Bộ lọc 1
Chỉ có tại Tân Tân

Đồng Hồ Nữ The Longines Master Collection

Tìm thấy 31 đồng hồ
Đồng Hồ Nữ The Longines Master Collection L2.357.4.78.3
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết
Sắp về

The Longines Master Collection L2.357.4.78.3

Nữ Automatic 34mm
54.264.000₫
Đồng Hồ Nữ The Longines Master Collection L2.357.4.87.0
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết
Sắp về

The Longines Master Collection L2.357.4.87.0

Nữ Automatic 34mm
65.664.000₫
Kim cương Mặt xà cừ
Đồng Hồ Nữ The Longines Master Collection L2.357.4.78.6
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết
Sắp về

The Longines Master Collection L2.357.4.78.6

Nữ Automatic 34mm
54.264.000₫
Đồng Hồ Nữ The Longines Master Collection L2.357.4.07.2
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Xám
Xem chi tiết
Sắp về

The Longines Master Collection L2.357.4.07.2

Nữ Automatic 34mm
64.296.000₫
Kim cương
Đồng Hồ Nữ Longines Saint-Imier L2.263.0.87.2
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết
Sắp về

Longines Saint-Imier L2.263.0.87.2

Nữ Automatic 26mm
90.200.000₫
Kim cương
Đồng Hồ Nữ Longines Master Collection l2.257.9.87.3
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết
Sắp về

Longines Master Collection l2.257.9.87.3

Nữ Automatic 29mm
198.360.000₫
Kim cương Vàng 18K
Đồng Hồ Nữ Longines Master Collection L2.257.8.87.3
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết
Sắp về

Longines Master Collection L2.257.8.87.3

Nữ Automatic 29mm
138.396.000₫
Kim cương Vàng 18K
Đồng Hồ Nữ Longines Master Collection L2.257.8.78.3
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết
Sắp về

Longines Master Collection L2.257.8.78.3

Nữ Automatic 29mm
125.628.000₫
Vàng 18k
Đồng Hồ Nữ Longines Master Collection L2.257.5.79.7
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết
Sắp về

Longines Master Collection L2.257.5.79.7

Nữ Automatic 29mm
65.664.000₫
Vàng 18k
Đồng Hồ Nữ Longines Master Collection L2.257.5.77.7
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết
Sắp về

Longines Master Collection L2.257.5.77.7

Nữ Automatic 29mm
75.696.000₫
Kim cương Vàng 18K
Đồng Hồ Nữ Longines Master Collection L2.257.5.59.7
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết
Sắp về

Longines Master Collection L2.257.5.59.7

Nữ Automatic 29mm
75.696.000₫
Kim cương Vàng 18K
Đồng Hồ Nữ Longines Master Collection L2.257.5.57.7
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết
Sắp về

Longines Master Collection L2.257.5.57.7

Nữ Automatic 29mm
70.840.000₫
Kim cương Vàng 18K
Đồng Hồ Nữ Longines Master Collection L2.257.5.38.7
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Vàng
Xem chi tiết
Sắp về

Longines Master Collection L2.257.5.38.7

Nữ Automatic 29mm
70.840.000₫
Kim cương Vàng 18K
Đồng Hồ Nữ Longines Master Collection L2.257.5.11.7
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết
Sắp về

Longines Master Collection L2.257.5.11.7

Nữ Automatic 29mm
65.664.000₫
Vàng 18k
Đồng Hồ Nữ Longines Master Collection l2.257.4.97.0
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Xanh dương
Xem chi tiết
Sắp về

Longines Master Collection l2.257.4.97.0

Nữ Automatic 29mm
62.928.000₫
Kim cương
Đồng Hồ Nữ Longines Master Collection L2.257.4.92.0
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Xanh dương
Xem chi tiết
Sắp về

Longines Master Collection L2.257.4.92.0

Nữ Automatic 29mm
51.528.000₫
Đồng Hồ Nữ Longines Master Collection L2.257.4.87.6
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết
Sắp về

Longines Master Collection L2.257.4.87.6

Nữ Automatic 29mm
64.296.000₫
Kim cương
Đồng Hồ Nữ Longines Master Collection L2.257.4.78.6
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết
Sắp về

Longines Master Collection L2.257.4.78.6

Nữ Automatic 29mm
51.528.000₫
Đồng Hồ Nữ Longines Master Collection L2.257.4.78.3
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết
Sắp về

Longines Master Collection L2.257.4.78.3

Nữ Automatic 29mm
51.528.000₫
Đồng Hồ Nữ Longines Master Collection L2.257.4.71.6
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết
Sắp về

