Đồng hồ
Nam
Nữ
Cặp Đôi
Sửa chữa
Dây đồng hồ
Khách hàng doanh nghiệp
Về Tân Tân
Kinh nghiệm
Bộ lọc 1
Chỉ có tại Tân Tân

Đồng Hồ The Longines Master Collection

Tìm thấy 74 đồng hồ
Đồng Hồ Nam Longines Master Collection L2.910.4.51.7
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết
Sắp về

The Longines Master Collection L2.910.4.51.7

Nam Automatic 40mm
66.125.000₫
Đồng Hồ Nam Longines Master Collection L2.909.4.78.3
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết
Sắp về

The Longines Master Collection L2.909.4.78.3

Nam Automatic 40mm
69.000.000₫
Đồng Hồ Nam Longines Master Collection L2.909.4.77.3
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết
Sắp về

The Longines Master Collection L2.909.4.77.3

Nam Automatic 40mm
80.500.000₫
Đồng Hồ Nam Longines Master Collection L2.909.4.51.7
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết
Sắp về

The Longines Master Collection L2.909.4.51.7

Nam Automatic 40mm
69.000.000₫
Đồng Hồ Nam Longines Master Collection L2.908.4.92.6
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Xanh dương
Xem chi tiết
Sắp về

The Longines Master Collection L2.908.4.92.6

Nam Automatic 40mm
69.000.000₫
Đồng Hồ Nam Longines Master Collection L2.893.4.79.6
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết
Sắp về

The Longines Master Collection L2.893.4.79.6

Nam Automatic 42mm
63.250.000₫
Đồng Hồ Nam Longines Master Collection L2.893.4.79.2
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết
Sắp về

The Longines Master Collection L2.893.4.79.2

Nam Automatic 42mm
63.250.000₫
Đồng Hồ Nam Longines Master Collection L2.793.8.78.3
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Chất liệu vỏ: Vàng 18k nguyên khối
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết
Sắp về

The Longines Master Collection L2.793.8.78.3

Nam Automatic 40mm
218.500.000₫
Đồng Hồ Nam Longines Master Collection L2.793.6.73.2
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Chất liệu vỏ: Vàng 18k nguyên khối
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Xám
Xem chi tiết
Sắp về

The Longines Master Collection L2.793.6.73.2

Nam Automatic 40mm
323.438.000₫
Đồng Hồ Nam Longines Master Collection L2.793.4.73.2
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết
Sắp về

The Longines Master Collection L2.793.4.73.2

Nam Automatic 40mm
64.687.500₫
Đồng Hồ Nam Longines Master Collection L2.793.4.71.3
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Xem chi tiết
Sắp về

The Longines Master Collection L2.793.4.71.3

Nam Automatic 40mm
58.937.500₫
Đồng Hồ Nam Longines Master Collection L2.793.4.51.7
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết
Sắp về

The Longines Master Collection L2.793.4.51.7

Nam Automatic 40mm
58.937.500₫
Đồng Hồ Nam Longines Master Collection L2.773.4.92.0
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Xanh dương
Xem chi tiết
Sắp về

The Longines Master Collection L2.773.4.92.0

Nam Automatic 42mm
100.625.000₫
Đồng Hồ Nam Longines Master Collection L2.708.4.78.6
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết
Sắp về

The Longines Master Collection L2.708.4.78.6

Nam Automatic 38.5mm
66.125.000₫
Đồng Hồ Nam Longines Master Collection L2.708.4.51.7
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết
Sắp về

The Longines Master Collection L2.708.4.51.7

Nam Automatic 38.5mm
66.125.000₫
Đồng Hồ Nam Longines Master Collection L2.673.4.92.0
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Xanh dương
Xem chi tiết
Sắp về

The Longines Master Collection L2.673.4.92.0

Nam Automatic 40mm
94.875.000₫
Đồng Hồ Nam Longines Master Collection L2.673.4.51.6
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết
Sắp về

The Longines Master Collection L2.673.4.51.6

Nam Automatic 40mm
94.875.000₫
Đồng Hồ Nam Longines Record Collection L2.669.4.78.3
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết
Sắp về

