cả các yếu tố sáng tạo từ truyền thống, bộ sưu tập được vinh danh là bộ sưu tập của vẻ đẹp vượt thời gian, các mẫu đồng hồ trong bộ sưu tập này nhận được sự đánh giá cao về sự thanh nhã, sang trọng và uyển chuyển khi đeo trên tay.

Ngoài La Grande Classique de Longines, thương hiệu Longines còn có nhiều dòng đồng hồ nổi bậc khác như: Longines RecordLongines Conquest ClassicLongines Conquest HeritageLongines Conquest V.H.P.Longines FlagshipLongines Flagship HeritageLongines GrandeVitesseLongines HeritageLongines HydroConquestLongines DolceVitaLongines EvidenzaLongines LyreLongines PrimaLunaThe Longines Saint-Imier CollectionLongines SpiritLongines PrésenceThe Longines Elegant CollectionThe Longines Master Collection.

Tân Tân Watch là nhà đại lý phân phối chính thức của Longines tại Việt Nam. Đến với Tân Tân Watch, quý khách có thể an tâm vì chúng tôi luôn có sẵn lượng mẫu mã đa dạng và nhiều phân khúc giá khác nhau nhất. Điều chúng tôi luôn cam kết với khách hàng chính là dịch vụ khách hàng luôn được ưu tiên hàng đầu trong triết lí kinh doanh của chúng tôi.

Quý khách vui lòng để lại thông tin, Tân Tân Watch sẽ liên hệ sớm nhất.
Hoặc Qúy khách có thể liên hệ qua số Hotline:
1.02661 sec| 3481.586 kb