Bộ lọc 1
Chỉ có tại Tân Tân

Đồng Hồ The Longines Elegant Collection

Tìm thấy 52 đồng hồ
Đồng Hồ Nam The Longines Elegant Collection L4.911.4.78.6
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết

The Longines Elegant Collection L4.911.4.78.6

Nam Automatic 41mm
64.687.500₫
Đồng Hồ Nam The Longines Elegant Collection L4.911.4.78.2
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết

The Longines Elegant Collection L4.911.4.78.2

Nam Automatic 41mm
61.812.500₫
Đồng Hồ Nam The Longines Elegant Collection L4.911.4.77.2
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Bạc
Xem chi tiết

The Longines Elegant Collection L4.911.4.77.2

Nam Automatic 41mm
61.812.500₫
Đồng Hồ Nam The Longines Elegant Collection L4.911.4.71.6
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết

The Longines Elegant Collection L4.911.4.71.6

Nam Automatic 41mm
53.187.500₫
Đồng Hồ Nam The Longines Elegant Collection L4.911.4.71.2
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Đen
Xem chi tiết

The Longines Elegant Collection L4.911.4.71.2

Nam Automatic 41mm
50.312.500₫
Đồng Hồ Nam The Longines Elegant Collection L4.911.4.11.6
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

The Longines Elegant Collection L4.911.4.11.6

Nam Automatic 41mm
53.187.500₫
Đồng Hồ Nam The Longines Elegant Collection L4.911.4.11.2
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

The Longines Elegant Collection L4.911.4.11.2

Nam Automatic 41mm
50.312.500₫
Đồng Hồ Nam The Longines Elegant Collection L4.911.4.11.0
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết
Sắp về

The Longines Elegant Collection L4.911.4.11.0

Nam Automatic 41mm
50.312.500₫
Đồng Hồ Nam The Longines Elegant Collection L4.812.4.77.6
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Bạc
Xem chi tiết

The Longines Elegant Collection L4.812.4.77.6

Nam Automatic 39mm
70.437.500₫
Đồng Hồ Nam The Longines Elegant Collection L4.812.4.77.2
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Bạc
Xem chi tiết

The Longines Elegant Collection L4.812.4.77.2

Nam Automatic 39mm
67.562.500₫
Đồng Hồ Nam The Longines Elegant Collection L4.812.4.11.6
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

The Longines Elegant Collection L4.812.4.11.6

Nam Automatic 39mm
60.375.000₫
Đồng Hồ Nam The Longines Elegant Collection L4.812.4.11.2
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

The Longines Elegant Collection L4.812.4.11.2

Nam Automatic 39mm
57.500.000₫
Đồng Hồ Nam The Longines Elegant Collection L4.812.4.11.0
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

The Longines Elegant Collection L4.812.4.11.0

Nam Automatic 39mm
57.500.000₫
Đồng Hồ Nam The Longines Elegant Collection L4.810.4.72.6
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Xám
Xem chi tiết
Sắp về

The Longines Elegant Collection L4.810.4.72.6

Nam Automatic 37mm
50.312.500₫
Đồng Hồ Nam The Longines Elegant Collection L4.809.4.97.2
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Xanh dương
Xem chi tiết

The Longines Elegant Collection L4.809.4.97.2

Nam Automatic 34.5mm
55.860.000₫
Đồng Hồ Nam The Longines Elegant Collection L4.809.4.92.2
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Xanh dương
Xem chi tiết
Sắp về

The Longines Elegant Collection L4.809.4.92.2

Nam Automatic 34.5mm
45.828.000₫
Đồng Hồ Nam The Longines Elegant Collection L4.787.8.12.4
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Vàng 18k nguyên khối
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

The Longines Elegant Collection L4.787.8.12.4

Nam Automatic 37mm
129.375.000₫
Đồng Hồ Nam The Longines Elegant Collection L4.787.8.11.4
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Vàng 18k nguyên khối
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết
Sắp về

The Longines Elegant Collection L4.787.8.11.4

Nam Automatic 37mm
129.375.000₫
Đồng Hồ Nữ The Longines Elegant Collection L4.312.5.87.7
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

The Longines Elegant Collection L4.312.5.87.7

Nữ Automatic 34.5mm
100.625.000₫
Đồng Hồ Nữ The Longines Elegant Collection L4.312.5.77.7
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Bạc
Xem chi tiết

The Longines Elegant Collection L4.312.5.77.7

Nữ Automatic 34.5mm
100.625.000₫
Đồng Hồ Nữ The Longines Elegant Collection L4.312.5.11.7
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

The Longines Elegant Collection L4.312.5.11.7

Nữ Automatic 34.5mm
89.125.000₫
Đồng Hồ Nữ The Longines Elegant Collection L4.312.4.87.6
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