The Longines Record Collection L2.669.4.78.3

Nam Automatic 38.5mm
79.062.000₫
Đồng Hồ Nam Longines Master Collection L2.628.8.78.3
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Chất liệu vỏ: Vàng 18k nguyên khối
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết
Sắp về

The Longines Master Collection L2.628.8.78.3

Nam Automatic 38.5mm
196.938.000₫
Đồng Hồ Nam Longines Master Collection L2.628.4.51.7
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết
Sắp về

The Longines Master Collection L2.628.4.51.7

Nam Automatic 38.5mm
57.500.000₫
Đồng Hồ Nữ Longines Master Collection L2.409.4.97.0
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Xanh dương
Xem chi tiết
Sắp về

The Longines Master Collection L2.409.4.97.0

Nữ Automatic 34mm
80.500.000₫
Đồng Hồ Nữ Longines Master Collection L2.409.4.87.4
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết
Sắp về
Đồng Hồ Nữ Longines Master Collection L2.357.4.97.6
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Xanh dương
Xem chi tiết
Sắp về

The Longines Master Collection L2.357.4.97.6

Nữ Automatic 34mm
67.562.000₫
Đồng Hồ Nữ Longines Master Collection L2.357.4.87.6
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết
Sắp về

The Longines Master Collection L2.357.4.87.6

Nữ Automatic 34mm
69.000.000₫
Đồng Hồ Nữ The Longines Master Collection L2.357.4.78.3
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết
Sắp về

The Longines Master Collection L2.357.4.78.3

Nữ Automatic 34mm
57.500.000₫
Đồng Hồ Nam The Longines Master Collection L2.919.4.97.0
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Xanh dương
Xem chi tiết

The Longines Master Collection L2.919.4.97.0

Nam Automatic 42mm
81.937.500₫
Kim cương Lộ máy mặt sau
Đồng Hồ Nam The Longines Master Collection L2.909.4.77.6
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Bạc
Xem chi tiết

The Longines Master Collection L2.909.4.77.6

Nam Automatic 40mm
80.500.000₫
Kim cương Lộ máy mặt sau
Đồng Hồ Nam The Longines Master Collection L2.893.5.97.7
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Bạc
Xem chi tiết

The Longines Master Collection L2.893.5.97.7

Nam Automatic 42mm
123.625.000₫
Kim cương Bọc vàng 18k
Đồng Hồ Nam Longines Master Collection L2.919.4.92.6
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Xanh dương
Xem chi tiết

Longines Master Collection L2.919.4.92.6

Nam Automatic 42mm
71.875.000₫
Đồng Hồ Nam Longines Master Collection L2.909.4.97.6
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Xanh dương
Xem chi tiết

Longines Master Collection L2.909.4.97.6

Nam Automatic 40mm
80.500.000₫
Kim cương
Đồng Hồ Nam Longines Master Collection L2.909.4.92.0
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Xanh dương
Xem chi tiết

Longines Master Collection L2.909.4.92.0

Nam Automatic 40mm
69.000.000₫
Đồng Hồ Nữ The Longines Master Collection L2.357.4.87.0
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết
Sắp về

The Longines Master Collection L2.357.4.87.0

Nữ Automatic 34mm
69.000.000₫
Kim cương Mặt xà cừ

Bộ sưu tập đồng hồ Longines Master Collection được mệnh danh là “Đỉnh cao của nghệ thuật chế tác đồng hồ”, là một bộ sưu tập đồng hồ cơ tự động cao cấp mà thương hiệu Longines đã tập trung toàn bộ những người thợ giỏi nhất để hoàn tác nên tuyệt phẩm này.

Đồng Hồ Longines Master Collection

Nam tài tử Quách Phú Thành là người đại diện, đồng thời cũng là một fan "cứng" của bộ sưu tập Longines Master Collection.