Longines Master Collection L2.257.4.71.6

Nữ Automatic 29mm
51.528.000₫
Đồng Hồ Nữ Longines Master Collection L2.257.4.71.3
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Bạc
Xem chi tiết
Sắp về

Longines Master Collection L2.257.4.71.3

Nữ Automatic 29mm
51.528.000₫
Đồng Hồ Nữ Longines Master Collection L2.257.4.57.6
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết
Sắp về

Longines Master Collection L2.257.4.57.6

Nữ Automatic 29mm
62.928.000₫
Kim cương
Đồng hồ Nữ Longines Master Collection L2.257.0.87.6
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết
Sắp về

Longines Master Collection L2.257.0.87.6

Nữ Automatic 29mm
125.628.000₫
Kim cương
Đồng Hồ Nữ Longines Master Collection L2.128.8.57.3
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết
Sắp về

Longines Master Collection L2.128.8.57.3

Nữ Automatic 25.5mm
105.820.000₫
Đồng hồ Nữ The Longines Master Collection L2.128.5.87.7
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết
Sắp về

The Longines Master Collection L2.128.5.87.7

Nữ Automatic 25.5mm
74.328.000₫
Kim cương Vàng 18K
Đồng hồ Nữ The Longines Master Collection l2.128.4.97.6
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Xanh dương
Xem chi tiết
Sắp về

The Longines Master Collection l2.128.4.97.6

Nữ Automatic 25.5mm
59.964.000₫
Kim cương
Đồng hồ Nữ The Longines Master Collection l2.128.4.92.0
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Xanh dương
Xem chi tiết
Sắp về

The Longines Master Collection l2.128.4.92.0

Nữ Automatic 25.5mm
49.932.000₫
Đồng hồ Nữ The Longines Master Collection l2.128.4.87.6
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết
Sắp về

The Longines Master Collection l2.128.4.87.6

Nữ Automatic 25.5mm
61.560.000₫
Kim cương
Đồng hồ Nữ The Longines Master Collection L2.128.4.57.6
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết
Sắp về

The Longines Master Collection L2.128.4.57.6

Nữ Automatic 25.5mm
59.964.000₫
Kim cương
Đồng hồ Nữ Longines Master l2.128.4.51.6
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết
Sắp về

Longines Master l2.128.4.51.6

Nữ Automatic 25.5mm
49.932.000₫
Đồng Hồ Nữ The Longines Master Collection L2.128.5.32.7
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Vàng
Xem chi tiết

The Longines Master Collection L2.128.5.32.7

Nữ Automatic 25.5mm
62.700.000₫
Bọc vàng 18k Lộ máy mặt sau

Đồng Hồ Nữ The Longines Master Collection là bộ sưu tập cao cấp của đồng hồ Longines. Có nhiều mẫu mã được thiết kế với nhiều phong cách cho đồng hồ nam Longines và đồng hồ nữ Longines.

The Longines Master Collection được mệnh danh là “đỉnh cao của nghệ thuật chế tác đồng hồ”, là dòng đồng hồ cơ tự động cao cấp mà thương hiệu Longines đã tập trung toàn bộ những người thợ giỏi nhất để hoàn tất. Bộ sưu tập được Longines cho ra mắt vào năm 2005, nhằm hoài niệm về những chức năng đồng hồ tự động đã giúp cho thương hiệu Longines đạt những thành tích và thành công vang dội, đồng thời cũng để khoa trương kỹ thuật chế tác đồng hồ tuyệt hảo của thương hiệu có tuổi đời kéo dài gần 2 thế kỷ này.

Ngoài bộ sưu tập The Longines Master Collection, thương hiệu Longines còn có nhiều dòng đồng hồ nổi bậc khác như: Longines RecordLa Grande Classique de LonginesLongines Conquest ClassicLongines Conquest HeritageLongines Conquest V.H.P.Longines FlagshipLongines Flagship HeritageLongines GrandeVitesseLongines HeritageLongines HydroConquestLongines DolceVitaLongines EvidenzaLongines LyreLongines PrimaLunaThe Longines Saint-Imier CollectionLongines SpiritLongines PrésenceThe Longines Elegant Collection.

Tân Tân Watch là nhà đại lý phân phối chính thức của Longines tại Việt Nam. Đến với Tân Tân Watch, quý khách có thể an tâm vì chúng tôi luôn có sẵn lượng mẫu mã đa dạng và nhiều phân khúc giá khác nhau nhất. Điều chúng tôi luôn cam kết với khách hàng chính là dịch vụ khách hàng luôn được ưu tiên hàng đầu trong triết lí kinh doanh của chúng tôi.

Quý khách vui lòng để lại thông tin, Tân Tân Watch sẽ liên hệ sớm nhất.
Hoặc Qúy khách có thể liên hệ qua số Hotline:
1.03876 sec| 3485.336 kb