Bộ lọc 1
Chỉ có tại Tân Tân

Đồng Hồ Nam Ferrari Asprire

Tìm thấy 23 đồng hồ
Đồng Hồ Nam Scuderia Ferrari Aspire 0830870
Xuất xứ: Ý
Kính: Kính khoáng
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Silicon
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết

Scuderia Ferrari Aspire 0830870

Nam Quartz 44mm
3.585.000₫
Đồng Hồ Nam Scuderia Ferrari Aspire 0830843
Xuất xứ: Ý
Kính: Kính khoáng
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Silicon
Màu mặt số: Xanh dương
Xem chi tiết
Chỉ có tại Tân Tân
Bán chạy

Scuderia Ferrari Aspire 0830843

Nam Quartz 44mm
5.700.000₫
Đồng Hồ Nam Scuderia Ferrari Aspire 0830667
Xuất xứ: Ý
Kính: Kính khoáng
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Silicon
Màu mặt số: Xanh dương
Xem chi tiết

Scuderia Ferrari Aspire 0830667

Nam Quartz 44mm
5.700.000₫
Đồng Hồ Nam Scuderia Ferrari Aspire 0830694
Xuất xứ: Ý
Kính: Kính khoáng
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Silicon
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết
Chỉ có tại Tân Tân

Scuderia Ferrari Aspire 0830694

Nam Quartz 44mm
8.000.000₫
Đồng Hồ Nam Scuderia Ferrari Aspire 0830792
Xuất xứ: Ý
Kính: Kính khoáng
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Silicon
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết
Chỉ có tại Tân Tân
Bán chạy

Scuderia Ferrari Aspire 0830792

Nam Quartz 44mm
8.500.000₫
Đồng Hồ Nam Scuderia Ferrari Aspire 0830845
Xuất xứ: Ý
Kính: Kính khoáng
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết
Bán chạy

Scuderia Ferrari Aspire 0830845

Nam Quartz 44mm
5.700.000₫
Đồng Hồ Nam Scuderia Ferrari Aspire 0830872
Xuất xứ: Ý
Kính: Kính khoáng
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Silicon
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết
Bán chạy

Scuderia Ferrari Aspire 0830872

Nam Quartz 44mm
5.685.000₫
Đồng Hồ Nam Scuderia Ferrari Aspire 0830605
Xuất xứ: Ý
Kính: Kính khoáng
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Silicon
Màu mặt số: Xanh dương
Xem chi tiết

Scuderia Ferrari Aspire 0830605

Nam Quartz 44mm
5.100.000₫
Đồng Hồ Nam Scuderia Ferrari Aspire 0830666
Xuất xứ: Ý
Kính: Kính khoáng
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết
Bán chạy

Scuderia Ferrari Aspire 0830666

Nam Quartz 44mm
5.700.000₫
Đồng Hồ Nam Scuderia Ferrari Aspire 0830790
Xuất xứ: Ý
Kính: Kính khoáng
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Đỏ
Xem chi tiết
Chỉ có tại Tân Tân
Bán chạy

Scuderia Ferrari Aspire 0830790

Nam Quartz 44mm
8.485.000₫
Đồng Hồ Nam Scuderia Ferrari Aspire 0830867
Xuất xứ: Ý
Kính: Kính khoáng
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết
Chỉ có tại Tân Tân
Bán chạy

Scuderia Ferrari Aspire 0830867

Nam Quartz 44mm
8.485.000₫
Đồng Hồ Nam Scuderia Ferrari Aspire 0830869
Xuất xứ: Ý
Kính: Kính khoáng
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Silicon
Màu mặt số: Xanh dương
Xem chi tiết
Bán chạy

Scuderia Ferrari Aspire 0830869

Nam Quartz 44mm
3.585.000₫
Đồng Hồ Nam Scuderia Ferrari Aspire 0830868
Xuất xứ: Ý
Kính: Kính khoáng
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Silicon
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết
Chỉ có tại Tân Tân
Bán chạy

Scuderia Ferrari Aspire 0830868

Nam Quartz 44mm
8.485.000₫
Đồng Hồ Nam Scuderia Ferrari Aspire 0830846
Xuất xứ: Ý
Kính: Kính khoáng
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết
Bán chạy