Trong bộ sưu tập này, bạn có thê tìm thấy những mẫu đồng hồ cơ tự động rất chất lượng của thương hiệu danh tiếng Longines dành cho cả nam lẫn nữ, với các chức năng vô cùng cao cấp cho dòng đồng hồ tự động như Chu kỳ Trăng Moon Phase, chức năng Hồi ngược thời gian (Retrograde Displays), hiển thị hai múi giờ Thế giới GMT, chức năng đo giờ Chronograph và Lịch Vạn Niên,…

Đồng Hồ Longines Master Collection

Bộ sưu tập được Longines cho ra mắt vào năm 2005 nhằm hoài niệm về những chức năng đồng hồ tự động đã giúp cho thương hiệu Longines đạt được những thành tích và thành công vang dội, đồng thời cũng để khoa trương kỹ thuật chế tác đồng hồ tuyệt hảo của thương hiệu có tuổi đời kéo dài gần 2 thế kỷ này. Vì thế, toàn bộ những chiếc đồng hồ trong bộ sưu tập đồng hồ Longines là dòng đồng hồ cơ tự động truyền thống và số ít trong đó là dòng chuyển động bằng cơ chế lên dây cót.

Đồng Hồ Longines Master Collection

Tóm tắt các điểm nổi bật của dòng đồng hồ Longines Master Collection. _ Sở hữu bộ máy cơ tự động cao cấp độc quyền của thương hiệu Longines. _ Đa chức năng với các chức năng vô cùng cao cấp cho dòng đồng hồ cơ như Chu kỳ Trăng Moon Phase, Hiển thị Ngược dòng, hiển thị hai múi giờ Thế giới, chức năng đo giờ Chronograph và Lịch Vạn Niên,… _ Thiết kế sang trọng, lịch lãm và tinh tế.

Đồng hồ Longines Master Collection với chức năng Lịch Vạn Niên và Chronograph.

Chức năng Chronograph với lịch vạn niên và chu kỳ mặt trăng là một trong những điểm nổi bật nhất của loạt đồng hồ bộ sưu tập Master Collection. Tổng quan các mẫu đồng hồ có thiết kế sang trọng, thanh lịch cổ điển hoà quyện với chất thể thao mạnh mẽ, khoẻ khoắn của những dòng Chronograph. Những chiếc đồng hồ bộ sưu tập có vỏ được làm bằng thép không gỉ hoặc mạ vàng 18k màu vàng hồng. Các mẫu có dây đeo bằng da cá sấu màu nâu được thiết kế khoá 3 lớp rất chắc chắn và mặt số đồng hồ màu trắng nổi bật lên là các vòng số Ả Rập đen rất bắt mắt, rất cổ điển.

Đồng Hồ Longines Master Collection

Đồng hồ LONGINES L2.859.4.78.3

Ngược lại với phiên bản dây da, các mẫu dây kim loại thì có mặt số màu đen, với các vòng số La Mã màu bạc sang trọng. Dây kim loại cũng có thiết kế khoá 3 lớp rât chắc chắn khi đeo trên tay như phiên bản dây da.

Đồng Hồ Longines Master Collection

Đồng hồ LONGINES L2.859.4.51.6

Ở các mẫu Chronograph có thêm vòng số hiển thị chu kỳ trăng thì cuối phần kim giây dài có hình nửa vầng trăng khá độc đáo.

Đồng Hồ Longines Master Collection

Ở mặt số đồng hồ góc 12 giờ có bảng hiện thị cả ngày và tháng bên trong vòng số đo số phút chronograph. Khu vực góc 6h sẽ hiển thị số giờ 12 tiếng kèm theo bảng hiển thị tuần trăng huyền ảo. Và ở góc 9h sẽ là vòng số với kim giây nhỏ cập nhật số giây chính cho đồng hồ kèm cây kim dài chỉ số giờ ngày đêm 24h.

Đồng Hồ Longines Master Collection

Đồng Hồ Longines Master Collection

Bộ máy được sử dụng cho những tính năng đa dạng trong mẫu đồng hồ này là cỗ máy Calibre L678, dựa trên cấu trúc cỗ máy Valjoux 7751 của ETA. Bộ máy sẽ tự tạo năng lượng cơ học để hoạt động khi đeo đồng hồ lên tay mà không cần phải lên dây cót. Khả năng duy trì năng lượng cơ hoạt động của bộ máy có thể kéo dài 54 tiếng kể từ khi không sử dụng.

Đồng Hồ Longines Master Collection

Đồng hồ Longines Master Collection với chức năng Hồi ngược thời gian (Retrograde Displays).