The Longines Elegant Collection L4.312.4.87.6

Nữ Automatic 34.5mm
67.562.500₫
Đồng Hồ Nữ The Longines Elegant Collection L4.312.4.77.6
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Bạc
Xem chi tiết

The Longines Elegant Collection L4.312.4.77.6

Nữ Automatic 34.5mm
67.562.500₫
Đồng Hồ Nữ The Longines Elegant Collection L4.312.4.11.6
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

The Longines Elegant Collection L4.312.4.11.6

Nữ Automatic 34.5mm
57.500.000₫
Đồng Hồ Nữ The Longines Elegant Collection L4.312.4.11.2
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

The Longines Elegant Collection L4.312.4.11.2

Nữ Automatic 34.5mm
53.187.500₫
Đồng Hồ Nữ The Longines Elegant Collection L4.312.4.11.0
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

The Longines Elegant Collection L4.312.4.11.0

Nữ Automatic 34.5mm
53.187.500₫
Đồng Hồ Nữ The Longines Elegant Collection L4.310.4.72.6
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Xám
Xem chi tiết
Sắp về

The Longines Elegant Collection L4.310.4.72.6

Nữ Automatic 29mm
47.437.500₫
Đồng Hồ Nữ The Longines Elegant Collection L4.309.5.12.7
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Trắng
Xem chi tiết

The Longines Elegant Collection L4.309.5.12.7

Nữ Automatic 25.5mm
63.250.000₫
Đồng Hồ Nữ The Longines Elegant Collection L4.309.4.97.2
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Xanh dương
Xem chi tiết
Sắp về

The Longines Elegant Collection L4.309.4.97.2

Nữ Automatic 25.5mm
58.937.500₫
Đồng Hồ Nữ The Longines Elegant Collection L4.309.4.92.2
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Dây da
Màu mặt số: Xanh dương
Xem chi tiết
Sắp về

The Longines Elegant Collection L4.309.4.92.2

Nữ Automatic 25.5mm
47.437.500₫
Đồng Hồ Nữ The Longines Elegant Collection L4.309.4.77.6
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Bạc
Xem chi tiết
Sắp về

The Longines Elegant Collection L4.309.4.77.6

Nữ Automatic 25.5mm
58.937.500₫
Đồng Hồ Nữ The Longines Elegant Collection L4.309.4.72.6
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Kính: Sapphire
Bảo hành quốc tế: 5 năm
Bảo hành Tân Tân: 5 năm
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ
Dây đeo: Thép không gỉ
Màu mặt số: Xám
Xem chi tiết
Sắp về

The Longines Elegant Collection L4.309.4.72.6

Nữ Automatic 25.5mm
47.437.500₫

Đồng Hồ The Longines Elegant Collection là một trong những dòng sản phẩm dress watch của đồng hồ Longines chính hãng. Có nhiều mẫu mã với nhiều phong cách cho đồng hồ Longines nam và đồng hồ Longines nữ.

Elegant có nghĩa cơ bản là thanh lịch, đây là một trong những bộ sưu tập được ưu ái nhất của Longines khi được trang bị toàn bộ máy cơ (automatic) cho tất cả các mẫu. Ra mắt vào năm 2014, The Longines Elegant Collection là hiện thân hoàn hảo của thiết kế cổ điển và phong cách đặc trưng của thương hiệu Longines.

Ngoài bộ sưu tập The Longines Elegant Collection, thương hiệu Longines còn có nhiều dòng đồng hồ nổi bậc khác như: Longines RecordLa Grande Classique de LonginesLongines Conquest ClassicLongines Conquest HeritageLongines Conquest V.H.P.Longines FlagshipLongines Flagship HeritageLongines GrandeVitesseLongines HeritageLongines HydroConquestLongines DolceVitaLongines EvidenzaLongines LyreLongines PrimaLunaThe Longines Saint-Imier CollectionLongines SpiritLongines PrésenceThe Longines Master Collection.

Tân Tân Watch là nhà đại lý phân phối chính thức của Longines tại Việt Nam. Đến với Tân Tân Watch, quý khách có thể an tâm vì chúng tôi luôn có sẵn lượng mẫu mã đa dạng và nhiều phân khúc giá khác nhau nhất. Điều chúng tôi luôn cam kết với khách hàng chính là dịch vụ khách hàng luôn được ưu tiên hàng đầu trong triết lí kinh doanh của chúng tôi.

Quý khách vui lòng để lại thông tin, Tân Tân Watch sẽ liên hệ sớm nhất.
Hoặc Qúy khách có thể liên hệ qua số Hotline:
1.06313 sec| 3510.703 kb