Scuderia Ferrari Aspire 0830846

Nam Quartz 42mm
5.685.000₫
Đồng Hồ Nam Scuderia Ferrari Aspire 0830844
Xuất xứ: Ý
Kính: Kính khoáng
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 4 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết
Bán chạy

Scuderia Ferrari Aspire 0830844

Nam Quartz 42mm
5.085.000₫
Đồng Hồ Nam Scuderia Ferrari Aspire 0830794
Xuất xứ: Ý
Kính: Kính khoáng
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết
Chỉ có tại Tân Tân

Scuderia Ferrari Aspire 0830794

Nam Quartz 44mm
9.985.000₫
Đồng Hồ Nam Scuderia Ferrari Aspire 0830769
Xuất xứ: Ý
Kính: Kính khoáng
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Silicon
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết
Chỉ có tại Tân Tân
Bán chạy

Scuderia Ferrari Aspire 0830769

Nam Quartz 44mm
7.985.000₫
Đồng Hồ Nam Scuderia Ferrari Aspire 0830791
Xuất xứ: Ý
Kính: Kính khoáng
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết
Chỉ có tại Tân Tân
Bán chạy

Scuderia Ferrari Aspire 0830791

Nam Quartz 44mm
8.485.000₫
Đồng Hồ Nam Scuderia Ferrari Aspire 0830833
Xuất xứ: Ý
Kính: Kính khoáng
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết
Chỉ có tại Tân Tân

Scuderia Ferrari Aspire 0830833

Nam Quartz 44mm
9.985.000₫
Đồng Hồ Nam Scuderia Ferrari Aspire 0830795
Xuất xứ: Ý
Kính: Kính khoáng
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Xám
Xem chi tiết
Chỉ có tại Tân Tân

Scuderia Ferrari Aspire 0830795

Nam Quartz 44mm
9.985.000₫
Đồng Hồ Nam Scuderia Ferrari Aspire 0830793
Xuất xứ: Ý
Kính: Kính khoáng
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Silicon
Màu mặt số: Xanh dương
Xem chi tiết
Chỉ có tại Tân Tân

Scuderia Ferrari Aspire 0830793

Nam Quartz 44mm
8.485.000₫
Đồng Hồ Nam Scuderia Ferrari Aspire 0830788
Xuất xứ: Ý
Kính: Kính khoáng
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Nhựa
Dây đeo: Silicon
Màu mặt số: Xanh dương
Xem chi tiết

Scuderia Ferrari Aspire 0830788

Nam Quartz 44mm
3.585.000₫
Đồng Hồ Nam Scuderia Ferrari Aspire 0830785
Xuất xứ: Ý
Kính: Kính khoáng
Bảo hành quốc tế: 2 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Nhựa
Dây đeo: Silicon
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết

Scuderia Ferrari Aspire 0830785

Nam Quartz 44mm
3.585.000₫

 

Bộ Sưu Tập Đồng Hồ Xe Đua  Ferrari Aspire 2021

 

Ferrari Aspire là bộ sưu tập bán chạy nhất tại của hàng đồng hồ Tân Tân. Tổng thể thiết kế bộ sưu tập này trẻ trung năng động và cũng không thiếu những chi tiết lấy cảm hứng từ siêu xe Ferrari. Phần khung Vỏ đồng hồ lấy cảm hứng từ Bulon bác giắc trên những chiếc siêu xe. Phần mặt số với vân carbon fiber một loại vật liệu siêu bền do ferrari chế tạo ra.

Có thể nói Ferrari Aspire là Bộ sưu tập với thiết kế đẹp nhất của ferrari với thiết kế góc cạnh mạnh mẽ phù hợp với các bạn nam trẻ trung năng động.

Đồng hồ Tân Tân là nhà phân phối chính thức của đồng hồ Ferrari tại Việt Nam. Khi mua đồng hồ Ferrari tại Tân Tân các bạn còn được tặng thêm gói bảo hành lên đến 5 năm về pin và máy

Quý khách vui lòng để lại thông tin, Tân Tân Watch sẽ liên hệ sớm nhất.
Hoặc Qúy khách có thể liên hệ qua số Hotline:
0.79298 sec| 3420.234 kb