Hồi ngược thời gian là chức năng đặc biệt khá hiếm gặp trên những chiếc đồng hồ đeo tay. Hồi ngược thời gian (Retrograde Displays) có chức năng hiển thị giờ, phút, giây hoặc ngày; chúng sẽ hiển thị trên mặt số với hình cánh cung nhỏ và có một kim kèm theo để chỉ định thông tin. Ý nghĩa cùa "Hồi ngược thời gian" là khi kim đồng hồ đạt tới điểm cuối cùng của đường cánh cung trên mặt phụ, nó sẽ tự động nhảy về vị trí ban đầu. Có một vài mẫu trong sưu tập Master Collection có 4 bảng Hồi ngược thời gian ở 4 khu vực 12h, 3h, 6h, 9h bao gồm ngày, thứ, giây và thời gian kép của múi giờ quốc gia khác.

Đồng Hồ Longines Master Collection

Vòng cung khu vực 12h sẽ hiển thị ngày trong tuần kèm theo một bảng xuất hiện mặt trăng hay mặt trời tuỳ theo số giờ để tượng trưng cho ngày hay đêm. Vòng cung góc 6h là kim giây nhỏ sẽ tự động quay ngược lại vạch số 0 khi chúng đã quay tới 60. Khu 3h là vòng cung hiển thị số ngày trong tháng và khu 9h là số giờ ở múi giờ quốc gia khác (tuỳ bạn điều chỉnh để dễ dàng cập nhật giờ ở một quốc gia khác bất kỳ).

Đồng Hồ Longines Master Collection

Đồng hồ Longines Master Collection Retrograde L2.739.4.71.6

Với cả bốn chức năng trên một mặt chiếc đồng hồ như thế, ở mặt cạnh bên vỏ ngoài cũng sẽ có thêm 4 nút ấn để bạn tuỳ chỉnh 4 chức năng ấy. Đồng hồ sử dụng mặt kính bằng Sapphire cứng có độ chống loá và chống trầy rất tốt. Ở phần mặt lưng đồng hồ cũng thiết kế bằng kính Sapphire trong suốt cho ta cái nhìn xuyên suốt vào bên trong cỗ máy cơ kỳ diệu độc quyền của Longines.

Đồng hồ Longines Master Collection phiên bản cho nữ.

Thông thường, các mẫu đồng hồ cho nữ sẽ sử dụng bộ máy pin có thiết kế nhỏ nhắn hơn, chính xác hơn, ổn định hơn và dễ sử dụng hơn đối với phái yếu. Tuy nhiên, trong bộ sưu tập Longines Master Collection này, tất cả các mẫu đồng hồ cho nữ vẫn tuân thủ sử dụng bộ máy cơ tự động truyền thống, với các cổ máy được chế tác nhỏ gọn hơn để phù hợp với thiết kế thanh mảnh, dịu dàng nữ tính cho phái đẹp.

Đồng Hồ Longines Master Collection

Siêu mẫu Đài Loan Lâm Chí Linh là một trong những người đại diện cho dòng đồng hồ Longines Master Collection của nữ.

Đồng Hồ Longines Master Collection

Mẫu đồng hồ nữ nhỏ nhất trong bộ sưu tập này chỉ có đưởng kính vỏ 25,5 mm. Các mẫu đồng hồ Longines Master Collection cho nữ đều có vẻ ngoài rất tinh tế, thanh lịch và sang trọng, với vỏ đồng hồ có mạ vàng 18k màu vàng hồng, mặt số xà cừ và vòng số đính kim cương thay cho chữ số.

Đồng Hồ Longines Master Collection

Ngoài ra, Có một số mẫu đồng hồ nữ được thiết kế khá lớn, với kích thước vỏ tới những 38,5 mm đeo vừa với cả cổ tay nam giới. Các mẫu đồng hồ nữ trong bộ sưu tập Longines Master Collection sẽ đơn giản hơn, thiết thực, dễ sử dụng hơn, không đa chức năng như các mẫu đồng hồ nam. các mẫu nữ sẽ chỉ là dòng 3 kim hiển thị thêm lịch vạn niên.

Đồng Hồ Longines Master Collection

Quý khách vui lòng để lại thông tin, Tân Tân Watch sẽ liên hệ sớm nhất.
Hoặc Qúy khách có thể liên hệ qua số Hotline:
0.68146 sec| 3655.008 kb